Lucas 7, 1-10, cf. BYZ

1. Și când a sfârșit toate cuvintele Sale întru auzurile poporului, a intrat întru Capernaum [Καπερναούμ].

2. Iar robul unui centurion, bolnav fiind, care îi era lui de preț, vrea a muri.

3. Și auzind despre Iisus, a trimis la El pe cei mai bătrâni ai iudeilor, rugându-L pe El ca, venind, să vindece pe robul său.

4. Iar ei, venind către Iisus, Îl rugau pe El cu râvnă, zicând că: „Vrednic este cui vei da aceasta [Ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξει τοῦτο]!

5. Căci iubește neamul nostru [ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν] și sinagoga el ne-a zidit-o nouă [καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν]”.

6. Iar Iisus mergea împreună cu ei. Și El deja nu departe fiind, îndepărtat de casă [Ἤδη δὲ Αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας], centurionul a trimis la El prieteni, zicându-I Lui: „Doamne, nu Te necăji [Κύριε, μὴ σκύλλου]! Căci nu sunt vrednic ca sub acoperișul meu să intri [οὐ γάρ εἰμι ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς]!

7. Pentru aceea, nici pe mine [nu] m-am crezut vrednic să vin către Tine! Ci zi [cu] cuvântul [ἀλλ᾽ εἰπὲ λόγῳ] și se va vindeca slujitorul meu [καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου]!

8. Căci și eu sunt om rânduit sub stăpânire, având sub mine soldați, și zic acestuia: «Mergi!», și merge! Și altuia: «Vino!», și vine! Și robului meu: «Fă aceasta!», și face”.

9. Iar Iisus, auzind acestea, S-a minunat de el, și întorcându-Se, a zis mulțimii care Îi urmează [urma] Lui: „Vă zic vouă [Λέγω ὑμῖν], nici în Israil [nu] am aflat atâta credință [οὔτε ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον]!”.

10. Și întorcându-se întru casă cei care au fost trimiși, l-au aflat însănătoșit pe robul care este [era] bolnav.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.