Lucas 7, 11-17, cf. BYZ

11. Și a fost în următoarea [zi], [că Iisus] mergea întru cetatea numită Nain [Ναΐν]! Și veneau împreună cu El ucenicii Lui destui și mulțime multă.

12. Iar când S-a apropiat porții [de poarta] cetății [Ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως], și [atunci] iată [καὶ ἰδού], se scotea afară un mort, fiul cel unul-născut al maicii sale, și ea [era] văduvă! Și mulțimea cea destulă a cetății [era] împreună cu ea.

13. Și Domnul, văzând-o pe ea, I s-a făcut milă de ea, și i-a zis ei: „Nu plânge!”.

14. Și, apropiindu-Se, S-a atins de sicriu [ἥψατο τῆς σοροῦ]! Iar cei care îl purtau au stat. Și a zis: „Tinere, ție îți zic, scoală [Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι]!”.

15. Și cel mort s-a ridicat și a început a vorbi. Și l-a dat pe el maicii sale.

16. Și i-a luat frica pe toți și slăveau pe Dumnezeu, zicând că: „Profet Mare S-a ridicat în[tre] noi [Προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν]” și că: „A cercetat Dumnezeu pe poporul Său [Ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν Αὐτοῦ]”.

17. Și a ieșit cuvântul acesta în toată Iudea despre El și în toată împrejurimea.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *