Lucas 7, 11-17, cf. BYZ

11. Și a fost în următoarea [zi], [că Iisus] mergea întru cetatea numită Nain [Ναΐν]! Și veneau împreună cu El ucenicii Lui destui și mulțime multă.

12. Iar când S-a apropiat porții [de poarta] cetății [Ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως], și [atunci] iată [καὶ ἰδού], se scotea afară un mort, fiul cel unul-născut al maicii sale, și ea [era] văduvă! Și mulțimea cea destulă a cetății [era] împreună cu ea.

13. Și Domnul, văzând-o pe ea, I s-a făcut milă de ea, și i-a zis ei: „Nu plânge!”.

14. Și, apropiindu-Se, S-a atins de sicriu [ἥψατο τῆς σοροῦ]! Iar cei care îl purtau au stat. Și a zis: „Tinere, ție îți zic, scoală [Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι]!”.

15. Și cel mort s-a ridicat și a început a vorbi. Și l-a dat pe el maicii sale.

16. Și i-a luat frica pe toți și slăveau pe Dumnezeu, zicând că: „Profet Mare S-a ridicat în[tre] noi [Προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν]” și că: „A cercetat Dumnezeu pe poporul Său [Ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν Αὐτοῦ]”.

17. Și a ieșit cuvântul acesta în toată Iudea despre El și în toată împrejurimea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.