Lucas 7, 18-30, cf. BYZ

18. Și ucenicii săi i-au vestit lui Ioannis despre toate acestea.

19. Și chemând vreo doi [dintre] ucenicii săi, Ioannis i-a trimis către Iisus, zicând: „Tu ești Cel care vine sau așteptăm pe altul?”.

20. Și venind către El, bărbații I-au zis: „Ioannis Botezătorul [Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς] ne-a trimis pe noi către Tine, zicând: «Tu ești Cel care vine sau așteptăm pe altul?»”.

21. Și în ceasul acela, [Iisus] a vindecat pe mulți de boli și de chinuri și de duhuri rele, iar multor orbi le-a dăruit a vedea.

22. Și Iisus, răspunzând, le-a zis lor: „Mergând, vestiți lui Ioannis [cele] pe care le-ați văzut și le-ați auzit! Că cei orbi văd, cei șchiopi umblă, cei leproși se curățesc, cei surzi aud, cei morți înviază, cei săraci binevestesc [πτωχοὶ εὐαγγελίζονται]!

23. Și fericit este [cel] care nu are să se poticnească în[tru] Mine [καὶ μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν Ἐμοί]!”.

24. Și, plecând vestitorii lui Ioannis [τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου], [Iisus] a început a zice mulțimilor despre Ioannis: „Pe cine ați ieșit să vedeți întru pustie? O trestie clătinându-se de vânt [Κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον]?

25. Dar pe cine ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în veșminte moi [Ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον]? Iată, cei în veșmânt slăvit și [întru] viață îmbelșugată fiind [Ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες], în[tru] cele împărătești sunt [ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν]!

26. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un Profet [Προφήτην]? Adevărat vă zic vouă, [el este] și mai mult [decât] un Profet [καὶ περισσότερον Προφήτου]!

27. Acesta este despre care s-a scris: «Iată, Eu trimit pe vestitorul Meu către fața Ta [Ἰδού, Ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν Μου πρὸ προσώπου Σου], care va pregăti calea Ta înaintea Ta [ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν Σου ἔμπροσθέν Σου]![1]».

28. Căci vă zic vouă, în[tre] cei născuți [din] femei nimeni [nu] este mai mare Profet [decât] Ioannis Botezătorul! Dar cel mai mic în Împărăția lui Dumnezeu este mai mare [decât] el [ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν]”.

29. Și tot poporul auzind, [chiar] și vameșii s-au îndreptat [pentru] Dumnezeu [καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν], botezându-se [cu] botezul lui Ioannis.

30. Dar fariseii și legiuitorii sfatului lui Dumnezeu [καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ] s-au lepădat întru ei înșiși [ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς], nebotezându-se de către el[2].


[1] Aluzie la Mal. 3, 1, LXX.

[2] De către Sfântul Ioannis Botezătorul.