Înțelepciunea lui Sirah, cap. 14, cf. LXX

1. Fericit [este] bărbatul care nu a alunecat cu gura sa și nu s-a străpuns în mâhnirea păcatelor [καὶ οὐ κατενύγη ἐν λύπῃ ἁμαρτιῶν].

2. Fericit [este] care nu a osândit sufletul său și care nu a căzut din nădejdea sa.

3. Bărbatului celui zgârcit nu îi [este] bună bogăția. Și omului celui invidios, pentru ce îi [sunt] averile?

4. Cel care adună de la sufletul său adună altora și în cele bune ale sale se va [vor] desfăta alții.

5. Cel rău lui însuși, cui va fi bun? Și [acesta] nu se va veseli în[tru] averile sale.

6. [Decât] cel care se vatămă pe sine însuși nu este [om] mai rău și aceasta [este] răsplata răutății sale.

7. [Iar] dacă are să facă bine, din uitare face și în cele de apoi își arată răutatea sa.

8. Rău [este] cel care vatămă [cu] ochiul, întorcând fața și trecând cu vederea suflete.

9. Ochiul lacomului nu se satură [cu] partea și nedreptatea celui rău usucă sufletul [καὶ ἀδικία πονηρὰ ἀναξηραίνει ψυχήν].

10. Ochiul cel rău [este] invidios pe pâine[1] și lipsit peste masa sa.

11. Copile, precum ai să poți, fă[-ți] bine pe tine însuți [ție însuți] și Domnului apropie cu vrednicie aduceri înainte!

12. Adu-ți aminte că moartea nu va întârzia și făgăduința Iadului nu ți s-a arătat ție!

13. Mai înainte [ca] tu să mori, fă bine prietenului [tău] și, după puterea ta, întinde și dă lui!

14. Să nu te oprești de la ziua cea bună și partea poftei celei bune să nu te treacă!

15. [Oare] nu altuia vei lăsa trudele tale și ostenelile tale întru împărțirea de sorț?

16. Dă și ia și înșală sufletul tău [δὸς καὶ λαβὲ καὶ ἀπάτησον τὴν ψυχήν σου]! Că nu este în Iad să cauți desfătare [ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν ᾍδου ζητῆσαι τρυφήν].

17. Tot trupul ca veșmântul se învechește [πᾶσα σὰρξ ὡς ἱμάτιον παλαιοῦται]. Căci făgăduința [este] din veac: [cu] moarte vei muri[2].

18. Ca frunza crescând pe pomul cel des: unele coboară, iar altele cresc. Așa [este și] neamul trupului și al sângelui: una moare, iar alta se naște.

19. Tot lucrul putrezind se sfârșește și cel care îl lucrează pe el împreună cu el se va duce.

20. Fericit [este] bărbatul care în înțelepciune va cugeta și care în înțelegerea sa va gândi.

21. Cel care gândește căile ei în inima sa și în cele ascunse ale ei va fi socotit.

22. Ieși după ea ca vânătorul și în[tru] căile ei pândește!

23. Cel care se apleacă prin ferestrele ei și la intrările ei va asculta,

24. cel care locuiește aproape de casa ei și va înfige țăruș în pereții ei,

25. va sta cortul lui după mâinile ei și va locui în locuința celor buni,

26. va pune pe copiii lui în umbra ei și sub ramurile ei va locui,

27. va fi acoperit de ea de zăduf și în[tru] slava ei va locui.


[1] Este invidios până și pe pâinea altora.

[2] Aluzie la Fac. 2, 17, LXX.