Lucas, cap. 8, 40-56, cf. BYZ

40. Și a fost, când S-a întors Iisus, [că] mulțimea L-a primit cu bucurie pe El [ἀπεδέξατο Αὐτὸν ὁ ὄχλος]! Căci toți erau așteptându-L pe El [ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες Αὐτόν].

41. Și iată, a venit un om al cărui nume [era] Iairos [Ἰάειρος], și el era conducătorul sinagogii [καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν], și căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga pe El să intre întru casa lui [παρεκάλει Αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ]!

42. Că[ci] fiica [sa] cea una născută îi era lui ca de 12 ani [ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα] și aceea murea [καὶ αὕτη ἀπέθνῃσκεν]. Iar când merge[a] El, mulțimile Îl înăbușeau pe El [οἱ ὄχλοι συνέπνιγον Αὐτόν].

43. Și o femeie, fiind în curgerea sângelui de 12 ani [Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα], care [cu] doctorii cheltuindu-și [își cheltuise] toată averea [ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον] [și] nu a putut de la niciunul să se vindece [οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾽ οὐδενὸς θεραπευθῆναι],

44. apropiindu-se din spate [προσελθοῦσα ὄπισθεν][1], s-a atins de marginea veșmântului Său [ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου Αὐτοῦ]! Și numaidecât a stat curgerea sângelui ei.

45. Și Iisus a zis: „Cine [este] cel care s-a atins de Mine [Τίς ὁ ἁψάμενός Μου]?”. Și negând toți [Ἀρνουμένων δὲ πάντων], a zis Petros și cei împreună cu el: „Stăpâne [Ἐπιστάτα], mulțimile Te împresoară și [Te] împing [οἱ ὄχλοι συνέχουσίν Σε καὶ ἀποθλίβουσιν], și zici: «Cine [este] cel care s-a atins de Mine?»”!

46. Dar Iisus a zis: „S-a atins de Mine cineva [Ἥψατό Μού τις]! Căci Eu am cunoscut putere[2] ieșind din Mine [Ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾽ Ἐμοῦ]”.

47. Și văzând femeia că nu [a putut] să se ascundă, tremurând a venit [τρέμουσα ἦλθεν] și, căzând la picioarele Lui, I-a mărturisit Lui, înaintea a tot poporul, pentru care pricină s-a atins de El și că numaidecât a fost vindecată.

48. Iar El i-a zis ei: „Îndrăznește [Θάρσει][3], fiică [θύγατερ], credința ta te-a mântuit [ἡ πίστις σου σέσωκέν σε][4]! Mergi întru pace [πορεύου εἰς εἰρήνην][5]!”.

49. [Dar] încă vorbind El, vine [a venit] cineva de la conducătorul sinagogii, zicându-i lui că: „A murit fiica ta! Nu [mai] necăji pe Învățătorul [μὴ σκύλλε τὸν Διδάσκαλον]!”.

50. Iar Iisus, auzind, i-a răspuns lui[6], zicând: „Nu te teme [Μὴ φοβοῦ]! Crede numai și [ea] va fi mântuită [Μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται][7]!”.

51. Și intrând [El] întru casă[8], nu a lăsat să intre pe nimeni, decât numai pe Petros și pe Ioannis și pe Iacovos, și pe tatăl copilei și pe mamă[9].

52. Și plângeau toți [Ἔκλαιον δὲ πάντες] și se băteau [în piept pentru] ea [καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν]. Dar El a zis: „Nu plângeți [Μὴ κλαίετε]! Nu a murit, ci doarme [οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει][10]”.

53. Și râdeau de El [Καὶ κατεγέλων Αὐτοῦ], știind că [ea] a murit [εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν].

54. Iar El, scoțându-i afară pe toți[11], și apucând-o de mâna ei [καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς], a strigat zicând: „Copila [Copilă], ridică-te [Ἡ παῖς, ἐγείρου]!”.

55. Și s-a întors duhul ei [Καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς][12] și [copila] s-a ridicat numaidecât [καὶ ἀνέστη παραχρῆμα]! Și [El] a poruncit[13] să-i dea ei să mănânce.

56. Și părinții ei s-au uimit [ἐξέστησαν]! Iar El le-a poruncit lor [Ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς][14], [ca] nimănui să [nu] spună [din] ceea ce s-a făcut [μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός][15].


[1] Venind prin spatele Domnului.

[2] Putere din puterea Sa dumnezeiască. Adică a ieșit slava Lui din El și a vindecat-o pe femeie. Și nu am tradus prin „o putere”, deși se putea preta pentru forma de acuzativ, pentru că nu există „mai multe” puteri ale lui Dumnezeu sau mai multe slăvi ale Sale, ci una singură.

[3] Ai îndrăzneală duhovnicească, fiica Mea!

[4] Datorită credinței tale în Mine, apropiindu-Te de Mine și simțind puterea Mea, te-ai mântuit de boala ta!

[5] Mergi, având întru tine pacea Mea!

[6] Lui Iairos.

[7] Ea va fi mântuită de Mine din moarte! Pentru că Eu o voi învia pe ea.

[8] În casa lui Iairos.

[9] Pe mama copilei, adică pe soția lui Iairos.

[10] Nu a pierit cu totul sufletul ei, pentru că moartea este un somn de scurtă durată!

[11] Dându-i afară din casă.

[12] În trup. Adică a înviat din morți.

[13] Părinților ei, se subînțelege.

[14] Părinților copilei înviate.

[15] Să nu spună nimănui despre cum a înviat-o El din morți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *