Lucas, cap. 9, 1-10, cf. BYZ

1. Și, chemându-i împreună pe cei 12 [Ucenici ai Săi, Iisus] le-a dat lor putere și stăpânire peste toți demonii [ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια] și bolile a vindeca [καὶ νόσους θεραπεύειν].

2. Și i-a trimis pe ei a propovădui Împărăția lui Dumnezeu [Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ] și a-i vindeca pe cei care sunt bolnavi [καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας].

3. Și [El] a zis către ei: „Nimic [nu] luați întru cale! Nici toiege, nici traistă, nici pâine [μήτε ῥάβδους, μήτε πήραν, μήτε ἄρτον], nici argint, nici câte două hitoane a avea [μήτε ἀργύριον, μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν].

4. Și întru care casă aveți să intrați, acolo rămâneți și de acolo ieșiți!

5. Și oricine nu are să vă primească pe voi, ieșind din cetatea aceea, și praful de pe picioarele voastre scuturați, întru mărturie împotriva lor [εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς]!”.

6. Și, ieșind, treceau prin sate [Ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας], binevestind și vindecând pretutindeni [εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ].

7. Și a auzit Irodis, tetrarhul [ὁ τετράρχης], toate cele care au fost [spuse] despre El! Și era foarte nedumerit [καὶ διηπόρει], pentru [că] se zicea de către unii că Ioannis a fost înviat din morți [διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν].

8. Iar de către unii [se zicea] că Ilias s-a arătat, iar alții [ziceau] că un Profet [din] cei vechi s-a sculat[1].

9. Și Irodis a zis: „Eu, lui Ioannis, i-am tăiat capul! Dar cine este Acesta, despre Care eu aud acestea?”. Și căuta să-L vadă pe El.

10. Și Apostolii [οἱ Ἀπόστολοι], întorcându-se, I-au povestit Lui câte au făcut. Iar [Iisus], luându-i pe ei, S-a retras de unul singur întru locul pustiu al cetății numite Bitsaida [Βηθσαϊδά].


[1] A înviat din morți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *