Lucas, cap. 9, 11-17, cf. BYZ

11. Iar mulțimile, cunoscând [aceasta], I-au urmat Lui! Și, primindu-i pe ei, [Iisus] le grăia lor despre Împărăția lui Dumnezeu și, pe cei având nevoie de vindecare, îi vindeca.

12. Iar ziua a început [începuse] a se sfârși! Și, mergând cei 12, I-au zis Lui: „Eliberează mulțimea, ca, mergând întru satele dimprejur și pe câmpuri, să se odihnească și să afle mâncare! Că aici suntem în loc pustiu”.

13. Și [Iisus] a zis către ei: „Dați-le voi lor să mănânce [Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν]!”. Iar ei au zis: „Nu sunt nouă mai mult [Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον] decât cinci pâini și doi pești [ἢ πέντε ἄρτοι καὶ ἰχθύες δύο], dacă nu [cumva], mergând noi, să cumpărăm mâncăruri pentru tot poporul acesta”.

14. Căci erau ca [la] 5.000 de bărbați [ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι]. Iar [Iisus] a zis către Ucenicii Săi: „Așezați-i pe ei pe cete de câte 50!”.

15. Și au făcut așa, și i-au așezat pe toți.

16. Iar [Iisus,] luând cele 5 pâini și cei 2 pești [Λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας], privind întru cer [ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν], le-a binecuvântat pe ele și a frânt [εὐλόγησεν αὐτούς καὶ κατέκλασεν] și dădea Ucenicilor [pentru] a pune înainte mulțimii [καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παρατιθέναι τῷ ὄχλῳ].

17. Și au mâncat și s-au săturat toți! Și s-au adunat cele care le-au rămas lor: 12 coșuri de firimituri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *