Înțelepciunea lui Sirah, cap. 27, cf. LXX

1. Pentru [lucrul] cel deosebit mulți au păcătuit și cel care caută să înmulțească[1] va întoarce ochiul[2].

2. În mijlocul încheieturilor pietrelor se va întări țărușul și în mijlocul vânzării și al cumpărării se va zdrobi păcatul.

3. Dacă nu în frica Domnului are să țină după râvna [sa], în grabă se va ruina casa lui.

4. În clătinarea ciurului rămâne băligarul [ἐν σείσματι κοσκίνου διαμένει κοπρία]. Așa [rămân și] gunoaiele[3] omului în cugetul său [οὕτως σκύβαλα ἀνθρώπου ἐν λογισμῷ αὐτοῦ].

5. Vasele olarului le încearcă cuptorul [σκεύη κεραμέως δοκιμάζει κάμινος] și ispitirea omului [se face] în cugetul său [καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦ].

6. Ogorul pomului își arată rodul său. Așa [arată și] cuvântul gândirii inimii omului [λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου].

7. Mai înainte de gândire să nu-l lauzi pe bărbat [πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα][4]. Căci aceasta [este] ispitirea oamenilor [οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων].

8. Dacă ai să-L urmezi pe Cel Drept, o vei apuca[5] și te vei îmbrăca [cu] ea precum [un] veșmânt al slavei.

9. Păsările la cele asemenea lor va [vor] poposi și adevărul la cei care îl lucrează pe el se va întoarce.

10. Leul pândește vânatul. Așa [pândesc] păcatele [pe cei care] lucrează cele nedrepte.

11. Povestea celui evlavios [este] pururea înțelepciune [διήγησις εὐσεβοῦς διὰ παντὸς σοφία], iar cel fără de minte ca luna se schimbă [ὁ δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται].

12. În mijlocul celor neînțelegători păzește vremea, iar în mijlocul celor care gândesc stăruie!

13. Povestea celor nebuni [este] o jignire și râsul lor [este] în desfrânarea păcatului.

14. Vorbirea celui mult jurător va ridica perii [capului][6] și lupta lor [este] barieră a urechilor[7].

15. Vărsarea sângelui[8] [este] lupta celor trufași și insulta lor [este] auzire rea.

16. Cel care descoperă tainele a pierdut credința[9] și nu are să afle prieten după sufletul său [καὶ οὐ μὴ εὕρῃ φίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ].

17. Iubește-ți prietenul și încredințează-te împreună cu el! Iar dacă ai să descoperi tainele sale, nu ai să urmezi după el.

18. Căci precum a pierdut omul pe cel mort al său, așa ai pierdut [tu] prietenia aproapelui.

19. Și ca pasărea eliberată din mâna ta, așa ai iertat pe aproapele [tău] și nu îl vei vâna pe el.

20. Să nu-l prigonești pe el. Că[ci] s-a depărtat departe și a fugit precum gazela [δορκὰς] din laț.

21. Că[ci] rana este [ca] să o legi și [ea] este împăcarea ocării. Iar cel care a descoperit tainele s-a deznădăjduit [ἀφήλπισεν].

22. Cel care face semn [cu] ochiul lucrează cele rele și nimeni pe ele[10] [nu] le va îndepărta de la el.

23. Dinaintea ochilor tăi se va îndulci gura lui și în cuvintele tale se va minuna. Apoi își va întoarce gura sa și în cuvintele tale va da poticnire.

24. Pe cele multe le-am urât și nu m-am asemănat lui și Domnul îl va urî pe el.

25. Aruncând piatra întru înălțime, peste capul său o aruncă, și rana cea vicleană va împărți răni.

26. Cel care sapă groapă întru ea va cădea și cel care întinde cursă în ea se va prinde.

27. Cel care face cele rele întru el se va înfășura și nu are să cunoască de unde îi vin lui[11].

28. Batjocura și ocara [sunt cu] cel trufaș și răzbunarea ca leul îl va pândi pe el.

29. [Cu] laț vor fi prinși cei care se veselesc [cu][12] căderea celor evlavioși și durerea îi va mistui pe ei mai înainte de moartea lor [καὶ ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ θανάτου αὐτῶν].

30. Răzbunare și urgie: și acestea este [sunt] urâciuni[13]. Iar bărbatul cel păcătos înfrânat va fi de ele[14].


[1] Să-și înmulțească averea.

[2] Se va face că „nu vede”, pentru ca să primească mită.

[3] Păcatele lui.

[4] Să nu îl lauzi mai înainte de a vedea cum gândește.

[5] Cu referire la slava lui Dumnezeu.

[6] Modul cum el vorbește face să ți se ridice părul în cap, pentru că te îngrozește modul cum se jură.

[7] Astupare [a] urechilor, așa cum spune Biblia de la 1688.

[8] Omorul.

[9] A pierdut încrederea oamenilor în el.

[10] Pe cele rele.

[11] Pedepsele pentru păcatele sale.

[12] Cei care se veselesc de căderea celor evlavioși.

[13] Înaintea lui Dumnezeu.

[14] Căci îl vor înfrâna de la rele răzbunările și urgiile altora vizavi de el.