Lucas, cap. 9, 49-62, cf. BYZ

49. Iar Ioannis, răspunzând, a zis: „Stăpâne, am văzut pe cineva scoțând demoni în[tru] numele Tău! Și [noi] l-am oprit pe el [καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτόν], că nu urmează cu noi [ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν]”.

50. Și Iisus a zis către el: „Nu opriți [Μὴ κωλύετε][pe nimeni]! Căci cine nu este împotriva noastră [ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽ ἡμῶν], pentru noi este [ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν]”.

51. Și a fost când se împlineau zilele luării Sale [τῆς ἀναλήψεως Αὐτοῦ][1] și El a întărit fața Sa [ca] să meargă întru Ierusalim [καὶ Αὐτὸς τὸ πρόσωπον Αὐτοῦ ἐστήριξεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ]

52. și a trimis vestitori înaintea feței Sale! Și, mergând, [aceștia] au intrat într-u[n] sat de samaritei, ca să-I pregătească Lui.

53. Și [samariteii] nu L-au primit pe El, că[ci] fața Lui era mergând întru Ierusalim [ὅτι τὸ πρόσωπον Αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἱερουσαλήμ].

54. Și văzând Iacovos și Ioannis, Ucenicii Săi, au zis: „Doamne [Κύριε], voiești să zicem să se coboare foc din cer [θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ] și să-i mistuie pe ei [καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς], așa cum și Ilias a făcut [ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησεν]?”.

55. Iar [Iisus], întorcându-Se [la ei], i-a certat lor [pe ei], și le-a zis: „Nu ați cunoscut [în] ce fel de duh sunteți voi [Οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς]?!

56. Căci Fiul omului nu a venit să piardă sufletele oamenilor [ὁ γὰρ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι], ci să le mântuie [ἀλλὰ σῶσαι]”. Și au mers într-u[n] alt sat.

57. Și a fost, mergând ei în[tru] cale, [că] a zis cineva către El: „Îți voi urma Ție [ori]unde ai să mergi [Ἀκολουθήσω Σοι ὅπου ἂν ἀπέρχῃ], Doamne [Κύριε]!”.

58. Și Iisus i-a zis lui: „Vulpile au vizuini [Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν] și păsările cerului cuiburi [καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις]! Dar Fiul omului nu are unde să-Și plece capul [ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ]”.

59. Și [Iisus] a zis către altul: „Urmează-Mi Mie!”. Și el a zis: „Doamne [Κύριε], îngăduie-mi mie mergând [să merg mai] întâi să-l îngrop pe tatăl meu [ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα μου]!”.

60. Și Iisus i-a zis lui: „Lasă morții să-și îngroape pe morții lor [Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς]! Iar tu, venind, vestește Împărăția lui Dumnezeu [σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ]!”.

61. Și a zis și altul: „Îți voi urma Ție [Ἀκολουθήσω Σοι], Doamne [Κύριε]! Dar [mai] întâi îngăduie-mi mie să-mi iau rămas bun [πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι] celor [de la cei care sunt] întru casa mea [τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου]!”.

62. Iar Iisus a zis către el: „Nimeni [Οὐδείς], punând mâna sa pe plug [ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾽ ἄροτρον] și privind întru cele dinapoi [καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω], [nu] este cel potrivit întru Împărăția lui Dumnezeu [εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ]”.


[1] Ale morții Sale.