Înțelepciunea lui Sirah, cap. 31, cf. LXX

1. Nesomnul bogăției topește trupurile și grija ei îndepărtează somnul.

2. Grija nesomnului va îndepărta moțăiala și boala cea grea va trezi somnul.

3. S-a ostenit cel bogat în adunarea banilor și în[tru] odihnă se umple de mândriile sale.

4. S-a ostenit cel sărac în[tru] împuținarea vieții și în[tru] odihnă lipsit este.

5. Cel care iubește aurul nu se va îndrepta [ὁ ἀγαπῶν χρυσίον οὐ δικαιωθήσεται] și cel care îi prigonește pe cei aleși în[tru] acelea se va rătăci [καὶ ὁ διώκων διάφορα ἐν αὐτοῖς πλανηθήσεται][1].

6. Mulți s-au dat întru cădere pentru aur[2] și s-a făcut pieirea lor de la fața lor.

7. Lemn de poticnire este celor care sunt insuflați lui [de el] [ξύλον προσκόμματός ἐστιν τοῖς ἐνθουσιάζουσιν αὐτῷ][3] și tot cel nebun va fi prins în[tru] el[4].

8. Fericit [este] bogatul care s-a aflat fără prihană și care înapoia aurului nu a mers[5].

9. Cine este și [cum] îl vom ferici pe el? Căci a făcut cele minunate în poporul său.

10. Cine a fost ispitit în[tru] el și a fost întemeiat și îi va fi lui întru laudă? Cine putea să păcătuiască și nu a păcătuit și să facă cele rele și nu a făcut?

11. Se vor întări cele bune ale sale și milosteniile sale le va povesti adunarea[6].

12. La masa cea mare te-ai așezat? Să nu deschizi peste ea gâtul tău și să nu zici: „Adevărat, multe [sunt] cele de pe ea!”.

13. Adu-ți aminte că [este] rău ochiul cel viclean! Mai rău [decâ] ochiul ce a fost zidit?[!] De aceea, de la toată fața [el] plânge.

14. Care, dacă are să privească [ceva][7], să nu întinzi mâna și să nu înmoi împreună [cu] el în blid!

15. Înțelege cele ale aproapelui din tine însuți [νόει τὰ τοῦ πλησίον ἐκ σεαυτοῦ] și peste tot lucrul gândește [καὶ ἐπὶ παντὶ πράγματι διανοοῦ]!

16. Mănâncă ca omul cele care îți sunt puse ție [φάγε ὡς ἄνθρωπος τὰ παρακείμενά σοι] și nu le mânca pe nerăsuflate[, ca] să nu fii urât [καὶ μὴ διαμασῶ μὴ μισηθῇς]!

17. Mai întâi încetează pentru învățătură! Și nu te sătura, ca nu cumva să te împiedici!

18. Iar dacă ai șezut în mijlocul celor mai mulți, mai înainte de ei să nu întinzi mâna ta.

19. Că[ci] puținul [îi este] destul omului învățat și pe patul său nu respiră greu.

20. Somnul sănătății [este] în intestinul cu măsură [ὕπνος ὑγιείας ἐπὶ ἐντέρῳ μετρίῳ][8]. S-a sculat dimineața și sufletul său [este] împreună cu el. [Dar] osteneala nesomnului și holera [χολέρας][9] și colicul [στρόφος][10] [sunt] cu omul cel nesățios[11].

21. Iar dacă ai fost stăpânit în[tru] mâncăruri[12], ridică-te, varsă[13] departe și te vei odihni!

22. Ascultă-mă, copile, și să nu mă disprețuiești și în[tru] cele de apoi vei afla cuvintele mele! În[tru] toate lucrurile tale fă-te priceput și toată boala nu are să-ți întâmpine ție [nu are să te întâmpine pe tine]!

23. Buzele va [vor] binecuvânta strălucitor [strălucirea] în[tru] pâini și mărturia frumuseții ei [este] credincioasă.

24. În pâinea celui rău va cârti cetatea și mărturia răutății ei [este] precisă.

25. În[tru] vin nu te îmbărbăta [ἐν οἴνῳ μὴ ἀνδρίζου][14]! Căci pe mulți i-a omorât vinul [πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσεν ὁ οἶνος].

26. Cuptorul încearcă intrarea în[tru] cufundare. Așa [și] vinul inimile în[tru] lupta celor trufași.

27. Asemenea vieții [este] oamenilor vinul [ἔφισον ζωῆς οἶνος ἀνθρώποις], dacă ai să-l bei pe el în[tru] măsura sa [ἐὰν πίνῃς αὐτὸν ἐν μέτρῳ αὐτοῦ]. Care [este] viața [aceluia], care se împuținează [cu] vinul? Și el[15] a fost zidit întru veselia oamenilor.

28. Bucuria inimii și veselia sufletului [este] vinul, bându-se întru vreme, [cu] mulțumire.

29. Amărăciune a sufletului [este] vinul bându-se mult, în[tru] enervare și [cu] ceartă.

30. Mânia celui nebun înmulțește beția întru poticnire, împuținând tăria și făcând răni.

31. În[tru] ospățul vinului să nu-l mustri pe aproapele [tău] și să nu-l disprețuiești în[tru] veselia sa. Cuvânt de ocară să nu-i zici lui și să nu-l necăjești pe el în[tru] cererea înapoi [a vreunui lucru].


[1] Se va rătăci de la adevăr făcând cele rele oamenilor celor aleși.

[2] Au păcătuit pentru a câștiga aur.

[3] Lemnul de poticnire este idolul. Și el îi duce în păcat pe cei pe care îi insuflă spre rele.

[4] Va fi prins în închinarea la idol.

[5] Și care nu și-a cumpărat funcțiile cu aur.

[6] Versetele 9-11 sunt o profeție hristologică.

[7] Tot cu referire la omul viclean, ascuns.

[8] Somnul sănătății este datorat mâncării și băuturii cu măsură pe care le avem în intestinele noastre.

[9] „Boală epidemică contagioasă, caracterizată prin diaree, vărsături, dureri stomacale, adesea [fiind] mortală”, cf. http://www.dex.ro/holeră.

[10] „Durere abdominală violentă cu caracter spasmodic”, cf. http://www.dex.ro/colic.

[11] Cu cel care mănâncă mult și cu lăcomie.

[12] Dacă ți-au plăcut mult cele pe care le-ai mâncat și te-ai îngreunat din cauza lor.

[13] Vomită mâncarea din tine!

[14] Să nu bei vin, pentru ca să îți faci curaj ca să săvârșești cele rele!

[15] Se referă la vin.