Lucas, cap. 11, 1-13, cf. BYZ

1. Și a fost, când a fi [era] El în[tr-un] loc oarecare rugându-Se. [Și] cum a încetat[1], a zis careva [dintre] Ucenicii Săi către El: „Doamne, învață-ne pe noi să ne rugăm, precum și Ioannis i-a învățat pe ucenicii săi!”.

2. Și [Iisus] le-a zis lor: „Când aveți să vă rugați, ziceți: «Tatăl nostru [Πάτερ ἡμῶν], Cel [care ești] în ceruri [Ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς], sfințească-Se numele Tău [ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου]! Să vină Împărăția Ta [Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου]! Facă-se voia Ta [Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου], precum în cer [ὡς ἐν οὐρανῷ], [așa] și pe pământ [καὶ ἐπὶ τῆς γῆς]!

3. Pâinea noastră cea de azi [Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον] dă-ne nouă pentru azi [δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ ἡμέραν]!

4. Și ne iartă nouă păcatele noastre [Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν], căci și noi iertăm [la] tot datornicul nostru [καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν]! Și să nu ne duci pe noi întru ispită [Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν], ci ne izbăvește pe noi de cel rău [ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ]!»!”.

5. Și [Iisus] a zis către ei: „Cine dintre voi va avea un prieten și va merge către el [la] miezul nopții și are să-i zică lui: «Prietene, împrumută-mi mie 3 pâini,

6. căci un prieten a venit din cale către mine și nu am ce voi pune [ce să-i pun] înaintea lui!»,

7. iar acela, dinăuntru răspunzând, are să zică: «Nu-mi adu mie osteneli! Deja ușa a fost încuiată și pruncii mei împreună cu mine sunt întru pat! Nu pot, sculându-mă, să-ți dau ție»?

8. Vă zic vouă, și dacă nu îi va da [nu vrea să îi dea] lui, sculându-se, pentru că este prietenul său, chiar și pentru stăruința lui, sculându-se, îi va da lui cât are nevoie.

9. Și Eu vă zic vouă: Cereți și vi se va da vouă! Căutați și veți afla! Bateți[2] și vi se va deschide vouă!

10. Căci tot cel care cere ia; și cel care caută află; și celui care bate i se va deschide.

11. Și la care tată al vostru va cere fiul pâine, nu [cumva] piatră îi va da lui? Sau [dacă îi va cere] și pește, nu [cumva] în loc de pește îi va da lui șarpe?

12. Sau și dacă are să-i ceară un ou, nu [cumva] îi va da lui un scorpion?

13. Așadar, dacă voi, răi fiind, ați știut a le da darurile cele bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl Cel din cer [ὁ Πατὴρ Ὁ ἐξ οὐρανοῦ] vă va da Duhul Sfânt, celor care îl cer [de la] El?”.


[1] Să Se roage.

[2] Bateți, ciocăniți în ușă!