Lucas, cap. 11, 1-13, cf. BYZ

1. Și a fost, când a fi [era] El în[tr-un] loc oarecare rugându-Se. [Și] cum a încetat[1], a zis careva [dintre] Ucenicii Săi către El: „Doamne, învață-ne pe noi să ne rugăm, precum și Ioannis i-a învățat pe ucenicii săi!”.

2. Și [Iisus] le-a zis lor: „Când aveți să vă rugați, ziceți: «Tatăl nostru [Πάτερ ἡμῶν], Cel [care ești] în ceruri [Ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς], sfințească-Se numele Tău [ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου]! Să vină Împărăția Ta [Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου]! Facă-se voia Ta [Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου], precum în cer [ὡς ἐν οὐρανῷ], [așa] și pe pământ [καὶ ἐπὶ τῆς γῆς]!

3. Pâinea noastră cea de azi [Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον] dă-ne nouă pentru azi [δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ ἡμέραν]!

4. Și ne iartă nouă păcatele noastre [Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν], căci și noi iertăm [la] tot datornicul nostru [καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν]! Și să nu ne duci pe noi întru ispită [Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν], ci ne izbăvește pe noi de cel rău [ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ]!»!”.

5. Și [Iisus] a zis către ei: „Cine dintre voi va avea un prieten și va merge către el [la] miezul nopții și are să-i zică lui: «Prietene, împrumută-mi mie 3 pâini,

6. căci un prieten a venit din cale către mine și nu am ce voi pune [ce să-i pun] înaintea lui!»,

7. iar acela, dinăuntru răspunzând, are să zică: «Nu-mi adu mie osteneli! Deja ușa a fost încuiată și pruncii mei împreună cu mine sunt întru pat! Nu pot, sculându-mă, să-ți dau ție»?

8. Vă zic vouă, și dacă nu îi va da [nu vrea să îi dea] lui, sculându-se, pentru că este prietenul său, chiar și pentru stăruința lui, sculându-se, îi va da lui cât are nevoie.

9. Și Eu vă zic vouă: Cereți și vi se va da vouă! Căutați și veți afla! Bateți[2] și vi se va deschide vouă!

10. Căci tot cel care cere ia; și cel care caută află; și celui care bate i se va deschide.

11. Și la care tată al vostru va cere fiul pâine, nu [cumva] piatră îi va da lui? Sau [dacă îi va cere] și pește, nu [cumva] în loc de pește îi va da lui șarpe?

12. Sau și dacă are să-i ceară un ou, nu [cumva] îi va da lui un scorpion?

13. Așadar, dacă voi, răi fiind, ați știut a le da darurile cele bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl Cel din cer [ὁ Πατὴρ Ὁ ἐξ οὐρανοῦ] vă va da Duhul Sfânt, celor care îl cer [de la] El?”.


[1] Să Se roage.

[2] Bateți, ciocăniți în ușă!

2 comments

  • Dumnezeu ne învață aici să insistăm mereu în rugăciune, căci ne va da dacă insistăm? Chiar dacă nu se împlinește rugăciunea noastră? Doamne ajută!

    • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

      Da, Dumnezeu ne învață să insistăm în rugăciunea înaintea Lui, ne promite că ne va asculta rugăciunile, dar, și când nu ni le ascultă imediat sau ne dă altceva decât I-am cerut noi, El ne face cel mai mare bine! Pentru că ne ține treji, atenți, în viață, în slava Lui, în rugăciune neîncetată. Și acestea sunt mai importante decât toate în viața creștină. Mulțumesc pentru întrebări!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *