Înțelepciunea lui Sirah, cap. 32, cf. LXX

1. Te-au pus povățuitor? Nu te înălța[1]! Fii în[tre] ei ca unul dintre ei! Ai grijă de ei și astfel șezi[2]!

2. Și toată nevoia ta făcând-o, culcă-te, ca să te înveselești de ei și, [pentru] buna podoabă a harului, să primești cunună[3]!

3. Grăiește, cel care ești mai bătrân, căci ți se cuvine ție! [Vorbește] în cunoaștere precisă și să nu împiedici pe cei [care sunt] muzicanți [μουσικά]!

4. Unde [este] ascultare să nu verși graiul și mai înainte de vreme nu te fă înțelept!

5. Pecete de cărbune peste podoaba cea de aur [este] cântarea muzicanților la ospățul vinului.

6. În alcătuire de aur pecete de smarald [este] melodia muzicanților în[tru] vinul cel dulce.

7. Grăiește, tânărule, dacă [ai] nevoia ta! [Dar vorbește] de două ori [și] cu greutate, dacă ai să întrebi [ceva][!]

8. Adună-ți cuvântul [κεφαλαίωσον λόγον] [și spune] multe în cele puține [ἐν ὀλίγοις πολλά][4]! Fii ca [cel] cunoscând [γίνου ὡς γινώσκων] și, în același timp, tăcând [καὶ ἅμα σιωπῶν]!

9. În mijlocul celor mai mari nu te fă egalul [lor] și [când] altul zicând[u-ți] [îți zice ceva], nu flecări cele multe!

10. Înaintea tunetului se grăbește fulgerul și înaintea celui rușinos va merge harul [καὶ πρὸ αἰσχυντηροῦ προελεύσεται χάρις].

11. La vreme scoală-te și să nu rămâi în urmă! Grăbește-te spre casa [ta] și nu te lenevi!

12. Acolo[5] înveselește-te [ἐκεῖ παῖζε] și fă-ți gândurile tale [καὶ ποίει τὰ ἐνθυμήματά σου] și să nu păcătuiești [cu] cuvântul cel trufaș [καὶ μὴ ἁμάρτῃς λόγῳ ὑπερηφάνῳ]!

13. Și în acestea[6] binecuvântează-L pe Cel care te-a făcut [καὶ ἐπὶ τούτοις εὐλόγησον τὸν ποιήσαντά σε] și care te îmbată[7] din cele bune ale Sale [καὶ μεθύσκοντά σε ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν Αὐτοῦ]!

14. Cel care se teme de Domnul va aștepta învățătura și cei care se scoală dis-de-dimineață vor afla buna voire.

15. Cel care caută legea[8] se va umple de ea și cel care se preface se va poticni în[tru] ea.

16. Cei care se tem de Domnul vor afla judecată [οἱ φοβούμενοι Κύριον εὑρήσουσιν κρίμα] și îndreptări ca lumina vor aprinde [καὶ δικαιώματα ὡς φῶς ἐξάψουσιν].

17. Omul cel păcătos se va abate [de la] mustrare [ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς ἐκκλινεῖ ἐλεγμὸν] și după voia lui va afla hotărâre [καὶ κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ εὑρήσει σύγκριμα].

18. Bărbatul de sfat[9] nu are să treacă cu vederea cugetul [ἀνὴρ βουλῆς οὐ μὴ παρίδῃ διανόημα] [său, dar] cel străin și cel trufaș nu se va [vor] ghemui de frică.

19. Fără de sfat nimic să [nu] faci [ἄνευ βουλῆς μηθὲν ποιήσῃς]! Și când ai să faci, să nu-ți pară rău!

20. În calea împiedicării să nu mergi și să nu te împiedici în cele pietroase!

21. Să nu crezi în calea cea fără de prihană

22. și de copiii tăi păzește-te!

23. În tot lucrul să crezi sufletului tău [ἐν παντὶ ἔργῳ πίστευε τῇ ψυχῇ σου][10], căci și aceasta este ținere a poruncilor[11]!

24. Cel care crede legii[12] ia aminte poruncilor [Sale] și cel care a nădăjduit Domnului nu va fi micșorat.


[1] Nu te trufi pentru demnitatea primită!

[2] Stai ca povățuitor al lor având grijă de ei!

[3] De la Dumnezeu.

[4] Vorbește concis și profund!

[5] Acasă.

[6] În gândurile tale.

[7] În sensul că te umple de multă bucurie duhovnicească, care îți îmbată sufletul.

[8] Legea lui Dumnezeu.

[9] Cel cu care te poți sfătui.

[10] În tot ceea ce faci, să faci ceea ce îți spune sufletul tău!

[11] Lui Dumnezeu.

[12] Legii lui Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.