Înțelepciunea lui Sirah, cap. 33, cf. LXX

1. Celui [pe cel] care se teme de Domnul nu îl va întâmpina cel rău [τῷ φοβουμένῳ Κύριον οὐκ ἀπαντήσει κακόν], ci [El îl lasă să cadă] în ispită [ἀλλ᾽ ἐν πειρασμῷ] și iarăși îl va scoate [καὶ πάλιν ἐξελεῖται][1].

2. Bărbatul cel înțelept nu va urî legea, iar cel care se fățărnicește în[tru] ea [este] precum corabia în furtună.

3. Omul cel înțelegător va crede legii și legea Lui [este pentru] cel credincios ca întrebarea celor limpezi.

4. Pregătește cuvântul și așa vei fi ascultat [ἑτοίμασον λόγον καὶ οὕτως ἀκουσθήσῃ]! Leagă împreună învățătura și răspunde [σύνδησον παιδείαν καὶ ἀποκρίθητι]!

5. [Ca] roata căruței [sunt] cele dinăuntru ale celui nebun [τροχὸς ἁμάξης σπλάγχνα μωροῦ] și ca osia întorcându-se [este] gândul lui [καὶ ὡς ἄξων στρεφόμενος ὁ διαλογισμὸς αὐτοῦ].

6. Calul întru împerechere [ἵππος εἰς ὀχείαν][2] [este] ca prietenul batjocoritor [ὡς φίλος μωκός]: nechează dedesubtul a tot celui care șade pe [el] [ὑποκάτω παντὸς ἐπικαθημένου χρεμετίζει].

7. Pentru ce ziua pe zi o întrece și toată lumina zilei anului [este] de la soare?

8. În cunoașterea Domnului au fost despărțite [ἐν γνώσει Κυρίου διεχωρίσθησαν] și [El] a schimbat vremuri și praznice [καὶ ἠλλοίωσεν καιροὺς καὶ ἑορτάς].

9. Din ele S-a înălțat și S-a sfințit și din ele a pus întru numărul zilelor

10. și oamenii toți [sunt] din țărână și Adam a fost zidit din pământ.

11. În[tru] mulțimea cunoașterii Domnul i-a despărțit pe ei și a schimbat căile lor.

12. Din[tre] ei a binecuvântat și a înălțat și din[tre] ei a sfințit și către El s-a[u] apropiat. Din[tre] ei a blestemat și i-a smerit și i-a întors pe ei de la starea lor.

13. [Toate sunt] ca lutul olarului în mâna Sa [ὡς πηλὸς κεραμέως ἐν χειρὶ Αὐτοῦ] [și] toate căile Sale [sunt] după bunăvoirea Sa [πᾶσαι αἱ ὁδοὶ Αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν Αὐτοῦ]. Așa [sunt] oamenii în mâna Celui care i-a făcut pe ei [οὕτως ἄνθρωποι ἐν χειρὶ τοῦ ποιήσαντος αὐτοὺς], [ca] să le răsplătească lor după judecata Sa [ἀποδοῦναι αὐτοῖς κατὰ τὴν κρίσιν Αὐτοῦ].

14. Împotriva răului [este] binele și împotriva morții [este] viața. Așa [este și] cel păcătos împotriva celui evlavios.

15. Și așa privește întru toate lucrurile Celui Preaînalt: două [cu] două, unul împotriva altuia!

16. Iar eu, [ca] cel din urmă, am privegheat ca cel care adună după [zilele] secerișurilor.

17. În[tru] binecuvântarea Domnului am ajuns și, precum culegând, am umplut teascul.

18. Vedeți că nu numai mie am trudit, ci tuturor celor care caută învățătura!

19. Ascultați-mă, cei mai mari ai poporului, și povățuitorii adunării, plecați-vă urechea!

20. Fiului și femeii, fratelui și prietenului să nu le dai stăpânire asupra ta în viața ta și să nu dai altuia banii tăi, ca nu [cumva], căindu-te, să te rogi pentru ei.

21. Până ce încă trăiești și suflarea [este] în tine să nu te schimbi pe tine cu tot trupul.

22. Căci mai bine [este ca] copiii să se roage de tine decât a te uita întru mâinile fiilor tăi.

23. În toate lucrurile tu fă-te înalt [și] să nu dai prihană în[tru] slava ta!

24. În ziua sfârșitului zilelor vieții tale și în vremea morții împarte-ți moștenirea!

25. Mâncărurile și toiagul și poverile [sunt] ale măgarului, [pe când] pâinea și certarea și lucrul [sunt] ale slujitorului casei.

26. Lucrează în[tru] copil[3] și vei afla odihnă! Dezleagă mâinile lui și va căuta libertate!

27. Jugul și chinga gâtul îl vor îndoi și ale slujitorului casei celui făcător de rele [sunt] uneltele de chinuire și chinurile.

28. Pune-l pe el întru lucrare [ἔμβαλε αὐτὸν εἰς ἐργασίαν], ca să nu se facă leneș [ἵνα μὴ ἀργῇ]! Căci multă răutate a învățat lenea [πολλὴν γὰρ κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία].

29. Întru lucruri așază-l precum i se cuvine lui! [Iar] dacă nu are să asculte, îngreunează-i cătușele sale!

30. Și să nu prisosești peste tot trupul și fără judecată să nu faci nimic.

31. Dacă îți este ție slujitorul casei, să fie ca tine, că în[tru] sânge l-ai dobândit pe el!

32. Dacă îți este ție slujitorul casei, du-l pe el ca pe un frate, că[ci] precum sufletul tău vei avea nevoia lui.

33. Dacă ai să-l chinui pe el și, depărtându-se, are să fugă, în care cale îl vei căuta pe el?


[1] Din ispită.

[2] Aflat în timpul actului sexual. Biblia de la 1688 a folosit verbul a mânzi, care înseamnă a fecunda (o iapă), a se împerechea, cf. http://www.dex.ro/mânzi. Pentru că ὀχεία înseamnă fertilizarea/ fecundarea unui animal.

[3] Educă-l! Sfătuiește-l continuu!