Înțelepciunea lui Sirah, cap. 33, cf. LXX

1. Celui [pe cel] care se teme de Domnul nu îl va întâmpina cel rău [τῷ φοβουμένῳ Κύριον οὐκ ἀπαντήσει κακόν], ci [El îl lasă să cadă] în ispită [ἀλλ᾽ ἐν πειρασμῷ] și iarăși îl va scoate [καὶ πάλιν ἐξελεῖται][1].

2. Bărbatul cel înțelept nu va urî legea, iar cel care se fățărnicește în[tru] ea [este] precum corabia în furtună.

3. Omul cel înțelegător va crede legii și legea Lui [este pentru] cel credincios ca întrebarea celor limpezi.

4. Pregătește cuvântul și așa vei fi ascultat [ἑτοίμασον λόγον καὶ οὕτως ἀκουσθήσῃ]! Leagă împreună învățătura și răspunde [σύνδησον παιδείαν καὶ ἀποκρίθητι]!

5. [Ca] roata căruței [sunt] cele dinăuntru ale celui nebun [τροχὸς ἁμάξης σπλάγχνα μωροῦ] și ca osia întorcându-se [este] gândul lui [καὶ ὡς ἄξων στρεφόμενος ὁ διαλογισμὸς αὐτοῦ].

6. Calul întru împerechere [ἵππος εἰς ὀχείαν][2] [este] ca prietenul batjocoritor [ὡς φίλος μωκός]: nechează dedesubtul a tot celui care șade pe [el] [ὑποκάτω παντὸς ἐπικαθημένου χρεμετίζει].

7. Pentru ce ziua pe zi o întrece și toată lumina zilei anului [este] de la soare?

8. În cunoașterea Domnului au fost despărțite [ἐν γνώσει Κυρίου διεχωρίσθησαν] și [El] a schimbat vremuri și praznice [καὶ ἠλλοίωσεν καιροὺς καὶ ἑορτάς].

9. Din ele S-a înălțat și S-a sfințit și din ele a pus întru numărul zilelor

10. și oamenii toți [sunt] din țărână și Adam a fost zidit din pământ.

11. În[tru] mulțimea cunoașterii Domnul i-a despărțit pe ei și a schimbat căile lor.

12. Din[tre] ei a binecuvântat și a înălțat și din[tre] ei a sfințit și către El s-a[u] apropiat. Din[tre] ei a blestemat și i-a smerit și i-a întors pe ei de la starea lor.

13. [Toate sunt] ca lutul olarului în mâna Sa [ὡς πηλὸς κεραμέως ἐν χειρὶ Αὐτοῦ] [și] toate căile Sale [sunt] după bunăvoirea Sa [πᾶσαι αἱ ὁδοὶ Αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν Αὐτοῦ]. Așa [sunt] oamenii în mâna Celui care i-a făcut pe ei [οὕτως ἄνθρωποι ἐν χειρὶ τοῦ ποιήσαντος αὐτοὺς], [ca] să le răsplătească lor după judecata Sa [ἀποδοῦναι αὐτοῖς κατὰ τὴν κρίσιν Αὐτοῦ].

14. Împotriva răului [este] binele și împotriva morții [este] viața. Așa [este și] cel păcătos împotriva celui evlavios.

15. Și așa privește întru toate lucrurile Celui Preaînalt: două [cu] două, unul împotriva altuia!

16. Iar eu, [ca] cel din urmă, am privegheat ca cel care adună după [zilele] secerișurilor.

17. În[tru] binecuvântarea Domnului am ajuns și, precum culegând, am umplut teascul.

18. Vedeți că nu numai mie am trudit, ci tuturor celor care caută învățătura!

19. Ascultați-mă, cei mai mari ai poporului, și povățuitorii adunării, plecați-vă urechea!

20. Fiului și femeii, fratelui și prietenului să nu le dai stăpânire asupra ta în viața ta și să nu dai altuia banii tăi, ca nu [cumva], căindu-te, să te rogi pentru ei.

21. Până ce încă trăiești și suflarea [este] în tine să nu te schimbi pe tine cu tot trupul.

22. Căci mai bine [este ca] copiii să se roage de tine decât a te uita întru mâinile fiilor tăi.

23. În toate lucrurile tu fă-te înalt [și] să nu dai prihană în[tru] slava ta!

24. În ziua sfârșitului zilelor vieții tale și în vremea morții împarte-ți moștenirea!

25. Mâncărurile și toiagul și poverile [sunt] ale măgarului, [pe când] pâinea și certarea și lucrul [sunt] ale slujitorului casei.

26. Lucrează în[tru] copil[3] și vei afla odihnă! Dezleagă mâinile lui și va căuta libertate!

27. Jugul și chinga gâtul îl vor îndoi și ale slujitorului casei celui făcător de rele [sunt] uneltele de chinuire și chinurile.

28. Pune-l pe el întru lucrare [ἔμβαλε αὐτὸν εἰς ἐργασίαν], ca să nu se facă leneș [ἵνα μὴ ἀργῇ]! Căci multă răutate a învățat lenea [πολλὴν γὰρ κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία].

29. Întru lucruri așază-l precum i se cuvine lui! [Iar] dacă nu are să asculte, îngreunează-i cătușele sale!

30. Și să nu prisosești peste tot trupul și fără judecată să nu faci nimic.

31. Dacă îți este ție slujitorul casei, să fie ca tine, că în[tru] sânge l-ai dobândit pe el!

32. Dacă îți este ție slujitorul casei, du-l pe el ca pe un frate, că[ci] precum sufletul tău vei avea nevoia lui.

33. Dacă ai să-l chinui pe el și, depărtându-se, are să fugă, în care cale îl vei căuta pe el?


[1] Din ispită.

[2] Aflat în timpul actului sexual. Biblia de la 1688 a folosit verbul a mânzi, care înseamnă a fecunda (o iapă), a se împerechea, cf. http://www.dex.ro/mânzi. Pentru că ὀχεία înseamnă fertilizarea/ fecundarea unui animal.

[3] Educă-l! Sfătuiește-l continuu!

2 comments

 • Sarut mana, Parinte, Doamne ajuta! Ce inseamna cele de la v. 5? Doamne ajuta!

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Domnule Luca,

   la v. al 5-lea ni se vorbește despre starea de nebunie patologică, care e o revenire monomană la anumite idei, imagini personale, gesturi. Gândurile celui nebun, deși au viteza roții de la căruță, deși el trece de la una la alta în mintea și în inima lui, ele sunt întoarceri la gândurile nebuniei. Nebunul, omul cu probleme psihice, nu poate ieși din boala lui, ci se întoarce iar și iar la câteva idei, gânduri, sentimente, gesturi.

   Înțeles cu referire la cel înnebunit de patimi, versetul ne subliniază întoarcerea gândurilor omului, iar și iar, la esența patimilor. Curvarul vede numai femei, bețivanul numai băutură, hoțul numai lucruri de furat. Orice patimă e formată dintr-un nucleu de imagini și sentimente. Și cel care suferă de ea se întoarce mereu la această esență a patimii, pentru că aceea îl stăpânește.

   Numai când omul se curățește de patimi el nu se mai întoarce, ca un rob, la nucleul dur al patimilor, la motivele de împătimire.

   Vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru întrebare!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *