Praedicationes (vol. 14)

Praedicationes (vol. 14)

Pagina sursă

PDFEPUBKindleTorrent

*

Pentru o eclesiologie autentic ortodoxă noi trebuie să apelăm la Tradiția Bisericii, la Sfinții ei. Dar apelul la trecut trebuie să întâlnească în noi prezența lui Dumnezeu, slava Lui, prin care noi putem înțelege și învăța din Tradiția Bisericii. Căci teologii trebuie să fie creativi duhovnicește și nu speculativi. Speculațiile, în teologie, se încadrează la părere de sine.  Însă teologia personală începe de la luminarea și de la vederea lui Dumnezeu. De la darurile lui Dumnezeu pentru noi. Teologia începe de la ce ne învață Dumnezeu în mod personal. Și la ceea ce ne învață Dumnezeu noi trebuie să adăugăm ceea ce ne învață Tradiția Bisericii. Iar ceea ce ne învață Dumnezeu nu intră niciodată în coliziune cu ceea ce ne învață Tradiția, pentru că pe Sfinți tot Dumnezeu i-a învățat teologia Sa (p. 27).

Ca să ne curățim credința de bolile ei, trebuie să lepădăm de la noi faptele păcătoase și credințele deșarte, neconforme cu teologia și viața Bisericii. Să lepădăm băbismele, lucrurile preluate după ureche, superstițiile de tot râsul. Pentru că neștiința ticluiește multe „învățături” și „practici religioase” care nu au nimic de-a face cu Biserica, dar predica Bisericii trebuie să ironizeze și să deteste toate aceste contrafaceri (p. 28).

Omul duhovnicesc, chiar dacă e cunoscut și apreciat de mulți, nu caută prietenii și avantaje telurice, ci prietenii sfinte și să Îl cunoască pe El întru slava Sa. Pentru că cea mai înaltă cunoaștere a lumii e cu totul palidă în comparație cu o singură vedere a lui Dumnezeu. Căci ceea ce ne arată Dumnezeu în vedenia Sa e viață veșnică, e împărtășire de viața Lui, pe când orice cunoaștere umană e despre aici, despre ceva nedeplin, despre ceva trecător, despre ceva mic (p. 30).

Nu poți fi duhovnicesc, dacă nu iubești și nu ierți și nu ajuți așa cum ajută Dumnezeu. Căci iubirea duhovnicească nu iese în mod ostentativ pe stradă ca să-i îmbrățișeze pe oameni, dar ea se roagă în inimă pentru toți oamenii. Și iubirea duhovnicească, cea care-i îmbrățișează pe toți oamenii, zice numai cu cuvântul [Mt. 8, 8] în tăcerea și în iubirea inimii ei, dar e auzită imediat de către Dumnezeu. Pentru că El aude iubirea Lui din oameni, dar nu și vorbăria (p. 31-32).

Tocmai de aceea, unii se chinuie în chip și fel să pară „duhovnicești”, își înmulțesc cuvintele, își iau fețele de „sfinți”, citează lucruri pe care nu le-au înțeles și nici nu le-au trăit, și prin asta cred că sunt „convingători”. Însă pe cine poți convinge despre lucruri pe care nici tu nu le știi? Și la ce îți folosește că unii te laudă pentru aparenta ta „evlavie”, dacă nu te laudă și Dumnezeu? Pentru că lui Dumnezeu, când Îi place de pocăința noastră, de iertarea noastră, de iubirea și de milostivirea noastră, El ne umple imediat de slava Lui. Și dacă ne umple cu viața Sa înseamnă că El ne știe. Că El vede cu adevărat cine suntem, ce facem noi și de aceea nu ne mai trebuie lăudători orbi și iubitori de slavă deșartă ca mulți dintre noi. Pentru că oamenii nu pot vedea până unde vede Dumnezeu. Și dacă El coboară în noi și e cu noi, cu toate păcatele noastre, înseamnă că El, în mod fundamental, ne place și binevoiește întru noi. Și dacă El e cu noi, atunci nimeni nu poate să ne convingă de contrariul acestui fapt copleșitor (p. 32).

Viața cu Dumnezeu e adevărata viață a omului. Cea plină de păcate e o viață parazitară sau, mai degrabă, e o moarte ambulantă. Mergi, deși ești mort…Mergi cu Iadul în tine și nu vrei altceva…Deși e greu de înțeles și de admis faptul că preferăm lucruri care ne omoară. Pentru că orice păcat e o sinucidere. Și cum se numește acea sinucidere, care credem că „ne place”? Se numește viciu…Dar mulți se laudă cu viciile lor și nu văd că ele sunt sinucideri asumate. De aceea, dacă gândim profund o sinucidere, constatăm că ea e finalul dramatic a zeci și sute de sinucideri interioare. Căci până la faptul ca cineva să își ia viața, în el însuși s-a omorât sufletește în multe feluri. În așa fel încât, biata omorâre a trupului e consecința dureroasă a omorârii sufletului. Dar sufletul începem să ni-l omorâm din copilărie, de când învățăm să mințim, să poftim desfrânat, să ne mândrim, să ne lăudăm…Și chiar dacă nu mulți se sinucid, în ei înșiși se omoară permanent  (p. 35).

A fi om normal înseamnă a fi aprins de Dumnezeu, a fi transformat de El într-un rug aprins care nu se mistuie, pentru că slava lui Dumnezeu ne curățește, ne luminează și ne sfințește și nu ne omoară (p. 36).

Continuă să citești Praedicationes (vol. 14)

Programul iconografic al Bisericilor Ortodoxe

iconografic

Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Programul iconografic al Bisericilor Ortodoxe – îndrumător pentru zugravii de Biserici – , Ed. Basilica, București, 2017, 120 p. Și tocmai în ultima pagină aflăm că e vorba despre un studiu al lui Braniște din BOR 5-6/ 1974, p. 730-771…dar completat de Arhim. Dr. Chiril Lovin în 2017. Cu ce a fost completat? De ce nu s-a specificat de fiecare dată „contribuția” lui Lovin la carte, pentru ca să vedem „noutățile” aduse de către acesta?

Pe bolta altarului: Maica Domnului „cea mai cuprinzătoare decât cerurile”, p. 3, Cortul mărturiei, Liturghia îngerească, p. 4, Împărtășirea Sfinților Apostoli, p. 5. Ierarhii pictați în altar, p. 6.

Turla mare: Pantocratorul, p. 11. Pe pandantivi: cei 4 Evangheliști, p. 13. Sfinții nou canonizați: în naos, p. 18. În pronaos: Acatistul Buneivestiri și Arborele lui Iesse [Ιεσσαι], p. 21. În pridvor: Iisus Emmanuil [Ἐμμανουήλ] și Cel vechi de zile, p. 23.

Afară, la intrarea în Biserică: A doua venire a Domnului și Judecata de apoi, p. 24. Pe pereții exteriori: filosofii, sibilele, Sfinți ai VT, p. 24-25.

Și broșura, de aici încolo, adică de la p. 26, e plină de anexe. În care se specifică ce Sfinți Îngeri și ce Sfinți se pictează în Biserică. În p. 26 îi avem pomeniți pe Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil, Rafail, Iegudiil, Selatiil, Uriil și Varahiil.

Din anexa 4 lipsesc primii Sfinți ai Bisericii și ai lumii: Sfinții Protopărinți Adam și Eva. De ce? Pentru că teologii români mai vechi erau îmbâcsiți de teologia protestantă, care le disprețuiește viața de după cădere și pentru că nu prea aveau cunoașteri aprofundate ale aghiologiei ortodoxe.

Cu ei, cu Sfinții Protopărinți Adam și Eva, ar fi trebuit să înceapă anexa 4 din p. 27. Sfânta Eva apare în anexa a 7-a, dar ca a 8-a în acea listă, adică fără nicio logică, cf. p. 36.

În p. 43 ni se spune că Sfânta Veronica era femeia aflată în curgerea sângelui și că era din Paneada.

Autorul s-a concentrat doar pe Sfinții orientali, cei occidentali lipsind aproape cu totul. Lucru care se petrece, din păcate, și în calendarul Bisericii noastre românești, ca aversiune față de romano-catolici. Ca și când Sfinții Bisericii de până la 1054 ar fi doar „ai catolicilor” și nu ar fi și ai noștri. Iar numele Sfinților sunt românizate, așa că nu știi, de fapt, cum îi cheamă pe Sfinți.

Programul iconografic de față ar fi trebuit să se oprească înainte de anexe. De ce? Pentru că e de la sine înțeles că orice Sfânt al Bisericii poate fi iconizat în Biserică. A face liste nesfârșite cu nume de Sfinți e un lucru penibil, atâta timp…cât toți Sfinții Bisericii, din orice secol, pot fi iconizați în Biserică. Problema e alta: avem noi, pentru toți Sfinții Bisericii, Sfinte Icoane tip, ca să le putem reproduce în mod creativ? Nu! Pentru unii nu avem nici măcar Vieți ale lor, darămite Icoane și Slujbe.

„Contribuția” lui  Lovin eu am sesizat-o în p. 115-119: i-a pus și el pe cei nou-canonizați de Biserica noastră.

Ceva cu adevărat util pentru iconografi ar fi…colecția pe care nu o avem. Și anume, în mai multe sute de volume, în mod alfabetic, o istorie vizuală cu cele mai importante Sfinte Icoane tip ale Sfinților. Adică Icoanele care îl definesc cel mai bine în istoria Bisericii pe fiecare Sfânt în parte. Pentru că pictorii au nevoie de modele iconografice mai vechi și mai noi pentru a picta și nu de liste de nume de Sfinți.