Lucas, cap. 11, 14-28, cf. BYZ

14. Și [Iisus] era scoțând un demon și acesta era mut. Și a fost, ieșind demonul, [că] mutul a grăit; și mulțimile s-au minunat.

15. Dar unii dintre ei au zis: „În[tru] Beelzebul [Ἐν Βεελζεβοὺλ], [cu] conducătorul demonilor îi scoate pe demoni [ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια]”.

16. Iar alții, ispitindu-L, căutau semn de la El, din cer.

17. Iar El, știind cugetele lor, le-a zis lor: „Toată împărăția, în[tru] sine împărțindu-se, se pustiește; și cade casa peste casă.

18. Iar dacă și Satanas [Εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς], în[tru] sine [ἐφ᾽ ἑαυτὸν], s-a împărțit [διεμερίσθη], cum va sta împărăția lui [πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ]? Că ziceți: «În[tru] Beelzebul» scot Eu pe demoni.

19. Iar dacă Eu în[tru] Beelzebul îi scot pe demoni, fiii voștri în[tru] cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voștri.

20. Iar dacă în[tru] degetul lui Dumnezeu îi scot pe demoni [Εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια], atunci a venit peste voi Împărăția lui Dumnezeu [ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ].

21. Când cel tare, înarmându-se, are să păzească curtea sa, în[tru] pace este [sunt toate] cele care sunt ale sale;

22. Iar când, cel mai tare [decât] el, venind, are să-l biruiască pe el, panoplia [τὴν πανοπλίαν][1] lui o ia, în[tru] care a nădăjduit, și prăzile lui le împarte.

23. Cel care nu este cu Mine împotriva Mea este; și cel care nu adună cu Mine risipește.

24. Când duhul cel necurat are să iasă din om [Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου], [el] trece prin locuri fără de apă [διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων], căutând odihnă [ζητοῦν ἀνάπαυσιν]; și neaflând-o, [el] zice: «Mă voi întoarce întru casa mea, de unde am ieșit».

25. Și, venind [Καὶ ἐλθὸν], o află măturată și împodobită [εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον].

26. Atunci merge și ia alte 7 duhuri mai rele [decât] sine însuși [Τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ] și, venind, locuiește [locuiesc] acolo [καὶ ἐλθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ]; și se face [se fac] cele din urmă ale omului aceluia mai rele [decât] cele dintâi [καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων]”.

27. Și a fost când grăia El acestea, ridicând o oarecare femeie glasul din mulțime, I-a zis Lui: „Fericit [este] pântecele care Te-a purtat [Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά Σε] și sânii pe care i-ai supt [καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας]”.

28. Iar El a zis: „Adevărat [Μενοῦνγε], fericiți [sunt] cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu [μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ] și îl păzesc pe el [καὶ φυλάσσοντες αὐτόν]”.


[1] Toate armele și armura lui, cf. Friberg Greek Lexicon, 20. 387, apud BW 10.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *