Lucas, cap. 11, 29-36, cf. BYZ

29. Iar mulțimile adunându-se, [El] a început a zice: „Rău este neamul acesta! Semn caută și semn nu i se va da lui, afară de semnul lui Ionas, Profetul.

30. Căci precum a fost Ionas semn nineviteilor, așa va fi și Fiul omului neamului acestuia.

31. Împărăteasa [de la] miazăzi [Βασίλισσα νότου][1] se va ridica în[tru] judecată cu oamenii neamului acestuia și îi va osândi pe ei! Că[ci ea] a venit de la marginile pământului să audă înțelepciunea lui Solomon și, iată, mai mult [decât] Solomon [este] aici [πλεῖον Σολομῶνος ὧδε][2]!

32. Oamenii Nineviului se vor ridica în[tru] judecată cu neamul acesta și îl vor osândi pe el! Că[ci] s-au pocăit în[tru] propovăduirea lui Ionas și, iată, mai mult [decât] Ionas [este] aici [πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε]!

33. Și nimeni, aprinzând un luminător, [nu] îl pune întru ascuns, nici sub un modios[3], ci în sfeșnic, ca cei care intră să vadă lumina [ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέπωσιν].

34. Luminătorul trupului este ochiul! Așadar, când ochiul tău are să fie curat și tot trupul tău este luminat; dar când are să fie rău și trupul tău [este] întunecat.

35. Așadar, ia aminte [Σκόπει οὖν] [ca] nu [cumva] lumina [care este] în[tru] tine este [să fie] întunericul [μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν][4]!

36. Așadar, dacă tot trupul tău [este] luminat, neavând vreo parte întunecată, [atunci] tot va fi luminat, ca [și] când luminătorul are să te lumineze [cu] strălucire [ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε]”.


[1] E vorba de Împărăteasa Saba [Βασίλισσα Σαβα] de la I Împ. 10, 1, LXX.

[2] Căci El, Domnul, era Cel mai mult decât Solomon la înțelepciune și cunoaștere.

[3] Modiosul [μόδιος] era o măsură romană de grâu de circa 8, 5 litri, cf. Gingrich Greek Lexicon. Corelativul românesc actual ar fi acela de vadră.

[4] Întunericul Iadului.