Înțelepciunea lui Sirah, cap. 35, cf. LXX

1. Cel care păzește legea înmulțește prinoasele, [căci] jertfind mântuirii [este] cel care ia aminte poruncilor[1].

2. Răsplătind har, aducând făină de grâu, și cel care face milostenie jertfind laudei.

3. Bunăvoirea Domnului [este] să te îndepărtezi de la răutate și ispășirea [Lui este] să te îndepărtezi de la nedreptate.

4. Să nu te arăți în fața Domnului deșert, căci toate acestea [sunt] pentru poruncă.

5. Prinosul celui Drept unge jertfelnicul și buna mireasmă a ei [este] înaintea Celui Preaînalt.

6. Jertfa omului celui drept [este] primită și pomenirea ei nu va fi uitată.

7. Cu ochiul cel bun slăvește-L pe Domnul [ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ δόξασον τὸν Κύριον] și să nu micșorezi pârga mâinilor tale [καὶ μὴ σμικρύνῃς ἀπαρχὴν χειρῶν σου]!

8. În[tru] tot darul[2] bucură-ți fața ta și în[tru] veselie sfințește zeciuiala!

9. Dă Celui Preaînalt după darul Său și cu ochiul cel bun după aflarea mâinii!

10. Că Domnul este răsplătind și înșeptit îți va răsplăti ție.

11. Nu te osteni cu daruri [μὴ δωροκόπει], căci [El] nu va primi [daruri]! Și să nu rămâi [cu] jertfa cea nedreaptă,

12. că Domnul este Judecătorul [ὅτι Κύριος Κριτής ἐστιν] și nu este la El slava feței [καὶ οὐκ ἔστιν παρ᾽ Αὐτῷ δόξα προσώπου]!

13. Nu Își va lua fața de peste cel sărac și rugăciunea nedreptățitului o va asculta.

14. Nu are să treacă cu vederea cererea celui orfan și [nici] pe văduvă, dacă are să verse vorbire.

15. [Oare] nu lacrimile văduvei coboară pe obraz și strigarea împotrivă[3] [a ei este] peste cel care le-a coborât pe ele[4]?

16. Vindecând, în[tru] bunăvoire, îl va primi și rugăciunea lui până la nori se va uni.

17. Rugăciunea celui smerit norii a pătruns și, până [nu] are să se apropie, nu are să se mângâie.

18. Și nu are să se îndepărteze până [nu] are să cerceteze Cel Preaînalt și [El] va judeca [cu] cei Drepți și va face judecată.

19. Și Domnul nu are să întârzie și nici nu are să fie îndelung-răbdător cu ei,

20. până nu are să zdrobească șalele celor nemilostivi și [până ce] neamurilor [nu] le va răsplăti răzbunare,

21. până ce [nu] are să înlăture mulțimea obraznicilor și [până ce] sceptrele celor nedrepți [nu] le va zdrobi,

22. până ce [nu] are să răsplătească omului după faptele sale și lucrurile oamenilor după gândurile lor,

23. până ce [nu] are să judece judecata poporului Său și [până ce nu] îi va veseli pe ei în[tru] mila Sa.

24. [Căci] frumoasă [este] mila [Domnului] în vremea necazului său, ca norii ploii în vremea secetei.


[1] Lui Dumnezeu.

[2] În tot darul pe care I-l aduci lui Dumnezeu.

[3] Rugăciunea către Dumnezeu împotriva celui care a nedreptățit-o.

[4] Se referă la lacrimi.