Lucas, cap. 11, 37-54, cf. BYZ

37. Iar pe când grăia [acestea], Îl ruga pe El unul [dintre] farisei ca să mănânce cu el! Și [Iisus] intrând, a luat loc.

38. Iar fariseul, văzând, s-a minunat că [Iisus] nu S-a afundat mai întâi [în apă] înainte de masă [οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου].

39. Și a zis Domnul către el: „Acum, voi, fariseii, curățiți [partea] cea din afară a potirului și a blidului [τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε], iar cea dinăuntrul vostru [este] plină de răpire și de răutate.

40. Nebunilor [Ἄφρονες], [oare] nu Cel care a făcut-o pe cea din afară, a făcut-o și pe cea dinăuntru?

41. Însă pe cele care sunt înăuntru dați-le milostenie! Și iată, [astfel] toate este [sunt] curate vouă!

42. Dar vai vouă fariseilor, că dați zeciuială mentă [τὸ ἡδύοσμον] și rută [τὸ πήγανον][1] și toată iarba [πᾶν λάχανον][2] și treceți cu vederea judecata și iubirea lui Dumnezeu [καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ]! Pe acestea[3] se cuvenea să le faceți [ταῦτα ἔδει ποιῆσαι], iar pe celelalte a nu le lăsa [κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι][4]!

43. Vai vouă fariseilor, că iubiți scaunul cel dintâi în[tru] sinagogi [ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς] și întâmpinările în[tru] piețe [καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς]!

44. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor, fățarnicilor, că sunteți ca mormintele cele nevăzute [ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα]! Și oamenii [καὶ οἱ ἄνθρωποι], umblând pe deasupra [lor] [περιπατοῦντες ἐπάνω], nu le-au știut [οὐκ οἴδασιν]”.

45. Și răspunzând unul [dintre] învățătorii de lege, I-a zis Lui: „Învățătorule, acestea zicând, și pe noi ne ocărăști?”.

46. Iar El a zis: „Vai și vouă învățătorilor de lege, că îi împovărați pe oameni [cu] poveri greu de purtat [ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα], iar voi [nici măcar cu] unul [dintre] degetele voastre [καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν] nu atingeți [greutatea] poverilor [οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις]!

47. Vai vouă, că zidiți mormintele Profeților [ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν Προφητῶν], dar părinții voștri i-au omorât pe ei [οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς]!

48. Așadar [Ἄρα], mărturisiți [μαρτυρεῖτε] și consimțiți [καὶ συνευδοκεῖτε] [cu] faptele părinților voștri [τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν]! Că[ci] ei i-au omorât pe aceștia, iar voi le zidiți lor mormintele.

49. Pentru aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis [Διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν]: «Voi trimite în[tre] ei Profeți și Apostoli [Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς Προφήτας καὶ Ἀποστόλους] și dintre ei vor omorî și vor prigoni [καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ ἐκδιώξουσιν]»!

50. Ca să caute sângele tuturor Profeților, vărsat de la întemeierea lumii, de neamul acesta,

51. de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharias [ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου], care a pierit între jertfelnic și casă [τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου][5]. Adevărat vă zic vouă [ναί, λέγω ὑμῖν], [tot sângele Sfinților] va fi căutat de la neamul acesta [ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης]!

52. Vai vouă învățătorilor de lege, că ați luat cheia cunoașterii [ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως]! Voi nu ați intrat [αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε] și pe cei care au intrat, i-ați împiedicat [καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε] [să cunoască]”.

53. Și zicând El acestea către ei, au început cărturarii și fariseii a-I fi foarte împotrivă și a-L întreba pe El despre multe,

54. pândindu-L pe El, căutând să prindă ceva din gura Lui, ca să-L învinuiască pe El.


[1] E vorba de Ruta graveolens sau de Ruta de grădină. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Ruta_graveolens și http://condimenteweb.ro/condimente/ruta-de-gradina-c139.

[2] Verdeața, legumele din grădină.

[3] Judecata și mila lui Dumnezeu.

[4] Lucrurile care trebuiau zeciuite.

[5] Casa lui Dumnezeu, Templul.

2 comments

  • Înfricoșătoare cuvintele acestea ale Mântuitorului, mai ales că se pot aplica și la noi pentru că și noi respectăm mai mult morala extrioară decât să curățim partea dinăuntru a paharului. Și noi facem racle frumoase Sfinților dar părinții noștri i-au umilit și i-au disprețuit când erau în viață sau chiar i-au omorât pe unii dintre ei, dar noi nu mai vrem să recunoaștem ci ni se pare că i-am cinstit dintotdeauna ca sfinți. Ș a m d. Să ne ferească Dumnezeu să auzim și noi din gura Lui la Judecată aceste cuvinte! Doamne ajută! Binecuvântați Părinte! Hristos a înviat!

    • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

      Mare adevăr ați spus, domnule Justin! Vă mulțumesc pentru acest lucru! Adevărat a înviat! Domnul să vă umple de ploaia milei Sale!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *