Lucas, cap. 12, 1-7, cf. BYZ

1. Întru care adunându-se zecile de mii ale mulțimii [Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου], astfel încât [ajunseseră] a se călca unii pe alții în picioare [ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους], [Iisus] a început a zice mai întâi către Ucenicii Săi: „Luați aminte voi înșivă dinspre aluatul fariseilor [Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν φαρισαίων], care este fățărnicia [ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις]!

2. Iar nimic [nu] este acoperit [Οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστίν], care nu va fi descoperit [ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται], și [nu este] cel ascuns [καὶ κρυπτόν], care nu va fi cunoscut [ὃ οὐ γνωσθήσεται].

3. De aceea, câte ați zis în[tru] întuneric [ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε], în lumină se va auzi [ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται] [vor fi auzite]; și pe care [καὶ ὃ], către ureche [πρὸς τὸ οὖς], le-ați grăit în[tru] cămări [ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις], va fi propovăduit [vor fi propovăduite] de pe case [κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων].

4. Iar[ăși] vă zic vouă [Λέγω δὲ ὑμῖν], prietenilor Mei [τοῖς φίλοις Μου]: Nu vă temeți de cei care ucid trupul și [Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα καὶ], după acestea [μετὰ ταῦτα], neavând ce să facă mai mult [μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι]!

5. Dar vă voi arăta vouă de cine să vă temeți: Temeți-vă de cel [φοβήθητε τὸν] [care], după [ce are] să omoare [μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι], având [are] putere să arunce întru Gheenna [ἐξουσίαν ἔχοντα ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Γέενναν]! Adevărat vă zic vouă, de acesta temeți-vă!

6. [Oare] nu se vinde [se vând] cinci vrăbii a doi assarii [Οὐχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται ἀσσαρίων[1] δύο]? Și [nici]una dintre ele [Καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν] nu este uitată înaintea lui Dumnezeu [οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ].

7. Dar și toți perii capului vostru [sunt] numărați [Αλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται]. Așadar, nu vă temeți! Sunteți mai de preț decât multe păsări [πολλῶν στρουθίων διαφέρετε].


[1] Un assarion [ἀσσάριον] roman era o monedă de bronz, care valora a 16-a parte dintr-un dinar, cf. Gingrich Greek Lexicon. A se vedea și: https://en.wikipedia.org/wiki/As_(Roman_coin).