Lucas, cap. 12, 8-21, cf. BYZ

8. Iar[ăși] vă zic vouă: Tot cel care are să mărturisească în[tru] Mine înaintea oamenilor [Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν Ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων] și Fiul omului va mărturisi în[tru] el înaintea Îngerilor lui Dumnezeu [καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν Ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ]!

9. Iar cel care M-a lepădat pe Mine înaintea oamenilor [ὁ δὲ ἀρνησάμενός Με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων], va fi lepădat înaintea Îngerilor lui Dumnezeu [ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ].

10. Și tot cel care va zice cuvânt întru Fiul omului îi va fi iertat lui [Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ], dar celui [cel] care a blasfemiat întru Duhul Sfânt nu va fi iertat [τῷ δὲ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται].

11. Iar când are să vă ducă pe voi în[tru] sinagogi și [la] începătorii și stăpâniri, nu vă îngrijorați cum sau ce aveți să spuneți în apărarea voastră sau ce aveți să ziceți!

12. Căci Duhul Sfânt vă va da vouă în acel ceas, pe care se cuvine să le ziceți”.

13. Și cineva I-a zis Lui din mulțime: „Învățătorule, zi fratelui meu să împartă cu mine moștenirea!”.

14. Iar El i-a zis lui: „Omule, cine M-a pus [pe Mine] judecător sau împărțitor în[tre] voi?”.

15. Și [Iisus] a zis către ei: „Vedeți și păziți-vă de lăcomie! Căci nu când prisosește cuiva [ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ], viața lui este din averile sale [ἡ ζωὴ αὐτῷ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ]”.

16. Și [El] a zis parabolă către ei, zicând: „Oarecăruia om bogat i-a rodit țarina

17. și cugeta în[tru] sine, zicând: «Ce am să fac, că[ci] nu am unde voi aduna roadele mele?».

18. Și a zis: «Aceasta voi face: Voi dărâma hambarele mele și mai mari le voi zidi și voi aduna acolo toate roadele mele și cele bune ale mele.

19. Și voi zice sufletului meu: Suflete [Ψυχή], ai multe cele bune [ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ], stând întru mulți ani [κείμενα εἰς ἔτη πολλά]! Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te [ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου]!».

20. Dar Dumnezeu i-a zis lui: «Nebunule, [întru] această noapte sufletul tău îl cer[1] de la tine! Iar pe care le-ai pregătit, al[e] cui va fi [vor fi]?».

21. Așa [este] cel care își strânge lui comoară și nu se îmbogățește întru Dumnezeu”.


[1] Ei îl cer. Îngerii Mei.