Lucas, cap. 12, 41-59, cf. BYZ

41. Și Petros I-a zis Lui: „Doamne, către noi zici parabola aceasta sau și către toți?”.

42. Și Domnul a zis: „Oare cine este iconomul cel credincios și cel înțelept [ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ φρόνιμος], pe care îl va pune domnul peste slujirea sa [ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ], [pentru] a da la vreme măsura de grâu [τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον]?

43. Fericit [este] robul acela, pe care, venind domnul său, îl va afla făcând așa[1].

44. Cu adevărat vă zic vouă, că peste toate averile sale îl va pune pe el.

45. Iar dacă are să zică robul acela în inima sa: «Întârzie domnul meu a veni», și are să înceapă a-i bate pe slujitori și pe slujitoare și a mânca și a bea și a se îmbăta,

46. va veni domnul robului aceluia în ziua [în] care nu se așteaptă [ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ] și în ceasul [în] [pe] care nu îl știe [καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει] și îl va tăia în două pe el [καὶ διχοτομήσει αὐτόν] și partea lui cu cei necredincioși o va pune [καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει].

47. Iar robul acela, care a știut voia domnului său, și [a trăit] nepregătindu-se și nici făcând către voia lui, va fi bătut [cu] cele multe [δαρήσεται πολλάς];

48. iar cel neștiind [voia sa], și făcând cele vrednice de bătăi [ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν], va fi bătut [cu] cele puține [δαρήσεται ὀλίγας]. Iar [la] tot căruia i s-a dat mult [Παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ], mult se va cere de la el [πολὺ ζητηθήσεται παρ᾽ αὐτου]; și căruia i s-au încredințat mult[e] [καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ], mult mai mult[e] se vor cere [de la] el [περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν].

49. Foc am venit să arunc întru pământ [Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς τὴν γῆν]. Și ce voiesc [καὶ τί θέλω], dacă acum a fost aprins [εἰ ἤδη ἀνήφθη]?

50. Și am botez să Mă botez [Βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι]. Și cum Mă țin [καὶ πῶς συνέχομαι], până când are să se împlinească [ἕως οὗ τελεσθῇ]?

51. Vi se pare că pace am venit să aduc pe pământ? Nu, vă zic vouă, ci împărțire [ἢ διαμερισμόν].

52. Căci vor fi de acum cinci într-o casă despărțiți, trei împotriva a doi și doi împotriva a trei.

53. Se va despărți tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale și nora împotriva soacrei sale”.

54. Și [Iisus] le zicea și mulțimilor: „Când aveți să vedeți nor ridicându-se de la apusuri, numaidecât ziceți: «Vine furtună!», și se face așa.

55. Și când austrul [este] suflând, ziceți că: «Va fi zăduf!», și se face [așa].

56. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului ați știut a încerca [δοκιμάζειν]! Dar vremea aceasta cum de nu o încercați [τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετε]?

57. Și de ce nu judecați și din voi înșivă pe Cel Drept [Τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ Δίκαιον]?

58. Căci precum mergi cu potrivnicul tău la stăpânitor, pe cale dă-ți silința să scapi de el! Ca nu cumva să te tragă la judecător și judecătorul să te dea temnicerului și temnicerul [ὁ πράκτωρ] să te arunce întru temniță.

59. Îți zic ție: Nu ai să ieși de acolo, până ce [nu] ai să plătești și cel din urmă ban [καὶ τὸν ἔσχατον λεπτὸν]”.


[1] Îl va afla priveghind.