Lucas, cap. 13, 1-9, cf. BYZ

1. Și erau unii în acea vreme, vestindu-I Lui despre galileieni, al căror sânge Pilatos [ὧν τὸ αἷμα Πιλάτος] l-a amestecat cu jertfele lor [ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν].

2. Și Iisus, răspunzând, le-a zis lor: „Vi se pare că galileienii aceștia au fost [mai] păcătoși decât toți galileienii, pentru că acestea au pătimit?

3. Nu, vă zic vouă! Dar dacă nu aveți să vă pocăiți [ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε], toți asemenea veți pieri [πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε].

4. Sau cei 18, peste care a căzut turnul în Siloam și i-a omorât pe ei, vi se pare că aceștia erau [mai] păcătoși decât toți oamenii care locuiesc în Ierusalim?

5. Nu, vă zic vouă! Dar dacă nu aveți să vă pocăiți, toți asemenea veți pieri”.

6. Și [El] zicea [și] această parabolă: „Cineva avea un smochin sădit în via sa și a venit căutând rod în el și nu a găsit.

7. Și a zis către vier[1]: «Iată, de trei ani vin căutând rod în smochinul acesta și nu aflu! Taie-l pe el! Că acesta și pământul îl face neroditor».

8. Dar el, răspunzând, îi zice lui: «Doamne, lasă-l pe el și [în] acest an, până ce am să sap împrejurul său și am să pun gunoaie [κόπρια]!

9. [Asta] dacă are să facă rod. Dar dacă nu [va face], întru [vremea] ce vine îl vei tăia pe el»”.


[1] Viticultor.