Lucas, cap. 13, 18-35, cf. BYZ

18. Și [Iisus] zicea: „[Cu] ce este asemenea Împărăția lui Dumnezeu? Și [cu] ce o voi asemăna pe ea?

19. Asemenea este grăuntelui de muștar, pe care omul, luându-l, l-a pus întru grădina sa; și a crescut și s-a făcut întru copac mare și păsările cerului s-a[u] cuibărit în[tru] ramurile sale”.

20. [Și] iarăși a zis: „[Cu] ce voi asemăna Împărăția lui Dumnezeu?

21. Asemenea este aluatului, pe care femeia, luându-l, l-a ascuns întru făina cea de trei sata[1] [εἰς ἀλεύρου σάτα τρία]/ cea de trei măsuri de grâu, până ce s-a dospit toată”.

22. Și [Iisus] umbla prin cetăți și sate învățând și călătorie făcând întru Ierusalim.

23. Și cineva I-a zis Lui: „Doamne, oare puțini [sunt] cei care se mântuie?”. Iar El a zis către ei:

24. „Chinuiți-vă [Ἀγωνίζεσθε] să intrați prin poarta cea strâmtă [εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης]! Că mulți, vă zic vouă, vor căuta să intre și nu vor putea.

25. [Până] când are să se ridice stăpânul casei și are să încuie ușa, și aveți să începeți afară să stați și să bateți [în] ușă, zicând: «Doamne, doamne, deschide-ne nouă!». Și, răspunzând, vă va zice vouă: «Nu v-am știut pe voi [Οὐκ οἶδα ὑμᾶς]. De unde sunteți [πόθεν ἐστέ]?».

26. Atunci veți începe a zice: «Am mâncat înaintea ta și am băut și în drumurile cele largi ale noastre ai învățat».

27. Și vă va zice: «Vă zic vouă, nu v-am știut pe voi de unde sunteți! Depărtați-vă de la mine toți lucrătorii nedreptății [οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας]!».

28. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, când aveți să vedeți pe Avraam și pe Isaac și pe Iacov și pe toți Profeții în Împărăția lui Dumnezeu, iar voi izgoniți afară.

29. Și vor veni de la răsărituri și [de la] apusuri, și [de la] miazănoapte și [de la] miazăzi și vor ședea în[tru] Împărăția lui Dumnezeu.

30. Și iată, sunt cei din urmă care vor fi cei dintâi și sunt cei dintâi care vor fi cei din urmă!”.

31. În acea zi au venit unii [dintre] farisei, zicându-I Lui: „Ieși și pleacă de aici, că Irodis voiește să Te omoare [Ἡρῴδης θέλει Σε ἀποκτεῖναι]!”.

32. Și [Iisus] le-a zis lor: „Mergând [Πορευθέντες], ziceți vulpii acesteia [εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ]: «Iată, scot demoni [Ἰδού, ἐκβάλλω δαιμόνια] și vindecări fac azi și mâine [καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ σήμερον καὶ αὔριον] și, [în] a treia [zi], Mă desăvârșesc [καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι]!»!

33. Dar Mi se cuvine [ca] astăzi și mâine și [după aceea] având a merge, că nu se poate să piară Profet afară [de] Ierusalim [ὅτι οὐκ ἐνδέχεται Προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἱερουσαλήμ].

34. Ierusalim[e] [Ἱερουσαλήμ], Ierusalim[e] [Ἱερουσαλήμ], cel care omori pe Profeți [ἡ ἀποκτένουσα τοὺς Προφήτας] și omori cu pietre pe cei trimiși către tine [καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν], de câte ori am voit să adun pe copiii tăi [ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου], precum găina pe puii ei sub aripi [ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν[2] ὑπὸ τὰς πτέρυγας], și nu ați voit [καὶ οὐκ ἠθελήσατε]!

35. Iată, vă voi lăsa vouă casa voastră pustie! Și vă zic vouă, că nu aveți să Mă vedeți până va veni [ziua] când aveți să ziceți: «Binecuvântat [este] Cel care vine în[tru] numele Domnului [Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου]!»”.


[1] Satonul [σάτον] fiind o măsură de grâu.

[2] Pentru că, deși νοσσιὰν e la singular, substantivul are sens de plural.

8 comentarii la „Lucas, cap. 13, 18-35, cf. BYZ”

 1. Cei ce se învârtoșau împotriva Mântuitorului se considerau mântuiți „de drept”, numai pentru că erau din neamul lui Avraam și Isaac și Iacov. Mi se pare că și unii dintre noi astăzi se înșeală la fel, crezând că se vor mântui numai pentru că sunt născuți într-un neam ortodox. Dar cred că și neoprotestanții au aceeași problemă chiar mai mult decât noi, pentru că ei consideră că mântuirea le vine doar prin adeziunea la cultul pe care-l aleg. Doamne ajută, sărut mâna!

  1. Întotdeauna greșim dacă credem că mântuirea ține numai de noi sau numai de Dumnezeu, când mântuirea este un proces continuu și divino-uman. Vă doresc numai bine!

 2. Doamne ajută! Părinte, ce sunt păsările care se vor adăposti în ramurile copacului crescut dintr-un grăunte de muștar? Mulțumesc, Doamne ajută!

  1. Domnule Horia,

   grăuntele care s-a făcut copac este Evanghelia care a zidit Biserica! Și fiecare dintre noi, ca niște păsări zburând către Împărăție, ne adăpostim în ramurile Bisericii.

   Dar copacul, înțeles la modul personal, e viața noastră duhovnicească, care poate adăposti și pe alții în drumul nostru comun spre Dumnezeu. Sau e mintea noastră curată, care primește iluminări de la Dumnezeu ca niște păsări de har și se bucură dumnezeiește.

   Vă mulțumesc pentru întrebare și vă doresc numai bine!

 3. Doamne ajuta, binecuvantati! Indraznesc si eu sa va intreb ceva: sfintia voastra ce credeti ca vrea Domnul sa ne spuna prin cuvintele de la v. 30? Multumesc!

  1. Domnule Luca,

   cei din urmă ai acestei lumi sunt cei nebăgați în seamă, cei desconsiderați de mulți, cei minimalizați de aproape toți, deși sunt oameni valorici, pe când cei dintâi ai lumii sunt cei din prim-planul vieții sociale, deși nu merită să fie acolo. Tocmai de aceea „sunt cei din urmă care vor fi cei dintâi și sunt cei dintâi care vor fi cei din urmă” la judecata lui Dumnezeu.

   Pentru că la Dumnezeu valoarea personală e răsplătită și nu masca socială. El răsplătește sfințenia, bunătatea, smerenia și nu minciuna, răutatea, impostura.

   Tocmai de aceea, în Împărăția Lui intră cei care merită, cei care și-au sfințit viața, cei care s-au făcut ca El, chiar dacă în optica umană ei erau „neimportanți” și nu intră cei care se credeau „importanți”, dar nu erau și nici nu sunt.

   Vă mulțumesc pentru întrebare! Numai bine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *