Lucas, cap. 14, 1-11, cf. BYZ

1. Și a fost când a intrat El întru casa unuia [dintre] conducătorii fariseilor, [în] sabat, să mănânce pâine și ei erau pândindu-L pe El[1].

2. Și iată, un oarecare om era idropic [ὑδρωπικὸς][2] înaintea Lui!

3. Și Iisus, răspunzând, a zis către învățătorii de lege și [către] farisei, zicând: „Oare este îngăduit a vindeca [în] sabat [Εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεύειν]?”.

4. Dar ei au tăcut. Și [Iisus], apucându-l, l-a vindecat pe el și l-a eliberat.

5. Și [El], răspunzând către ei, a zis: „Al căruia [dintre] voi [Τίνος ὑμῶν], fiul sau boul [υἱὸς ἢ βοῦς], va cădea întru fântână [εἰς φρέαρ ἐμπεσεῖται] și nu îl va trage numaidecât pe el în ziua sabatului?”.

6. Și iar[ăși] nu au putut să-I răspundă Lui despre acestea.

7. Și zicea parabolă [παραβολήν] către cei chemați [πρὸς τοὺς κεκλημένους], văzând cum alegeau șederile cele dintâi [τὰς πρωτοκλισίας], zicând către ei:

8. „Când ai să fi chemat de către cineva la nuntă, să nu șezi întru șederea cea dintâi! Ca nu cumva să fie chemat de către el [μήποτε ᾖ κεκλημένος ὑπ᾽ αὐτου] [altcineva, care este] mai cinstit [decât] tine [ἐντιμότερός σου],

9. și venind, cel [care și] pe tine și pe el [v-a] chemat, îți va zice ție: «Dă locul acestuia!». Și atunci ai să începi, cu rușine, a ține locul cel mai de pe urmă.

10. Ci, când ai să fi chemat, mergând, șezi întru locul cel mai de jos! Ca, [atunci] când are să vină cel care te-a chemat, să-ți zică ție: «Prietene, urcă mai sus!». Atunci îți va fi ție slava înaintea celor care stau împreună cu ție [tine].

11. Că[ci] tot cel care se înalță pe sine va fi smerit [Ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται][de către Dumnezeu] și cel care se smerește pe sine va fi înălțat [καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται] [de către El]”.


[1] Ca să Îl prindă în cuvânt.

[2] Hidropic. Care suferă de de hidropizie, cf. http://www.dex.ro/hidropic. Iar hidropizia este „este o acumulare anormală de lichid seros, prin diverse mecanisme, la nivelul unor cavități preformate (peritoneală, pleurală, pericardică), al unor compartimente din organism sau în țesutul conjunctiv”, cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidropizie.