Lucas, cap. 14, 12-24, cf. BYZ

12. Și [Iisus] zicea și celui care L-a chemat pe El: „Când ai să faci prânz sau cină, nu-ți chema prietenii tăi, nici frații tăi, nici rudeniile tale, nici vecinii cei bogați! Ca nu cumva și ei să te cheme pe tine și să-ți fie ție răsplată.

13. Ci, când ai să faci ospăț, cheamă-i pe cei săraci, pe cei ologi, pe cei șchiopi, pe cei orbi!

14. Și fericit vei fi, că nu au să-ți răsplătească ție! Căci ți se va răsplăti ție [ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι] în[tru] învierea celor Drepți [ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν Δικαίων]”.

15. Iar, auzind acestea, unul [dintre] cei care au șezut [la masă], I-a zis Lui: „Fericit [este] care va mânca pâine în[tru] Împărăția lui Dumnezeu!”.

16. Iar El i-a zis lui: „Un om oarecare a făcut cină mare și i-a chemat pe cei mulți.

17. Și l-a trimis pe robul său [la] ceasul cinei să zică celor care au fost chemați: «Veniți [Ἔρχεσθε], că acum toate este [sunt] pregătite [ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν πάντα]!».

18. Și toți au început [Καὶ ἤρξαντο πάντες], unul câte unul [ἀπὸ μιᾶς], să-și ceară iertare [παραιτεῖσθαι]. Cel dintâi i-a zis lui: «Ogor am cumpărat și am nevoie să ies și să îl văd pe el. Rogu-te [ἐρωτῶ σε], ai [milă] iertându-mă [ἔχε με παρῃτημένον]!».

19. Și altul i-a zis: «Cinci perechi de boi am cumpărat și merg să-i probez pe ei! Rogu-te, ai [milă] iertându-mă!».

20. Și altul i-a zis: «[Cu] femeie m-am însurat [Γυναῖκα ἔγημα] și pentru aceasta nu pot să vin [καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν]».

21. Și venind robul acela, a vestit acestea domnului său. Atunci, urgisindu-se [ὀργισθεὶς] stăpânul casei, a zis robului său: «Ieși îndată întru străzile și aleile cetății [Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως] și pe cei săraci și pe cei ologi și pe cei șchiopi și pe cei orbi adu-i aici!».

22. Și a zis robul: «Doamne [Κύριε], făcutu-s-a precum ai poruncit [γέγονεν ὡς ἐπέταξας] și încă este loc [καὶ ἔτι τόπος ἐστίν]!».

23. Și a zis domnul către rob: «Ieși întru căi și [la] ziduri [Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς] și îndeamnă-i să intre [καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν], ca să se umple casa mea [ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου]!»”.

24. Căci vă zic vouă, că niciunul [dintre] oamenii aceia care au fost chemați [nu] va gusta [din] cina Mea. Căci mulți sunt cei chemați [Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί], dar puțini [sunt] cei aleși [ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί]”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *