Întrebări și răspunsuri teologice (vol. 1)

Intrebari si raspunsuri teologice (vol. 1)

*

Pagina sursă a cărții.

PDFEPUBKindleTorrent

*

Întrebările la care am răspuns în această carte:

1. Câți colaci cuprinde un căpețel și ce semnifică ei? (5-7)

2. Care sunt numele care apar în cartea Facerea? (7-20)

3. Ce a fost mai înainte: oul sau găina? (20-21)

4. Ce spun canoanele Bisericii despre căsătorie? (21-41)

5. Când a apărut ideea de Sinod Ecumenic în canoanele Bisericii? (41-42)

6. Care canon bisericesc atestă pentru prima oară Taina Sfintei Mirungeri? (42)

7. Diaconița trebuie hirotesită sau hirotonită? (42-43)

8. Ce spun canoanele Bisericii despre superstiții? (43-44)

9. Ce spun canoanele Bisericii despre travestire și purtarea de măști? (44-45)

10. Ne putem duce la mare, ca să facem baie în comun? (45-46)

11. Cum a născut Maica lui Dumnezeu potrivit canoanelor Bisericii? (46)

12. În ce canon ni se vorbește despre primele 6 Sinoade Ecumenice? (47)

13. În ce canon este atestată realitatea istorică și veridicitatea teologică a Sfântului Sfințit Mucenic Dionisios Areopagitul? (47)

14. Când se primește Taina Sfintei Mirungeri? (47)

15. Are de-a face cu învățătura Bisericii proverbul „cine sapă groapa altuia, cade singur în ea”? (48)

16. Ce înseamnă faptul că Domnul „este apărătorul mântuirilor unsului Său” [Ps. 27, 8, LXX]? (48-49)

17. Cum trebuie să înțelegem cuvântul: „Glasul Domnului întărind cerbii” [Ps. 28, 9, LXX]? (49)

18. De ce Domnul „va descoperi dumbrăvile” [Ps. 28, 9, LXX]? (49-50)

19. Ce a vrut să spună Sfântul David prin expresia: „Domnul va locui potopul” [Ps. 28, 10, LXX]? (50)

20. Care este zidul celor care iubesc legea Domnului [Par. lui Sal. 28, 4]? (50-51)

21. De cine sunt prinși oamenii în Par. lui Sal. 28, 12? (51)

22. Ce înseamnă „să nu fii exeget [ἐξηγητὴς] neamului celui fărădelege” [Par. lui Sal. 29, 18, LXX]? (51-52)

23. Ce înseamnă: „dar ieșirea lui nu a spălat-o” [Par. lui Sal. 30, 12]? (52)

24. Cum trebuie să înțelegem duhovnicește locul de la Par. lui Sal. 30, 17? (52-53)

25. Ce înseamnă: „Mulge lapte și va fi unt!” [Par. lui Sal. 30, 33]? (53-54)

26. Ce s-a petrecut cu Sfintele Moaște ale Sfântului Profet Elisseos și ale Sfântului Profet Ioannis Botezătorul în timpul lui Iulianos Apostatul? (54-55)

27. Ce a spus Sfântul Mare Mucenic Artemios despre dumnezeii păgâni, Sibile și Virgilius? (55)

28. De ce se veselește inima în osteneală [Eccl. 2, 10]? (55-56)

29. Ce înseamnă a vedea binele în toată osteneala noastră [Eccl. 3, 13]? (56)

30. Care sunt numele Sfinților Apostoli conform Matteos 10? (56-57)

31. Care este textul rugăciunii Tatăl nostru în Mat. 6, 9-13? (57)

32. Care este textul rugăciunii Tatăl nostru în Lc. 11, 2-4? (57-58)

33. Cum se poate înțelege textul de la Eccl. 4, 12? (58-59)

34. Care este profeția hristologică din Eccl. 4? (59)

35. Ce înseamnă: „și a născut fiu și nimic nu este în mâna lui” [Eccl. 5, 13]? (59-60)

36. Ce înseamnă tulburarea de la Eccl. 5, 19? (60)

37. De ce nu este Dumnezeu întru nebunia noastră [Ps. 21, 3, LXX]? (60-61)

38. Cine este „cel mândru [cu] ochiul și nesățios [cu] inima” [Ps. 100, 5, LXX]? (61)

39. Cum se înțelege duhovnicește Ps. 100, 8? (61-62)

40. Unde se află capul Sfântului Apostol Filippos? (63)

41. Este vreun sens mistic în referirea la pâine și vin din Eccl. 9, 7? (63-65)

42. Ce sunt veșmintele și uleiul de la Eccl. 9, 8? (65)

43. Care e vremea pe care omul n-o cunoaște [Eccl. 9, 12]? (66)

44. Despre ce se profețește la Eccl. 9, 14? (66-67)

45. Cine este bărbatul despre care se vorbește în Eccl. 9, 15? (67-68)

46. Unde se află capul Sfântului Apostol Matteos? (68)

47. Care este actul sinodal prin care s-a declarat schisma de la 1054? (69-71)

48. Ce înseamnă că „vindecarea va opri mari păcate” [Eccl. 10, 4]? (71-72)

49. Ce înseamnă gardul și șarpele de la Eccl. 10, 8? (72)

50. Despre ce lucru tainic ne vorbește Eccl. 10, 15? (72-73)

51. Cine se va ridica întru glasul vrabiei [Eccl. 12, 4]? (73)

52. Ce înseamnă „și încă dintru înălțime vor vedea și [vor fi] uimiri în cale” [Eccl. 12, 5]? (73-74)

53. Ce avem în Eccl. 12, 7? (74)

54. Unde se află capul și Crucea Sfântului Apostol Andreas? (75-77)

55. Când a fost introdusă în calendarul românesc pomenirea Sfintei Mucenice Agni? (77-78)

56. Ce ni se vestește în Is. 66, 7? (79)

57. La ce se referă Is. 66, 11? (79-80)

58. Ce înseamnă „și voi lăsa în ele semne” [Is. 66, 19]? (80)

59. La ce se referă Domnul când spune: „Iar Eu am dat așteptarea aceasta” [Is. 66, 9]? (80)

60. Ce înseamnă că Sfântul Iov „nu a dat nebunie lui Dumnezeu” [Iov 1, 22, LXX]? (80-81)

61. Unde enumeră Sfântul Cuvios Hieronymus cele 7 Laude bisericești? (81)

62. Câți oameni din poporul lui Israil a hrănit Dumnezeu timp de 40 de ani în pustie? (81-82)

63. Care este profeția de la Iov 3, 8? (82)

64. Cine este furnicoleul din Iov 4, 11? (82)

65. Care este profeția din Ps. 37, 21? (82-83)

66. Ce profeție avem în Ps. 34, 17? (83)

67. Cine și de ce a stabilit praznicul Tuturor Sfinților în prima duminică după Cincizecime? (83-84)

68. Ce i-a mărturisit un demon Sfintei Mucenice Iuliani din Nicomidia? (84-85)

69. Pot avea doi oameni același Înger păzitor? (86)

70. Câte păcate mari există? (87)

71. Care este acum puterea demonilor? (87-88)

72. Care este profeția hristologică din Ps. 44, 8? (88)

73. Câți ani a suferit Sfântul Profet Iov? (88-89)

74. Câți din psalmii Psaltirii sunt scriși de Sfântul Profet David? (89-90)

75. Cum ne adresăm unii altora dacă suntem de confesiuni diferite? (90-95)

76. Cât timp au fost chinuiți Sfântul Sfințit Mucenic Climis, Episcopul Ancirei, și Sfântul Mucenic Agatanghelos? (95-96)

77. Cine este luminătorul din Ps. 131, 17? (96)

78. Ce înseamnă luna din Ps. 71, 7? (97)

79. Ce ne spune Ps. 72, 4 despre moartea celor păcătoși? (97)

80. Pot sluji Sfinții Îngeri cele preoțești pentru oameni? (97-98)

81. Cum înțelege Sfântul Andreas al Chesariei Cappadociei numărul 666 de la Apoc. 13, 18? (98)

82. Este Dumnezeu pragmatic? (98)

83. Cum este caracterizată viața noastră în Iov 8, 9? (99)

84. Trebuie sau nu trebuie să dezlegăm picioarele mortului? (99-100)

85. Care sunt Bisericile amintite în Apoc. 1, 11? (100)

86. Ce nume apar în Evanghelia după Ioannis? (100-102)

87. Cum se numește planta care l-a umbrit pe Sfântul Ionas? (102)

88. Când se termină perioada patristică în Biserică? (103)

89. Ce înseamnă sintagma „mântuirea neamului”? (103-104)

90. De ce Biserica nu acceptă avortul? (104-105)

91. De unde era Goliat și ce înălțime avea? (105)

92. Cum se numea soția lui Ahaab? (105)

93. De către cine și unde a fost botezat Sfântul Apostol Pavlos? (105)

94. Ce profeție avem la Iov 36, 16? (105-106)

95. Cine a propus canonizarea Sfinților Mucenici Brâncoveni? (106)

96. Când a fost proclamat tomosul sinodal prin care s-a înscris în calendarul nostru pomenirea Sfântului Atanasios al III-lea, Patriarhul Constantinopolului? (106)

97. Unde se spune în cartea Iov că Duhul nu are să treacă de El, de Fiul? (106-107)

98. Care este profeția hristologică din cap. al 2-lea al cărții Înțelepciunea lui Salomon? (107-108)

99. Ce spune Înț. lui Sal. despre zidirea omului în 2, 23? (108)

100. Cum este numită moartea în capitolul al 3-lea din Înțelepciunea lui Salomon? (108-109)

101. Care e profeția hristologică din cap. al 5-lea al cărții Înțelepciunea lui Salomon? (109)

102. Când au fost canonizați Sfântul Ierarh Iosif Naniescu și Sfântul Gheorghe Lazăr? (109)

103. Care sunt fiii lui Israil, care au intrat în Egiptos împreună cu Iacov, tatăl lor? (110)

104. Cum se numeau moașele evreice, care nu au omorât pe pruncii de parte bărbătească? (110)

105. Cum se numea socrul Sfântului Moisis și unde era el preot? (110)

106. Unde a avut Sfântul Profet Moisis vedenia rugului aprins? (110)

107. Câte ecfonise avem în Liturghia Sfântului Ioannis Hrisostomos? (110-111)

108. Care este apolisul Tainei Nunții? (111-112)

109. Care este rugăciunea de iertare a păcatelor a Tainei Mărturisirii? (112-114)

110. Câți demoni a scos Domnul din Sfânta Maria Magdalini? (114)

111. Câți Ucenici a trimis Domnul a doua oară? (114)

112. La ce vârstă a murit Sfântul Iisus al lui Navi și unde a fost îngropat? (114-115)

113. Unde au fost îngropate Sfintele Moaște ale Sfântului Iosif, când au fost aduse din Egiptos? (115)

114. Pentru ce l-a dat Domnul pe poporul lui Israil întru mâinile lui Eglom, împăratul Moabului? (115)

115. Unde se află o parte din capul Sfintei Mucenice și Fecioare Paraschevi? (115-116)

116. Ce animale apar în Is. 1, 3, LXX? (116)

117. Cum S-a numit Fiul Fecioarei potrivit Is. 7, 14? (117)

118. De ce pântecele e dumnezeul unora, conform Filip. 3, 19? (117)

119. Cum se numește Sfântul Pavlos pe sine în I Tim. 2, 7? (117)

120. De ce a pătimit Sfântul Pavlos „ca un făcător de rău” [II Tim. 2, 9]? (118)

121. Care sunt cele două cereri pentru domnul țării, din ectenia mare, prezente în ediția Sfântului Antim Ivireanul a Liturghierului din 1713? (118)

122. Ce înseamnă că „oasele lui va [vor] îngrășa cunoașterea ei” [Înț. lui Sir. 26, 13, LXX]? (118-119)

123. Ce înseamnă că „picioarele cele frumoase [sunt] la sânii celui liniștit” [Înț. lui Sir. 26, 18, LXX]? (119)

124. Cum trebuie să înțelegem: „și în cuvintele tale va da poticnire” [Înț. lui Sir. 27, 23, LXX]? (119-120)

125. Cum a adormit Sfântul Patrick, Apostolul Irlandei, și câți ani a trăit el? (120-121)

126. În ce a fost înfășurat trupul Sfântului Patrick al Irlandei, atunci când a fost înmormântat? (121)

127. Ce înseamnă trifoiul din mâna Sfântului Patrick, Luminătorul Irlandei? (121-122)

128. Cine a scris Viața Sfântului Ierarh Augustinus de Hippo? (122-123)

129. Când a fost proclamată în mod solemn canonizarea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și a Sfântului Gheorghe Pelerinul? (123)

130. Cine i-a schimbat numele Cuvioasei Maria, pomenită pe 12 februarie, în Marinos? (124)

131. Din câte cărți e compusă cartea De doctrina christiana [Despre învățătura creștină] a Sfântului Augustinus de Hippo? (124)

132. Unde găsim Viața Sfântului Ierarh Hilarius de Pictaviensis? (125)

133. Cine a scris Viața Sfântului Aemilianus Presbiterul, Mărturisitorul, din Spania? (125)

134. Unde se află Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Augustinus de Hippo? (125-127)

135. Unde se află Sfintele Moaște ale Sfintei Monica, mama Sfântului Augustinus de Hippo? (127)

136. Ce înseamnă cuvântul hram? (128)

137. Ce înseamnă cuvântul praznic? (128)

138. Cine l-a convertit la dreapta credință pe Sfântul Cyprianus Carthaginensis? (128-129)

139. Ce sunt ferestrele de la Ier. 9, 20, LXX, pentru Sfântul Nicodimos Aghioritul? (129)

140. Când a fost trecută în calendarul românesc Sfânta Cuvioasă Matrona din Moscova și când a fost cinstită pentru prima oară în București? (129-130)

141. Unde sunt Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou (5 mai) și cum arată ele? (130-131)

142. De câte ori s-a sfințit Sfântul și Marele Mir în Biserica Ortodoxă Română? (131-133)

143. Cât timp a trăit la Galați Sfântul Patriarh Atanasios al III-lea Patellarios, Patriarhul Constantinopolului? (133)

144. Care este textul apolisului mic în limba greacă? (133-134)

145. Cum arată rugăciunile dimineții în Orologhionul cel Mare? (134)

146. Cum arată rugăciunile dimineții în Ceaslovul de la 1715? (134-135)

147. Ce profeție avem la Sirah 36, 18? (135)

148. Ce profeție avem la Sirah 36, 21? (135-136)

149. De ce Domnul nu Și-a scris El Însuși Evanghelia? (136)

150. Cum trebuie să înțelegem cuvintele: „Să fie mijloacele voastre încinse și luminătorii voștri aprinși!” [Lc. 12, 35, BYZ]? (136-137)

151. În LXX găsim: „eu sunt pământ și cenușă” sau: „eu sunt pulbere și cenușă”? (137)

152. În Fac. 1, 1, LXX avem cerul sau cerurile? (137-138)

153. Ce spun Preotul și Diaconul, de trei ori, în timpul imnului Heruvic, conform Liturghierului grecesc? (138)

154. Care este dialogul liturgic dintre Preot și Diacon, de după vohodul mare, în Liturghierul grecesc? (138-139)

155. În ectenia mare avem cuvântul mânie sau cuvântul urgie? (139)

156. Ectenia mare începe cu: „În pace, Domnului să ne rugăm!” sau cu: „În pacea Domnului să ne rugăm!”? (139-140)

157. Cum este Îngerul cerut de noi în ectenia cererilor? (140)

158. În ectenia cererilor ne rugăm pentru „pace lumii” sau pentru „pacea lumii”? (140-141)

159. Avem „înfricoșătoarea judecată a lui Hristos” în ectenia cererilor sau „înfricoșătorul scaun de judecată al lui Hristos”? (141)

160. Ce spune Preotul, atunci când taie Sfântul Trup al Domnului în 4 părți? (141)

161. Ce spune Preotul atunci când îi împărtășește pe cei credincioși la Dumnezeiasca Liturghie? (142)

162. Pentru cine se cere a se dărui pacea lui Dumnezeu în Rugăciunea din spatele amvonului [Εὐχή οπισθάμβωνος]? (142)

163. Cine sunt luminile din sintagma Părintele luminilor [Iac. 1, 17, BYZ]? (142)

164. Ce spune Mărturisirea Sfântului Petru Movilă despre păcatul strămoșesc? (143)

165. Cum este numită erezia lui Nestorios în hotărârea de credință a Sinodului al IV-lea Ecumenic? (143)

166. Ce se mărturisește despre persoana Domnului nostru Iisus Hristos în hotărârea de credință a Sinodului al IV-lea Ecumenic? (144-145)

167. Cele 7 Sinoade Ecumenice numesc Biserica „sobornicească” sau „catolică”? (145)

168. Ce este Pannihida? (146)

169. Cum sunt îngropați sinucigașii? (146-147)

170. Ce se pune pe pieptul Diaconilor, al Preoților și al Episcopilor adormiți și puși în sicriu? (147)

171. De câte ori se cântă „Veșnica pomenire” la Înmormântarea făcută în Săptămâna Luminată? (147-148)

172. Cum îl cheamă pe Împăratul Babilonului amintit la II Împ. 25, 1, LXX? (148)

173. Care este grafia numelui cetății lui David în I Cron. 11, 18, LXX? (148)

174. Cum au fost numiți cei 4 în Dan. 1, 7, LXX? (148)

175. Ce a spus demonul în F. Ap. 19, 15, BYZ? (148)

176. Despre ce se vorbește în F. Ap. 19, 18, BYZ? (148-149)

177. În ce zi au frânt Pâinea Ucenicii în F. Ap. 20, 7, BYZ? (149)

178. Care e lucrarea Episcopilor în Biserică conform F. Ap. 20, 28, BYZ? (149)

179. S-a rugat Sfântul Apostol Pavlos în genunchi? (149-150)

180. Ce i-a spus Domnul lui Pavlos, în extaz, în F. Ap. 22, 18, 21, BYZ? (150)

181. Ce i-a spus Domnul lui Pavlos în vederea extatică din F. Ap. 23, 11, BYZ? (150-151)

182. Cum l-a caracterizat Tertullos pe Sfântul Apostol Pavlos în F. Ap. 24, 5-6, BYZ? (151)

183. Cum își numește Sfântul Pavlos extazul convertitor la F. Ap. 26, 19, BYZ? (151)

184. Al cui fiu a fost Sfântul Profet Zaharias? (151)

185. Ce spune Domnul despre Ierusalim în Zah. 2, 9, LXX? (151-152)

186. De cine a fost scrisă Viața Sfântului Ambrosius, Episcopul Mediolanului? (152)

187. Care este în limba greacă textul condacului întâi, al Acatistului Buneivestiri? (152)

188. Cum arată în limba greacă textul cântării mariologice de la cântarea a 9-a a Utreniei? (153)

189. Câte cântări conține imnul Pentru vindecătoarea pocăință al Sfântului Romanos Melodul? (153)

190. Cum este numită casa lui Israil în Iez. 12, 9, LXX? (153)

191. Ce text avem în VUL la Iez. 43, 2? (153-154)

192. Ce spune Sfântul Dionisios Areopagitul despre Sfânta Tradiție în Despre ierarhia bisericească? (154-156)

193. Se botezau pruncii în secolul I al Bisericii? (156)

194. Ce ne spun cuvintele: „Eu sunt Domnul, Cel care îi sfințesc pe ei” [Lev. 21, 23, LXX]? (157)

195. Ce înseamnă expresia „mergând după alt trup” din Iudas 1, 7, BYZ? (157)

196. Unde în Scriptură găsim sintagma „stele rătăcitoare”? (158)

197. Ce înseamnă „întunecimea întunericului” din Iudas 1, 13, BYZ? (158)

198. Ce este Apocalipsisul Scripturii? (158)

199. Câte documente avem de la Fericitul Mihai Viteazul, pe care el le-a semnat ca Domn al celor 3 Țări Românești? (158-159)

200. Cine a spus că numele Născătoarei de Dumnezeu se tâlcuiește „stella maris”? (159)

201. Ce înseamnă că poporul român e popor creștin de 2.000 de ani? (160-162)

202. Care este etosul ortodox? (162-164)

203. De ce românii au început să fie atât de indiferenți și de închiși în ei înșiși? (164-165)

204. Cum îi ajutăm noi, pe cei adormiți ai noștri, ca să se mântuie? (165)

205. De ce avem ortodocși extremiști în România? (165-167)

206. Unde locuiește sufletul în om? (167)

207. Când ajung oamenii să fie Sfinți? (168)

208. De ce trebuie să mergem la Biserică, dacă noi credem în Dumnezeu și ne putem ruga și acasă? (168-169)

209. De ce e nevoie de post, rugăciune, metanii, asceză, dacă suntem…„buni la suflet” și „facem numai bine”? (169)

210. De ce slujbele sunt repetitive și de ce predicile sunt lipsite de noutate? (169-172)

211. De ce unii oameni se declară atei? (172)

212. Ce înseamnă ca un credincios să fie fundamentalist? (172-174)

213. Are legătură credința cu inteligența? (174)

214. Credința și inteligența se reduc una pe alta la tăcere sau un om poate să fie și foarte inteligent, dar să și creadă în Dumnezeu? (174-175)

215. Cât de vechi e pământul? (175-176)

216. Despre ce ne vorbesc candelele și lumânările din Biserică? (176-177)

217. Ce se împarte la Înmormântare? (177-179)

218. Ce înseamnă a posti? (179-180)

219. Ne putem boteza de două ori? (180)

220. Care e rolul Duhovnicului la Spovedanie? (180-185)

221. Ce ne învață clopotul Bisericii? (185)

222. De ce avem Bunavestire iconizată pe ușile împărătești? (185-187)

223. De ce îi miruim pe credincioși după Dumnezeiasca Liturghie? (187-188)

224. Cine este podoaba Bisericii? (188-189)

225. Ce înseamnă să ne plecăm capetele lui Dumnezeu? (189-190)

226. Ce înseamnă ca Dumnezeu să strălucească în inimile noastre lumina cea curată a cunoașterii Sale celei dumnezeiești? (190-192)

227. Ce înseamnă „și deschide ochii minții noastre întru înțelegerea evanghelicelor Tale propovăduiri”? (192-194)

228. Ce înseamnă să trăim duhovnicește? (194)

229. Ce ne spune reverenda preoțească? (194)

230. Ce înseamnă afurisire, caterisire și anatemă? (194-196)

231. De ce a spus Sfântul Apostol Pavlos că trebuie să ne rugăm și cu mintea, nu numai cu duhul [I Cor. 14, 15]? (196-198)

232. Ce înseamnă cârja episcopală? (198-199)

233. Ce înseamnă amin, alliluia, ectenie, ecfonis și apolis? (199-201)

234. Ce înseamnă că ne-am făcut părtași Sfintelor Taine? (201-202)

235. De ce se închid ușile împărătești și dvera după „Să-I mulțumim Domnului!”? (202-203)

236. Există oameni fără conștiință? (203-205)

237. Cum trebuie să fie nașii ortodocși? (205-206)

238. De ce unii oameni se consideră defecți? (206-207)

239. De ce ne plictisim la Biserică? (207-209)

240. De ce ne închinăm adesea? (209-210)

241. De ce Biserica este tradițională? (210-213)

242. De ce Biserica este istorică? (213-214)

243. De ce Biserica are un ritual anume și nu inventează slujbe în mod ad-hoc? (214-217)

244. Ce înseamnă ca Biserica să fie actuală? (217-218)

245. De ce ne închinăm la Sfintele Moaște? (218-220)

246. De ce stăm în genunchi la rugăciune? (220)

247. De ce trebuie să mă deranjez…ca să fac un pelerinaj? (220-221)

248. De ce trebuie să citesc cărți teologice pentru ca să fiu ortodox? (221-222)

249. De ce trebuie să aduc un prinos și să las un ban pentru Biserică? (222-224)

250. De ce nu pot să-mi fac o religie a mea, în care să mă închin cum vreau eu? (224-225)

251. Cum citim calendarul Bisericii? (225-231)

252. La Spovedanie ni se iartă numai păcatele sau și patimile pe care le avem? (231-232)

253. Ce înseamnă cădire și vohod? (232-233)

254. Ce înseamnă epitrahil? (233-234)

255. Ce înseamnă solee și strană? (234-235)

256. Ce presupune o prietenie ortodoxă? Dar prietenia cu neortodocșii? (235-236)

257. De la ce vârstă se pot căsători creștinii ortodocși? (236-237)

258. La ce vârstă pot fi primit la Mănăstire? (237)

259. Pot să-mi bat copiii când greșesc? (237-240)

260. Despre ce pot vorbi cu copiii mei în cadrul educației creștine? (240-243)

261. Ce înseamnă a participa la mediul online din perspectivă creștină? (243-245)

262. Ce reprezintă conturile de socializare pentru un creștin ortodox? (245-247)

263. Trebuie să preferăm cartea tipărită sau cartea electronică? (247-250)

264. Cum trebuie să se raporteze un creștin ortodox față de partidele politice și față de legile statului în care trăiește? (250-253)

265. Cum fac diferența între sensul literal și cel duhovnicesc în Scriptură și la Sfinții Părinți? (253-255)

266. Cum se citește o carte și cum se iau notițe în timpul lecturii? (255-256)

267. Ce are și ce nu are o carte vorbită, înregistrată audio, video sau audio-video? (256-257)

268. Care e diferența dintre a avea o avere anume și a ți se lipi inima de averea ta? (257-258)

269. Ce înseamnă a mânca și a bea ortodox? (258)

270. Cum știu că într-o zi am dat tot ce am putut din mine pentru a sluji lui Dumnezeu și oamenilor? (258)

271. A slujit ierarhia bisericească, cu veșminte preoțești, în secolul I al Bisericii? (259-261)

272. Cunosc demonii gândurile noastre? (261)

273. Ne putem imagina Raiul și Iadul? (261-262)

274. De ce tristețea ne îndeamnă la păcătuire? (262-263)

275. De ce credincioșii sunt împărtășiți cu lingurița? (263)

276. Putem să blestemăm pe cineva? (263-264)

277. Cum scăpăm de blesteme? (264-265)

278. Ce rugăciune trebuie să citim ca să scăpăm de farmece și de vrăji? (265-269)

279. Care sunt lucrurile pe care le putem da ca milostenie? (269)

280. Are Biserica o perspectivă ecologică asupra mediului înconjurător? (269-271)

281. Ce înseamnă a avea viață în noi înșine? (271)

282. Putem să avem slava lui Dumnezeu în noi înșine în afara Bisericii Lui și în indiferență față de ea? (272)

283. De ce la Sfântul Maslu, Dumnezeu Își arată slava Lui prin elemente smerite? (272)

284. Cum ne pregătim pentru a naște copii? (273)

285. Ce este convertirea la dreapta credință? (273-274)

286. Care este relația dintre predică și convertire? (274-275)

287. Cine este Israilul lui Dumnezeu? (275-276)

288. De ce mormântul Domnului e văzut în mod liturgic ca o cămară? (276)

289. Când a înviat Domnul nostru Iisus Hristos? (276-277)

290. Ce înseamnă a priveghea? (277-279)

23 de comentarii la „Întrebări și răspunsuri teologice (vol. 1)”

 1. Să ne trăiți Părinte, ne-ați făcut iarăși o mare surpriză și o mare bucurie în același timp! Doamne ajută! Domnul să vă întoarcă cu bogăție de har darurile pe care le faceți cu atâta generozitate!

  1. Și dumneavoastră, doamnă Ioana! Vă mulțumesc frumos și vă doresc numai bine!

 2. Doamne ajută, Părinte, și multe mulțumiri pentru că vă îngrijiți mereu să ne hrăniți cu pâinea învățăturii sfinte! Oamenii de azi uită adesea de mâncarea duhovnicească dar sfinția voastră ne-o dăruiți și fărâmițată și ca mâncare tare pentru cei ce o pot primi. Lumea ar trebui să se întoarcă acum mai mult spre Dumnezeu, când există toate condițiile ca să Îl căutăm și să Îl cunoaștem pe El. Cărțile sfinției voastre sunt că niște trâmbițe ale lui Dumnezeu care nu tac în urechile oamenilor de azi. Binecuvântați!

  1. Vă mulțumesc frumos, domnule Andrei, pentru bucuria prieteniei dumneavoastră! Dumnezeu să vă bucure întotdeauna! Numai bine!

 3. Gasesc ca foarte multe raspunsuri sunt inspirate de Dumnezeu in cartea sfintiei voastre. Va multumesc si eu foarte mult pentru ajutorul pe care ni-l dati prin cartile pe care le scrieti si le daruiti atat de generos. Doamne ajuta!

 4. Doamne ajută! Ați răspuns la multe și foarte interesante întrebări, Părinte. Foarte frumos și incitant demersul sfinției voastre. M-am bucurat să vă citesc cartea (și încă n-am terminat-o). Ați cuprins probleme multiple și complexe. Vă mulțumim foarte mult! Doamne ajută, binecuvântați!

  1. Și eu vă mulțumesc, domnule Justin! Dumnezeu să vă întărească și să vă lumineze! Vă mulțumesc pentru că mă citiți și pentru comentariu!

 5. Doamne ajutã şi Dumnezeu sã vã dãruiascã mila Sa în toate câte aveţi nevoie! Pãrinte drag nu vin sã felicit sau sã mulţumesc pentru vre-o scriere de-a dumneavoastrã ci vin cu o intrebare poate proastã dar care mi-ar fi de folos un rãspuns sãnãtos. Nu de mult m.a intors Dumnezeu la Bisericã din fumurile marihuanei, trãncãneala manelelor discoteci si alte prostii care nu mi.au umplut inima cu nimic. Trec repede posturile mari şi eu am prins drag de post, am vorbit cu duhovnicul, stie cã nu sunt beteag şi mã lasã sã postesc asa cã m.am apucat şi cu ajutorul Domnului o trecut foarte repede posturile mari şi o bucurie tainica susura din inima mea în noaptea de inviere, acum deabia astept miercurea si vinerea, cu adevãrat vãd cã altfel merge mintea, altfel cumpãnã rãspunsurile care le dau de sunt intrebat şi nu mai este asa repezeala sã raspund repede sau sã vorbesc asa fara sã analizez cu rãbdare, am citit undeva cã bine este tinut postul şi lunea dar nu stiu pinã la ce ora sã ţin cã de dimineata iau un cubulet de anafura si o inghititura de aghiazma si mã simt minunat toatã ziua acuma eu stiu cã Dumnezeu nu se uitã la „norma” mea dar eu stiu, m.am tot gandit cã poate trebuie sã stau asa linistit 24 de ore nu doar de dimineata pinã la 7 seara, am 26 de ani sunt slabuţ, am 72 de kg si sunt inalt, cu medicii slavã Domnului, nu am treaba. Dacã vreţi şi credeti cã-mi puteti spune ceva, astept raspunsul dumneavoastra şi-oi mai vorbi şi cu pãrintele duhovnic cã i.am spus cã imi iau cã model pe Domnul Iisus, o spus cã sã nu ridic stacheta preajma sus si sã nu o pot ajunge, acuma nu oi disparea şi aparea în alt loc dar cine stie…Numai bine vã doresc.

  1. Domnule Daniel,

   puteți posti și lunea în mod desăvârșit, adică post negru, fără să mâncați și să beți ceva, până la ce oră puteți. Dar dacă simțiți că aveți amețeli sau că vă simțiți neputincios în trup, că mintea vă obosește repede etc., atunci postiți și lunea, dar mâncând de două ori pe zi: la prânz și seara.

   Dacă aveți un loc de muncă solicitant, în scurt timp veți obosi foarte mult, dacă veți posti mult lunea, miercurea și vinerea, chiar dacă, interior, vă veți simți întărit. Iar dacă adăugați muncii dumneavoastră și studiul teologic și rugăciunea prelungită veți obosi și mai mult.

   Așa că, în principiu, postul negru de lunea sau postirea aspră peste săptămână sunt bune, dar nu pentru mult timp. Postul prelungit vă obosește, vă sleiește interior, vă extenuează.

   Dar dumneavoastră decideți, în mod pragmatic, ce vă e de folos. Încercați și veți vedea care sunt rezultatele!

   Vă doresc numai bine și mult spor în viața dumnevoastră!

 6. Binecuvântați! Vă așteptăm să vă faceți bine cât mai repede, Părinte! Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să vă atingă cu harul său vindecător preaputernic! Doamne ajută!

  1. Dumnezeu să vă lumineze și să vă bucure întotdeauna, Frate Meletie! Vă mulțumesc frumos pentru rugăciuni și pentru grija față de mine! Vom merge înainte, cu ajutorul Preacuratei Stăpâne!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *