Lucas, cap. 14, 25-35, cf. BYZ

25. Și mergeau împreună cu El mulțimi multe! Și, întorcându-Se, a zis către ele:

26. „Dacă cineva vine către Mine și nu urăște pe tatăl său și pe mama și pe femeia și pe copiii și pe frații și pe surorile [sale], și încă și sufletul său, nu poate a fi ucenicul Meu [οὐ δύναταί Μου μαθητὴς εἶναι].

27. Și oricine nu își poartă crucea sa [Καὶ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ] și [nu] vine după Mine [καὶ ἔρχεται ὀπίσω Μου], nu poate a fi ucenicul Meu.

28. Căci cine dintre voi [Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν], cel care voiește să zidească un turn [ὁ θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι], stând mai întâi, nu socoate costul [οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην], dacă le are pe cele întru desăvârșire[a lucrului] [εἰ ἔχει τὰ εἰς ἀπαρτισμόν]?

29. Ca nu cumva, punând el temelia și neputând să-l termine, toți cei care îl văd să înceapă a-și bate joc de lui [el],

30. zicând, că «Acest om a început a zidi și nu a putut să termine».

31. Sau cine [este] împăratul, [care] mergând să se lupte [cu] alt împărat întru război, stând mai întâi, nu se sfătuiește, dacă este cu putință cu zece mii să facă față celui cu douăzeci de mii venind asupra lui?

32. Iar dacă nu [poate], încă departe fiind el[1], solie trimițând [πρεσβείαν ἀποστείλας], cere cele pentru pace [ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην].

33. Așadar, astfel fiecare dintre voi, care nu se leapădă [cu] [de] toate averile sale [ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν], nu poate a fi ucenicul Meu.

34. Bună [este] sarea! Dar dacă sarea are să se facă fără gust [ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ], cu ce se va săra [ἐν τίνι ἀρτυθήσεται]?

35. Nici întru pământ, nici întru gunoi [nu] este bună, [ci] afară o leapădă pe ea. Cel care are urechi a auzi [Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν], să audă [ἀκουέτω]!”.


[1] Împăratul cu armată superioară numeric.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *