Lucas, cap. 16, 1-8, cf. BYZ

1. Și zicea și către Ucenicii Săi: „Era un oarecare om bogat, care avea un iconom [οἰκονόμον] și acesta a fost învinuit lui ca risipind avuțiile sale.

2. Și, chemându-l pe el, i-a zis lui: «Ce [este] aceasta[, pe care] o aud despre tine? Dă seamă de iconomia ta [Ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου]! Căci nu vei mai putea încă a fi iconom [οἰκονομεῖν]».

3. Și iconomul și-a zis în[tru] sine: «Ce am să fac, că[ci] domnul meu ia iconomia de la mine? A săpa nu pot, a cerși mi-e rușine.

4. Am știut [știu] ce să fac, ca, [până] când am să fiu înlăturat [din] iconomie, să mă [mai] primească pe mine întru casele lor[1]!».

5. Și chemând [câte] unul, pe fiecare [dintre] datornicii domnului său, îi zicea primului: «Cu cât ești dator domnului meu?».

6. Iar el a zis: «100 bati[2] de ulei [Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου]». Și [el] i-a zis lui: «Primește scrisoarea ta și, așezându-te, scrie repede 50!».

7. Apoi i-a zis altuia: «Dar tu cu cât ești dator?». Și el a zis: «100 cori[3] de grâu [Ἑκατὸν κόρους σίτου]». Și [el] îi zice lui: «Primește scrisoarea ta și scrie 80!».

8. Și domnul l-a lăudat pe iconomul nedreptății [τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας], că[ci] cu înțelepciune a făcut. Că[ci] fiii veacului acestuia [ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου] sunt mai înțelepți întru neamul lor decât fiii luminii [φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν].


[1] Să mă mai primească în casele lor, după ce nu voi mai fi iconom.

[2] Un βάτος [batos] era măsura de 21, 5 litri, cf. Friberg Greek Lexicon, 4.665, apud BW 10.

[3] Un κόρος [coros] era măsura de aproximativ 390 de kg, cf. Friberg Greek Lexicon, 16.477, apud BW 10.