Lucas, cap. 16, 1-8, cf. BYZ

1. Și zicea și către Ucenicii Săi: „Era un oarecare om bogat, care avea un iconom [οἰκονόμον] și acesta a fost învinuit lui ca risipind avuțiile sale.

2. Și, chemându-l pe el, i-a zis lui: «Ce [este] aceasta[, pe care] o aud despre tine? Dă seamă de iconomia ta [Ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου]! Căci nu vei mai putea încă a fi iconom [οἰκονομεῖν]».

3. Și iconomul și-a zis în[tru] sine: «Ce am să fac, că[ci] domnul meu ia iconomia de la mine? A săpa nu pot, a cerși mi-e rușine.

4. Am știut [știu] ce să fac, ca, [până] când am să fiu înlăturat [din] iconomie, să mă [mai] primească pe mine întru casele lor[1]!».

5. Și chemând [câte] unul, pe fiecare [dintre] datornicii domnului său, îi zicea primului: «Cu cât ești dator domnului meu?».

6. Iar el a zis: «100 bati[2] de ulei [Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου]». Și [el] i-a zis lui: «Primește scrisoarea ta și, așezându-te, scrie repede 50!».

7. Apoi i-a zis altuia: «Dar tu cu cât ești dator?». Și el a zis: «100 cori[3] de grâu [Ἑκατὸν κόρους σίτου]». Și [el] îi zice lui: «Primește scrisoarea ta și scrie 80!».

8. Și domnul l-a lăudat pe iconomul nedreptății [τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας], că[ci] cu înțelepciune a făcut. Că[ci] fiii veacului acestuia [ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου] sunt mai înțelepți întru neamul lor decât fiii luminii [φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν].


[1] Să mă mai primească în casele lor, după ce nu voi mai fi iconom.

[2] Un βάτος [batos] era măsura de 21, 5 litri, cf. Friberg Greek Lexicon, 4.665, apud BW 10.

[3] Un κόρος [coros] era măsura de aproximativ 390 de kg, cf. Friberg Greek Lexicon, 16.477, apud BW 10.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *