Lucas, cap. 16, 9-18, cf. BYZ

9. „Iar Eu vă zic vouă: Faceți-vă vouă prieteni din mamonas[1] al nedreptății [Ποιήσατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας], ca, [atunci] când aveți să vă sfârșiți, să vă primească pe voi întru corturile cele veșnice [τὰς αἰωνίους σκηνάς]!

10. Cel credincios în foarte puțin și în[tru] mult este credincios [Ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν], iar cel nedrept în foarte puțin și în[tru] mult este nedrept [καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν].

11. Așadar, dacă în[tru] mamonas cel nedrept nu ați fost credincioși, pe cea adevărată cine v-o va crede vouă [τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει]?

12. Iar dacă în[tru] cel străin nu ați fost credincioși, pe a voastră cine v-o va da vouă [τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει]?

13. Niciun slujitor [nu] poate a sluji [la] doi domni! Căci, sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul va ține și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți a sluji lui Dumnezeu și lui mamonas”.

14. Și auzeau acestea toate și fariseii, iubitori de arginți fiind [φιλάργυροι ὑπάρχοντες], și își băteau joc de El.

15. Și [El] le-a zis lor: „Voi sunteți cei care vă îndreptați[2] pe voi înșivă înaintea oamenilor [Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων], dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre [ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν]! Că[ci mintea] cea înălțată[3] în[tru] oameni [ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν], urâciune [este] înaintea lui Dumnezeu [βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ].

16. Legea și Profeții [au fost] până la Ioannis [Ὁ Νόμος καὶ οἱ Προφῆται ἕως Ἰωάννου][4]! De atunci Împărăția lui Dumnezeu se binevestește [ἀπὸ τότε ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται] și tot [omul] întru aceea se silește[5] [καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται].

17. Iar mai ușor este [ca] cerul și pământul să treacă [Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν], decât un punct al legii să cadă [ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν[6] πεσεῖν].

18. Tot cel care își lasă femeia lui și se însoară [cu] alta preacurvește[7] și tot cel care se însoară [cu] cea lăsată de bărbat[8] preacurvește”.


[1] Μαμωνᾶς [Mamonas] era zeul sirian al bogăției, înțeles în Scriptură ca fiind banii [Mt. 6, 24; Lc. 16, 9], cf. Friberg Greek Lexicon, 17.736, apud BW 10.

[2] Care vă prezentați ca oameni „Drepți” înaintea celorlalți, mimând viața curată.

[3] Mintea care are „o foarte bună” părere despre ea însăși. Care își imaginează lucruri false despre sine.

[4] Până la Sfântul Ioannis Botezătorul.

[5] Se luptă cu sine, se nevoiește pentru curățirea, luminarea și sfințirea lui.

[6] Κεραία [cherea] înseamnă un mic corn. Corn de animal. La modul figurat: orice semn diacritic, cf. Friberg Greek Lexicon, 15.927, apud BW 10.

[7] Săvârșește un adulter.

[8] Cu cea divorțată.