Lucas, cap. 18, 9-17, cf. BYZ

9. Și a zis către unii, care au nădăjduit în ei înșiși că sunt „Drepți” și care îi disprețuiesc pe ceilalți, parabola aceasta:

10. „Doi oameni s-au urcat întru templu [ca] să se roage. Unul [era] fariseu, iar celălalt [era] vameș.

11. Fariseul, stând către sine [σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν], acestea se ruga: «Dumnezeu[le] [Ὁ Θεός], Îți mulțumesc Ție că nu sunt ca ceilalți oameni [εὐχαριστῶ Σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων], [ca] cei lacomi, [ca] cei nedrepți, [ca] preacurvarii sau ca și acest vameș [ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης]!

12. Postesc de două ori pe sabat [Νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου[1]], dau zeciuială [din] toate câte câștig [ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι]».

13. Iar vameșul, departe stând [μακρόθεν ἑστὼς], nu voia nici [măcar] ochii să-i ridice spre cer [οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι], ci bătea întru pieptul său [ἀλλ᾽ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτου], zicând: «Dumnezeu[le] [Ὁ Θεός], fii milostiv mie [ἱλάσθητί μοι], celui păcătos [τῷ ἁμαρτωλῷ]!».

14. Vă zic vouă, că acesta[2] a coborât îndreptat întru casa sa decât acela[3] [κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος]. Că[ci] tot cel care se înalță pe sine va fi smerit [ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται][4], iar cel care se smerește pe sine va fi înălțat [ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται]”[5].

15. Și Îi aduceau Lui și prunci [Προσέφερον δὲ Αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη], ca de ei să Se atingă [ἵνα αὐτῶν ἅπτηται]. Iar Ucenicii, văzându-i, îi certau lor [pe ei][6].

16. Dar Iisus, chemându-i pe ei, a zis: „Lăsați copiii să vină către Mine [Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός Με] și nu-i opriți pe aceștia [καὶ μὴ κωλύετε αὐτά]! Căci asemenea acestora este Împărăția lui Dumnezeu [τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ].

17. Amin zic vouă [Ἀμὴν λέγω ὑμῖν], cine nu are să primească Împărăția lui Dumnezeu precum copilul [ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον], nu are să intre întru ea [οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν]”.


[1] De două ori între două sabaturi sau de două ori pe săptămână.

[2] Acesta din urmă, vameșul.

[3] În comparație cu celălalt, cu fariseul.

[4] Va fi smerit de Dumnezeu.

[5] Va fi înălțat de către El. Adică va fi arătat că e Sfântul Său.

[6] Îi certau pe cei care aduceau prunci la El.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *