Lucas, cap. 18, 18-30, cf. BYZ

18. Și L-a întrebat pe El un stăpânitor, zicând: „Învățătorule cel bun [Διδάσκαλε ἀγαθέ], ce făcând [eu] voi moșteni viața cea de veci [τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω]?”.

19. Și Iisus i-a zis lui: „De ce pe Mine [Mie] Îmi zici [că sunt] «Cel bun» [Τί Με λέγεις ἀγαθόν]? Nimeni [nu este] Cel bun [Οὐδεὶς ἀγαθός], afară de Cel unul [εἰ μὴ εἷς], Dumnezeu [ὁ Θεός]!

20. Ai cunoscut poruncile: Să nu preacurvești, să nu omori, să nu furi, să nu mărturisești mincinos, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta?!”.

21. Și el a zis: „Pe acestea toate le-am păzit din tinerețea mea”.

22. Iar Iisus, auzind acestea, i-a zis lui: „Încă una îți lipsește ție! Vinde toate câte ai și împarte celor săraci și vei avea comoară în cer și vino, urmează-Mi Mie!”.

23. Iar el, auzind acestea, s-a făcut foarte întristat [περίλυπος ἐγένετο], căci era foarte bogat [ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα].

24. Și Iisus, văzându-l pe el făcându-se foarte întristat, a zis: „Cum cu anevoie vor intra [Πῶς δυσκόλως εἰσελεύσονται], cei având averi [οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες], întru Împărăția lui Dumnezeu [εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ]?

25. Căci mai ușor îi este cămilei să intre [Εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον εἰσελθεῖν] prin urechile acului [διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος] decât cel bogat să intre [ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν] întru Împărăția lui Dumnezeu [εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ]”.

26. Iar cei care au auzit, au zis: „Și cine poate să se mântuie?”.

27. Iar El a zis: „Cele cu neputință la oameni [Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις] este [sunt] cu putință la Dumnezeu [δυνατά ἐστιν παρὰ τῷ Θεῷ]”.

28. Și Petros a zis: „Iată, noi am lăsat toate și Ți-am urmat Ție!”.

29. Și El le-a zis lor: „Amin vă zic vouă, că nimeni [nu] este care a lăsat casă sau părinți sau frați sau femeie sau copii pentru Împărăția lui Dumnezeu

30. [și] care nu are să primească pe cele de multe ori mai multe în vremea aceasta [ὃς οὐ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ] și [καὶ], în veacul cel viitor [ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ], viața cea veșnică [ζωὴν αἰώνιον]”.