Înțelepciunea lui Sirah, cap. 45, cf. LXX

1. Și [Dumnezeu] a scos din el[1] bărbat al milei [ἄνδρα ἐλέους], aflând har în ochii a tot trupul, iubit de Dumnezeu și de oameni, pe Moisis, [și] pomenirea căruia [este] înt[tru] binecuvântări.

2. L-a asemănat pe el [cu] slava Sfinților și l-a mărit pe el în fricile vrăjmașilor.

3. În cuvintele lui semne[2] a[u] încetat, [căci] l-a slăvit pe el către fața împăraților. A poruncit lui către poporul Său și i-a arătat lui slava Sa.

4. În credința și blândețea sa l-a sfințit [și] l-a ales pe el din tot trupul.

5. L-a auzit pe El [ἠκούτισεν Αὐτὸν], [cuvintele] glasului Său [τῆς φωνῆς Αὐτοῦ]. Și [Dumnezeu] l-a dus pe el întru întuneric [καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν γνόφον] și i-a dat lui [καὶ ἔδωκεν αὐτῷ], înaintea feței [κατὰ πρόσωπον][Sale], poruncile [ἐντολάς], legea vieții și a înțelegerii [νόμον ζωῆς καὶ ἐπιστήμης]. [Ca] să învețe pe Iacov făgăduința și judecățile Sale pe Israil.

6. Pe Aaron l-a înălțat Sfânt, asemenea lui[3], [acesta fiind] fratele său din seminția lui Levi.

7. A stat pe el făgăduința veacului [ἔστησεν αὐτὸν διαθήκην αἰῶνος] și i-a dat lui preoția poporului [καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἱερατείαν λαοῦ]. L-a fericit pe el în[tru] bună podoabă [ἐμακάρισεν αὐτὸν ἐν εὐκοσμίᾳ] și l-a încins pe el [cu] podoaba slavei [καὶ περιέζωσεν αὐτὸν περιστολὴν δόξης].

8. L-a îmbrăcat pe el [spre] săvârșirea laudei[4] și l-a întărit pe el [cu] vasele tăriei, [dându-i] izmene și haină lungă și curea de umăr.

9. Și l-a înconjurat pe el [cu] rodiile cele de aur, [cu] clopoțeii cei foarte mulți împrejur, [ca] să sune glas în pașii săi. Auzit să facă sunetul în[tru] templu, întru pomenirea fiilor poporului Său.

10. [Cu] haină sfântă, [cu] aur și [cu] hiacint și [cu] purpură, [cu] lucru împodobit, [cu] engolpionul judecății [λογείῳ κρίσεως], [cu] cele limpezi ale adevărului, răsucită [cu] bob, [cu] lucrul meșteșugarului.

11. [Cu] pietrele cele de mult preț ale săpăturii peceții în punerea aurului, [cu] lucrul lucrătorului în piatră, întru pomenire, în scrisul sculptat după numărul semințiilor lui Israil.

12. Cununa cea de aur [de] deasupra mitrei, înfățișarea peceții sfințirii, lauda cinstei, lucrul tăriei, poftele ochilor împodobindu-le

13. cele frumoase. Mai înainte de el nu s-a[u] făcut acestea. Până în veac nu s-a îmbrăcat cel străin, afară numai de fiii lui și de nepoții lui pururea.

14. Jertfele lui vor fi dăruite neîncetat de două ori pe zi.

15. Și-a umplut Moisis mâinile și l-a uns pe el[5] în[tru] uleiul cel sfânt. [Și] s-a făcut lui [aceasta] întru făgăduință veșnică și seminției lui în zilele cerului: a liturghisi Lui împreună [λειτουργεῖν Αὐτῷ ἅμα] și a preoți [καὶ ἱερατεύειν] și a binecuvânta poporul Său [καὶ εὐλογεῖν τὸν λαὸν Αὐτοῦ] în[tru] numele [ἐν τῷ ὀνόματι] [Său].

16. L-a ales pe el din tot cel viu [ca] să pună înainte [cu] folos Domnului: tămâie și bună mireasmă întru pomenire [și pentru] a ispăși pentru poporul Său.

17. I-a dat lui, în[tru] poruncile Sale, putere [ἐξουσίαν], în[tru] făgăduințele judecăților, [ca] să-l învețe pe Iacov mărturiile și în[tru] legea Lui să-l lumineze pe Israil.

18. Au stat împotriva lui cei străini și l-au râvnit pe el bărbații în pustie, cei cu Datan și Aviron și adunarea lui Core, [l-au râvnit] în[tru] mânie și [întru] urgie [ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ][6].

19. [Căci] a văzut Domnul [εἶδεν Κύριος] și nu I-a bine plăcut [καὶ οὐκ εὐδόκησεν] și s-au sfârșit [ei] în mânia urgiei [καὶ συνετελέσθησαν ἐν θυμῷ ὀργῆς] [Sale]. Le-a făcut lor minuni [ἐποίησεν αὐτοῖς τέρατα] [ca] să-i mistuie în focul văpăii Sale [καταναλῶσαι ἐν πυρὶ φλογὸς Αὐτοῦ].

20. Și a adăugat lui Aaron slavă și i-a dat lui moștenire. Începăturile pârgilor le-a împărțit lui, pâinea celor dintâi i-a gătit săturare.

21. Căci și jertfele Domnului vor mânca, pe care i le-a dat lui, cât și seminției sale.

22. Dar în pământul poporului nu va moșteni și partea lui nu este în popor. Căci El [este] partea ta și moștenirea [ta].

23. Iar Finees, fiul lui Eleazar, cel al 3-lea în[tru] slavă, [a venit] în[tru aceea] să-l râvnească pe el în[tru] frica Domnului și să-l întărească pe el în întoarcerea poporului în[tru] bunătatea poftei sufletului său, și [el] a ispășit pentru Israil.

24. Pentru aceasta i-a stat lui făgăduința păcii, [aceea de] a fi înainte-stătător al celor Sfinți [προστατεῖν Ἁγίων] și al poporului Său, ca lui să-i fie și seminției lui [ἵνα αὐτῷ ᾖ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ] măreția preoției întru veci [ἱερωσύνης μεγαλεῖον εἰς τοὺς αἰῶνας].

25. Și făgăduința lui David, a fiului lui Iesse, din seminția lui Iudas: moștenirea împăratului [κληρονομία βασιλέως], a fiului din fiul cel unul [υἱοῦ ἐξ υἱοῦ μόνου], moștenirea lui Aaron și a seminției lui.

26. [Ca] să vă dea vouă înțelepciune în inima voastră, [pentru] a judeca pe poporul Său în[tru] dreptate, ca să nu se nimicească cele bune ale lor și slava lor întru neamurile lor.


[1] Din Israil.

[2] Minuni.

[3] Asemenea Sfântului Moisis.

[4] Adusă lui Dumnezeu. Pentru slujirea liturgică a lui Dumnezeu.

[5] Pe Sfântul Aaron.

[6] Râvna lor păcătoasă pentru Preoție a stârnit mânia și urgia lui Dumnezeu. De aceea au râvnit întru mânia și urgia Lui.