Înțelepciunea lui Sirah, cap. 45, cf. LXX

1. Și [Dumnezeu] a scos din el[1] bărbat al milei [ἄνδρα ἐλέους], aflând har în ochii a tot trupul, iubit de Dumnezeu și de oameni, pe Moisis, [și] pomenirea căruia [este] înt[tru] binecuvântări.

2. L-a asemănat pe el [cu] slava Sfinților și l-a mărit pe el în fricile vrăjmașilor.

3. În cuvintele lui semne[2] a[u] încetat, [căci] l-a slăvit pe el către fața împăraților. A poruncit lui către poporul Său și i-a arătat lui slava Sa.

4. În credința și blândețea sa l-a sfințit [și] l-a ales pe el din tot trupul.

5. L-a auzit pe El [ἠκούτισεν Αὐτὸν], [cuvintele] glasului Său [τῆς φωνῆς Αὐτοῦ]. Și [Dumnezeu] l-a dus pe el întru întuneric [καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν γνόφον] și i-a dat lui [καὶ ἔδωκεν αὐτῷ], înaintea feței [κατὰ πρόσωπον][Sale], poruncile [ἐντολάς], legea vieții și a înțelegerii [νόμον ζωῆς καὶ ἐπιστήμης]. [Ca] să învețe pe Iacov făgăduința și judecățile Sale pe Israil.

6. Pe Aaron l-a înălțat Sfânt, asemenea lui[3], [acesta fiind] fratele său din seminția lui Levi.

7. A stat pe el făgăduința veacului [ἔστησεν αὐτὸν διαθήκην αἰῶνος] și i-a dat lui preoția poporului [καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἱερατείαν λαοῦ]. L-a fericit pe el în[tru] bună podoabă [ἐμακάρισεν αὐτὸν ἐν εὐκοσμίᾳ] și l-a încins pe el [cu] podoaba slavei [καὶ περιέζωσεν αὐτὸν περιστολὴν δόξης].

8. L-a îmbrăcat pe el [spre] săvârșirea laudei[4] și l-a întărit pe el [cu] vasele tăriei, [dându-i] izmene și haină lungă și curea de umăr.

9. Și l-a înconjurat pe el [cu] rodiile cele de aur, [cu] clopoțeii cei foarte mulți împrejur, [ca] să sune glas în pașii săi. Auzit să facă sunetul în[tru] templu, întru pomenirea fiilor poporului Său.

10. [Cu] haină sfântă, [cu] aur și [cu] hiacint și [cu] purpură, [cu] lucru împodobit, [cu] engolpionul judecății [λογείῳ κρίσεως], [cu] cele limpezi ale adevărului, răsucită [cu] bob, [cu] lucrul meșteșugarului.

11. [Cu] pietrele cele de mult preț ale săpăturii peceții în punerea aurului, [cu] lucrul lucrătorului în piatră, întru pomenire, în scrisul sculptat după numărul semințiilor lui Israil.

12. Cununa cea de aur [de] deasupra mitrei, înfățișarea peceții sfințirii, lauda cinstei, lucrul tăriei, poftele ochilor împodobindu-le

13. cele frumoase. Mai înainte de el nu s-a[u] făcut acestea. Până în veac nu s-a îmbrăcat cel străin, afară numai de fiii lui și de nepoții lui pururea.

14. Jertfele lui vor fi dăruite neîncetat de două ori pe zi.

15. Și-a umplut Moisis mâinile și l-a uns pe el[5] în[tru] uleiul cel sfânt. [Și] s-a făcut lui [aceasta] întru făgăduință veșnică și seminției lui în zilele cerului: a liturghisi Lui împreună [λειτουργεῖν Αὐτῷ ἅμα] și a preoți [καὶ ἱερατεύειν] și a binecuvânta poporul Său [καὶ εὐλογεῖν τὸν λαὸν Αὐτοῦ] în[tru] numele [ἐν τῷ ὀνόματι] [Său].

16. L-a ales pe el din tot cel viu [ca] să pună înainte [cu] folos Domnului: tămâie și bună mireasmă întru pomenire [și pentru] a ispăși pentru poporul Său.

17. I-a dat lui, în[tru] poruncile Sale, putere [ἐξουσίαν], în[tru] făgăduințele judecăților, [ca] să-l învețe pe Iacov mărturiile și în[tru] legea Lui să-l lumineze pe Israil.

18. Au stat împotriva lui cei străini și l-au râvnit pe el bărbații în pustie, cei cu Datan și Aviron și adunarea lui Core, [l-au râvnit] în[tru] mânie și [întru] urgie [ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ][6].

19. [Căci] a văzut Domnul [εἶδεν Κύριος] și nu I-a bine plăcut [καὶ οὐκ εὐδόκησεν] și s-au sfârșit [ei] în mânia urgiei [καὶ συνετελέσθησαν ἐν θυμῷ ὀργῆς] [Sale]. Le-a făcut lor minuni [ἐποίησεν αὐτοῖς τέρατα] [ca] să-i mistuie în focul văpăii Sale [καταναλῶσαι ἐν πυρὶ φλογὸς Αὐτοῦ].

20. Și a adăugat lui Aaron slavă și i-a dat lui moștenire. Începăturile pârgilor le-a împărțit lui, pâinea celor dintâi i-a gătit săturare.

21. Căci și jertfele Domnului vor mânca, pe care i le-a dat lui, cât și seminției sale.

22. Dar în pământul poporului nu va moșteni și partea lui nu este în popor. Căci El [este] partea ta și moștenirea [ta].

23. Iar Finees, fiul lui Eleazar, cel al 3-lea în[tru] slavă, [a venit] în[tru aceea] să-l râvnească pe el în[tru] frica Domnului și să-l întărească pe el în întoarcerea poporului în[tru] bunătatea poftei sufletului său, și [el] a ispășit pentru Israil.

24. Pentru aceasta i-a stat lui făgăduința păcii, [aceea de] a fi înainte-stătător al celor Sfinți [προστατεῖν Ἁγίων] și al poporului Său, ca lui să-i fie și seminției lui [ἵνα αὐτῷ ᾖ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ] măreția preoției întru veci [ἱερωσύνης μεγαλεῖον εἰς τοὺς αἰῶνας].

25. Și făgăduința lui David, a fiului lui Iesse, din seminția lui Iudas: moștenirea împăratului [κληρονομία βασιλέως], a fiului din fiul cel unul [υἱοῦ ἐξ υἱοῦ μόνου], moștenirea lui Aaron și a seminției lui.

26. [Ca] să vă dea vouă înțelepciune în inima voastră, [pentru] a judeca pe poporul Său în[tru] dreptate, ca să nu se nimicească cele bune ale lor și slava lor întru neamurile lor.


[1] Din Israil.

[2] Minuni.

[3] Asemenea Sfântului Moisis.

[4] Adusă lui Dumnezeu. Pentru slujirea liturgică a lui Dumnezeu.

[5] Pe Sfântul Aaron.

[6] Râvna lor păcătoasă pentru Preoție a stârnit mânia și urgia lui Dumnezeu. De aceea au râvnit întru mânia și urgia Lui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *