Înțelepciunea lui Sirah, cap. 46, cf. LXX

1. Tare în[tru] război [a fost] Iisus al lui Navi [Ἰησοῦς Ναυη] și urmaș al lui Moisis în[tru] profeții, care s-a făcut, după numele său, mare în[tru] mântuirea celor aleși ai Săi, [ca] să se răzbune [asupra] celor vrăjmași, ridicându-se [care se ridică] ca să moștenească pe Israil.

2. Cât s-a mărit, când [a fost] să ridice mâinile sale și când [a fost] să întindă sabia împotriva cetăților!

3. Cine mai înainte de el a stat așa? Căci războaiele Domnului singur le-a dus.

4. [Oare] nu în mâna lui s-a oprit soarele [οὐχὶ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἐνεποδίσθη ὁ ἥλιος] și o zi s-a făcut către două [καὶ μία ἡμέρα ἐγενήθη πρὸς δύο]?

5. L-a chemat pe Cel Preaînalt, pe Cel Stăpânitor, când [a fost] să-l asuprească pe el cei vrăjmași dimprejur. Și l-a ascultat pe el Cel Mare, Domnul, în pietrele de grindină ale puterii celei tari [ἐν λίθοις χαλάζης δυνάμεως κραταιᾶς].

6. A spart peste neam războiul [κατέρραξεν ἐπ᾽ ἔθνος πόλεμον][1] și, în[tru] coborâre, i-a pierdut pe cei potrivnici], ca să cunoască neamurile înarmarea sa [ἵνα γνῶσιν ἔθνη πανοπλίαν αὐτοῦ], că înaintea Domnului [este] războiul său [ὅτι ἐναντίον Κυρίου ὁ πόλεμος αὐτοῦ],

7. căci [el] a și urmat după stăpânirea [Sa]. Și în zilele lui Moisis el a făcut milă și [dimpreună cu el și] Haleb, fiul lui Iefonni [Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη], [ca] să se împotrivească înaintea adunării, să oprească poporul de la păcat și să înceteze cârtirea răutății.

8. Și aceștia, doi fiind, au fost mântuiți din 600.000 de pedeștri [διεσώθησαν ἀπὸ ἑξακοσίων χιλιάδων πεζῶν], [ca] să-i ducă pe ei întru moștenire [εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν], întru pământul curgând lapte și miere [εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι].

9. Și Domnul i-a dat lui Haleb tărie și până la bătrânețe i-a rămas lui [aceasta], [ca] să urce el peste înălțimea pământului. Și sămânța lui a ținut moștenirea,

10. ca să vadă toți fiii lui Israil că [este] bine a merge după Domnul [καλὸν τὸ πορεύεσθαι ὀπίσω Κυρίου].

11. Și Judecătorii, fiecare [cu] numele său, [la] câți nu [le-]a curvit inima [ὅσων οὐκ ἐξεπόρνευσεν ἡ καρδία] și [la] câți nu s-au întors de la Domnul [καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράφησαν ἀπὸ Κυρίου], să [le] fie pomenirea lor în[tru] binecuvântări!

12. Oasele lor să odrăslească din locul lor [τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν] și numele lor schimbându-se peste fiii slăviților lor [καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἀντικαταλλασσόμενον ἐφ᾽ υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶν].

13. Iubit [fiind] de către Domnul său, Samuil [Σαμουηλ], Profetul Domnului, a pus împărăție și a uns stăpânitori peste poporul Său.

14. În legea Domnului a judecat adunarea și Domnul l-a cercetat pe Iacov.

15. În credința sa Profetul s-a arătat de încredere [ἐν πίστει αὐτοῦ ἠκριβάσθη Προφήτης] și a fost cunoscut în cuvintele sale credincios vedeniei [καὶ ἐγνώσθη ἐν ῥήμασιν αὐτοῦ πιστὸς ὁράσεως].

16. Și L-a chemat pe Domnul, pe Cel Stăpânitor, când [a fost] să-l asuprească cei vrăjmași ai săi dimprejur, în[tru] aducerea mielului celui sugar [ἐν προσφορᾷ ἀρνὸς γαλαθηνοῦ].

17. Și Domnul a tunat din cer [καὶ ἐβρόντησεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ ὁ Κύριος] și în sunet mare a făcut auzit glasul Său [καὶ ἐν ἤχῳ μεγάλῳ ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν φωνὴν Αὐτου].

18. Și a nimicit pe povățuitorii tiriilor [ai celor din Τύριος sau Τύρος][2] și pe toți stăpânitorii Filistiimului [Φυλιστιιμ].

19. Și, mai înainte de vremea adormirii veacului [πρὸ καιροῦ κοιμήσεως αἰῶνος], s-a mărturisit înaintea Domnului și a Hristosului Său [ἐπεμαρτύρατο ἔναντι Κυρίου καὶ Χριστοῦ Αὐτοῦ]. Bani și până la sandale nu a luat de la tot trupul [χρήματα καὶ ἕως ὑποδημάτων ἀπὸ πάσης σαρκὸς οὐκ εἴληφα] și omul nu i-a adus lui o vină [καὶ οὐκ ἐνεκάλεσεν αὐτῷ ἄνθρωπος].

20. Și, după [ce a fost] să adoarmă el, a profețit și i-a arătat împăratului sfârșitul său și a înălțat din pământ glasul său în[tru] profeție, [ca] să șteargă nelegiuirea poporului.


[1] L-a spart peste neamul cel păgân.

[2] Am transliterat forma de N. pl. Τύριοι, cf. https://el.wiktionary.org/wiki/Τύριος.