Înțelepciunea lui Sirah, cap. 48, cf. LXX

1. Și s-a ridicat Ilias Profetul [Ηλιας Προφήτης] ca focul și cuvântul său ca făclia ardea.

2. Care a adus peste ei foamete și [cu] râvna sa [i-]a împuținat pe ei.

3. În[tru] cuvântul Domnului a oprit cerul [și tot] așa a coborât de trei ori foc.

4. Cât te-ai slăvit, Ilia [Ηλια][1], în[tru] cele minunate ale tale! Și cine [este] asemenea ție a se lăuda?

5. Cel care l-ai ridicat pe cel mort din moarte și din Iad [ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾍδου] în[tru] cuvântul Celui Preaînalt [ἐν λόγῳ Ὑψίστου].

6. Cel care ai coborât împărați întru pieire și pe cei slăviți din patul lor.

7. Auzind în Sina mustrare [ἀκούων ἐν Σινα ἐλεγμὸν] și în Horib judecățile răzbunării [καὶ ἐν Χωρηβ κρίματα ἐκδικήσεως].

8. Cel care unge împărați întru răsplătire și Profeți urmași după el.

9. Cel care a fost luat în vârtej de foc [ὁ ἀναλημφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς], în carul cailor celor de foc [ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων].

10. Cel care a fost scris în[tru] mustrări [ὁ καταγραφεὶς ἐν ἐλεγμοῖς], întru vremuri [εἰς καιροὺς], [ca] să înceteze urgia mai înainte de mânie [κοπάσαι ὀργὴν πρὸ θυμοῦ], [ca] să întoarcă inima tatălui către fiu și să așeze semințiile lui Iacov.

11. Fericiți [sunt] cei care te-au văzut pe tine și cei care au adormit în[tru] dragoste [καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοιμημένοι], căci și noi [cu] viață vom trăi.

12. Ilias, care în[tru] vârtej a fost acoperit, și Elisee [Ελισαιε] a fost umplut de Duhul Său [καὶ Ελισαιε ἐνεπλήσθη Πνεύματος Αὐτοῦ] și, în zilele sale, nu a fost clătinat de către stăpânitor [οὐκ ἐσαλεύθη ὑπὸ ἄρχοντος] și nu l-a asuprit pe el nimeni.

13. Tot cuvântul nu l-a înălțat pe el [πᾶς λόγος οὐχ ὑπερῆρεν αὐτόν][2] și în[tru] adormire a profețit trupul său [καὶ ἐν κοιμήσει ἐπροφήτευσεν τὸ σῶμα αὐτοῦ].

14. Și în[tru] viața sa a făcut minuni și în[tru] săvârșire[a sa] cele minunate [sunt] lucrurile sale.

15. [Dar] în[tru] toate acestea poporul nu s-a pocăit și nu s-au îndepărtat de la păcatele lor, până nu au fost scoși din pământul lor și [nu] au fost risipiți în tot pământul [καὶ διεσκορπίσθησαν ἐν πάσῃ τῇ γῇ].

16. Și a rămas poporul cel puțin [καὶ κατελείφθη ὁ λαὸς ὀλιγοστός] și stăpânitorul în casa lui David [καὶ ἄρχων ἐν τῷ οἴκῳ Δαυιδ]. Unii [dintre] ei au făcut [lucrul] cel plăcut [τινὲς μὲν αὐτῶν ἐποίησαν τὸ ἀρεστόν] [Domnului], dar alții au înmulțit păcatele [τινὲς δὲ ἐπλήθυναν ἁμαρτίας].

17. Ezechias [Εζεκιας] a întărit cetatea sa și a adus întru mijlocul ei apă. A săpat [cu] fier [piatra] cea ascuțită și a zidit fântâni întru ape.

18. În zilele sale s-a urcat Sennahirim [Σενναχηριμ] și l-a trimis pe Rapsachis [Ῥαψάκης] și [el] a plecat și a ridicat mâna sa peste Sion și s-a semețit în trufia sa [καὶ ἐμεγαλαύχησεν ἐν ὑπερηφανίᾳ αὐτοῦ].

19. Atunci s-au clătinat inimile și mâinile lor [τότε ἐσαλεύθησαν καρδίαι καὶ χεῖρες αὐτῶν] și au avut dureri ale nașterii ca cele care nasc [καὶ ὠδίνησαν ὡς αἱ τίκτουσαι].

20. Și L-au chemat pe Domnul, pe Cel Milostiv, întinzând mâinile lor către El și Cel Sfânt din cer degrabă [le-]a ascultat lor și [i-a] răscumpărat pe ei în[tru] mâna lui Isaias [Ἡσαΐας].

21. Și a lovit[3] tabăra assiriilor[4]/ asirienilor și i-a pierdut pe ei Îngerul Său.

22. Căci a făcut Ezechias [lucrul] cel plăcut Domnului și s-a întărit în[tru] căile lui David, tatăl său. [S-a întărit întru lucrurile] pe care [le-]a poruncit Isaias, Profetul cel mare [ὁ Προφήτης ὁ μέγας] și cel credincios în[tru] vedenia sa [καὶ πιστὸς ἐν ὁράσει αὐτοῦ].

23. În zilele sale s-a întors soarele și s-a adăugat viață împăratului.

24. [Întru] Duhul Cel Mare a văzut cele de apoi [Πνεύματι Μεγάλῳ εἶδεν τὰ ἔσχατα] și [i-a] mângâiat pe cei care plâng în Sion.

25. Până [întru] veac [le-]a arătat pe cele care vor fi [ἕως τοῦ αἰῶνος ὑπέδειξεν τὰ ἐσόμενα] și pe cele ascunse mai înainte ca să vină acestea [καὶ τὰ ἀπόκρυφα πρὶν ἢ παραγενέσθαι αὐτά].


[1] Forma de vocativ.

[2] Nu l-a făcut să se mândrească.

[3] Dumnezeu a lovit, adică a pedepsit.

[4] De la N. pl. Ἀσσύριοι.