Înțelepciunea lui Sirah, cap. 48, cf. LXX

1. Și s-a ridicat Ilias Profetul [Ηλιας Προφήτης] ca focul și cuvântul său ca făclia ardea.

2. Care a adus peste ei foamete și [cu] râvna sa [i-]a împuținat pe ei.

3. În[tru] cuvântul Domnului a oprit cerul [și tot] așa a coborât de trei ori foc.

4. Cât te-ai slăvit, Ilia [Ηλια][1], în[tru] cele minunate ale tale! Și cine [este] asemenea ție a se lăuda?

5. Cel care l-ai ridicat pe cel mort din moarte și din Iad [ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾍδου] în[tru] cuvântul Celui Preaînalt [ἐν λόγῳ Ὑψίστου].

6. Cel care ai coborât împărați întru pieire și pe cei slăviți din patul lor.

7. Auzind în Sina mustrare [ἀκούων ἐν Σινα ἐλεγμὸν] și în Horib judecățile răzbunării [καὶ ἐν Χωρηβ κρίματα ἐκδικήσεως].

8. Cel care unge împărați întru răsplătire și Profeți urmași după el.

9. Cel care a fost luat în vârtej de foc [ὁ ἀναλημφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς], în carul cailor celor de foc [ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων].

10. Cel care a fost scris în[tru] mustrări [ὁ καταγραφεὶς ἐν ἐλεγμοῖς], întru vremuri [εἰς καιροὺς], [ca] să înceteze urgia mai înainte de mânie [κοπάσαι ὀργὴν πρὸ θυμοῦ], [ca] să întoarcă inima tatălui către fiu și să așeze semințiile lui Iacov.

11. Fericiți [sunt] cei care te-au văzut pe tine și cei care au adormit în[tru] dragoste [καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοιμημένοι], căci și noi [cu] viață vom trăi.

12. Ilias, care în[tru] vârtej a fost acoperit, și Elisee [Ελισαιε] a fost umplut de Duhul Său [καὶ Ελισαιε ἐνεπλήσθη Πνεύματος Αὐτοῦ] și, în zilele sale, nu a fost clătinat de către stăpânitor [οὐκ ἐσαλεύθη ὑπὸ ἄρχοντος] și nu l-a asuprit pe el nimeni.

13. Tot cuvântul nu l-a înălțat pe el [πᾶς λόγος οὐχ ὑπερῆρεν αὐτόν][2] și în[tru] adormire a profețit trupul său [καὶ ἐν κοιμήσει ἐπροφήτευσεν τὸ σῶμα αὐτοῦ].

14. Și în[tru] viața sa a făcut minuni și în[tru] săvârșire[a sa] cele minunate [sunt] lucrurile sale.

15. [Dar] în[tru] toate acestea poporul nu s-a pocăit și nu s-au îndepărtat de la păcatele lor, până nu au fost scoși din pământul lor și [nu] au fost risipiți în tot pământul [καὶ διεσκορπίσθησαν ἐν πάσῃ τῇ γῇ].

16. Și a rămas poporul cel puțin [καὶ κατελείφθη ὁ λαὸς ὀλιγοστός] și stăpânitorul în casa lui David [καὶ ἄρχων ἐν τῷ οἴκῳ Δαυιδ]. Unii [dintre] ei au făcut [lucrul] cel plăcut [τινὲς μὲν αὐτῶν ἐποίησαν τὸ ἀρεστόν] [Domnului], dar alții au înmulțit păcatele [τινὲς δὲ ἐπλήθυναν ἁμαρτίας].

17. Ezechias [Εζεκιας] a întărit cetatea sa și a adus întru mijlocul ei apă. A săpat [cu] fier [piatra] cea ascuțită și a zidit fântâni întru ape.

18. În zilele sale s-a urcat Sennahirim [Σενναχηριμ] și l-a trimis pe Rapsachis [Ῥαψάκης] și [el] a plecat și a ridicat mâna sa peste Sion și s-a semețit în trufia sa [καὶ ἐμεγαλαύχησεν ἐν ὑπερηφανίᾳ αὐτοῦ].

19. Atunci s-au clătinat inimile și mâinile lor [τότε ἐσαλεύθησαν καρδίαι καὶ χεῖρες αὐτῶν] și au avut dureri ale nașterii ca cele care nasc [καὶ ὠδίνησαν ὡς αἱ τίκτουσαι].

20. Și L-au chemat pe Domnul, pe Cel Milostiv, întinzând mâinile lor către El și Cel Sfânt din cer degrabă [le-]a ascultat lor și [i-a] răscumpărat pe ei în[tru] mâna lui Isaias [Ἡσαΐας].

21. Și a lovit[3] tabăra assiriilor[4]/ asirienilor și i-a pierdut pe ei Îngerul Său.

22. Căci a făcut Ezechias [lucrul] cel plăcut Domnului și s-a întărit în[tru] căile lui David, tatăl său. [S-a întărit întru lucrurile] pe care [le-]a poruncit Isaias, Profetul cel mare [ὁ Προφήτης ὁ μέγας] și cel credincios în[tru] vedenia sa [καὶ πιστὸς ἐν ὁράσει αὐτοῦ].

23. În zilele sale s-a întors soarele și s-a adăugat viață împăratului.

24. [Întru] Duhul Cel Mare a văzut cele de apoi [Πνεύματι Μεγάλῳ εἶδεν τὰ ἔσχατα] și [i-a] mângâiat pe cei care plâng în Sion.

25. Până [întru] veac [le-]a arătat pe cele care vor fi [ἕως τοῦ αἰῶνος ὑπέδειξεν τὰ ἐσόμενα] și pe cele ascunse mai înainte ca să vină acestea [καὶ τὰ ἀπόκρυφα πρὶν ἢ παραγενέσθαι αὐτά].


[1] Forma de vocativ.

[2] Nu l-a făcut să se mândrească.

[3] Dumnezeu a lovit, adică a pedepsit.

[4] De la N. pl. Ἀσσύριοι.

2 comentarii la „Înțelepciunea lui Sirah, cap. 48, cf. LXX”

    1. Pentru că era o mare binecuvântare vederea Sfântului Iliu! Dacă veșmintele sale erau pline de har, cu atât mai mult întâlnirea lui și vederea sa îi umpleau de har pe cei credincioși. Numai bine, domnule Teodor, și vă mulțumesc pentru întrebare!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *