Înțelepciunea lui Sirah, cap. 49, cf. LXX

1. Pomenirea lui Iosias [Ἰωσείας]: întru amestecarea tămâiei pregătite [cu] lucrul făcătorului de mir. În toată gura ca mierea se va îndulci și ca cei cântăreți în[tru] ospățul vinului.

2. Acesta s-a îndreptat în[tru] întoarcerea poporului și a îndepărtat scârbele fărădelegii.

3. A îndreptat către Domnul inima sa [și] în zilele celor fărădelege a întărit buna-evlavie.

4. În afară de David și de Ezechias și de Iosias, toți [împărații] greșeală au greșit. Căci au lăsat legea Celui Preaînalt, împărații Iudasului au lipsit.

5. Căci au dat cornul lor altora și slava lor neamului celui străin.

6. Au ars cetatea cea aleasă a sfințirii și au pustiit căile ei

7. în[tru] mâna lui Ieremias, căci l-au chinuit pe el. Și acesta în[tru] pântece a fost sfințit Profet [καὶ αὐτὸς ἐν μήτρᾳ ἡγιάσθη Προφήτης], [pentru] a dezrădăcina și a face rău și a pierde, asemenea [și pentru] a zidi și a sădi.

8. Iezechiil [Ιεζεκιηλ], care a văzut vedenia slavei [ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης] [Sale], pe care i-a arătat-o lui deasupra carului Heruvimilor [ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος Χερουβιν].

9. Căci și-a adus aminte de cei vrăjmași în ploaie și să facă bine celor care îndreptează căile.

10. Și oasele celor 12 Profeți să odrăslească din locul lor [καὶ τῶν δώδεκα Προφητῶν τὰ ὀστᾶ ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν]. Căci l-au mângâiat pe Iacov [παρεκάλεσαν γὰρ τὸν Ιακωβ] și i-au răscumpărat pe ei în[tru] credința nădejdii [καὶ ἐλυτρώσαντο αὐτοὺς ἐν πίστει ἐλπίδος].

11. Cum avem să-l mărim pe Zorobabel [Ζοροβαβέλ]? Și el [a fost] ca pecetea pe mâna cea dreaptă.

12. Așa [a fost și] Iisus, fiul lui Iosedec [Ἰησοῦς υἱὸς Ιωσεδεκ]. Care în zilele lor au zidit casă și au înălțat Domnului templul cel sfânt, pregătit întru slava veacului.

13. Și a lui Neemias [Νεεμείας] în[tru] mult [este] pomenirea, [a aceluia] care a ridicat nouă zidurile căzute și a întărit porți și zăvoare și a ridicat casele noastre.

14. Nimeni [nu] s-a zidit pe pământul acesta ca Enoh [Ἑνώχ], căci și acesta a fost luat de pe pământ.

15. Și nici ca Iosif [nu] s-a născut bărbat povățuitor al fraților, întăritor al poporului, și oasele sale au fost cercetate [καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐπεσκέπησαν][1].

16. Sim și Sit în[tre] oameni au fost slăviți [Σημ καὶ Σηθ ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν] și [au fost] peste toată vietatea în zidirea lui Adam [καὶ ὑπὲρ πᾶν ζῷον ἐν τῇ κτίσει Αδαμ].


[1] De Dumnezeu.

2 comentarii la „Înțelepciunea lui Sirah, cap. 49, cf. LXX”

  1. Doamne ajuta! Parinte, ce inseamna ca Ieremia „intru pantece a fost sfintit profet”? Si cum pentru „a dezradacina si a face rau si a pierde, asemena si pentru a zidi si a sadi”? (v. 7). Doamne ajuta, multumesc!

    1. A fost ales și sfințit din pântecele maicii sale ca Profet al Domnului și el s-a arătat spre dezrădăcinarea celor răi și spre zidirea și sădirea în cele bune a celor credincioși. Numai bine, domnule Luca, și vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră pentru Dumnezeiasca Scriptură! Cine se întreabă asupra Scripturii arată că e un om viu și conștient de abisurile ei de teologie și de viață sfântă. Numai bine!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *