Predică la Vecernie, la pomenirea a doi Sfinți făcători de minuni [13 octombrie 2018]

Iubiții mei[1],

mă bucur să predic pentru a doua oară în parohia dumneavoastră la praznicul acesta preafrumos al Sfintei Preacuvioasei, Maicii noastre, Paraschevi [Παρασκευὴ][2]. Anul trecut am vorbit despre viața Sfintei Paraschevi, a Sfintei Vineri, așa cum o cunoaștem în popor – pentru că Paraschevi înseamnă Vineri în limba greacă –, și subliniam faptul că ea a adormit la o vârstă tânără, la numai 27 de ani. Că a trăit monahal în Iraclia [Ἡράκλειᾶ], în Pontos, apoi în Palestina, lângă Iordanis, după care, ascultând de voia lui Dumnezeu, a revenit în părțile natale, locuind în Callicratia [Καλλικράτεια], în Tracia, slujind la Biserica Sfinții Apostoli, unde a adormit în pace[3].

Însă anul acesta, având de față și Sfintele Moaște ale Sfântului Mare Mucenic și Vindecător Panteleimon [Παντελεήμων], pomenit pe 27 iulie[4], bucuria noastră este dublă, pentru că Sfânta Paraschevi, ca și Sfântul Panteleimon, face minuni nenumărate în viața celor credincioși.

Dar și Sfântul Panteleimon, ca și Sfânta Paraschevi, e de neam grec. Iar numele său, Παντελεήμων, cel care a fost primit de la Dumnezeu, înseamnă Atotmilostiv. Căci el, din naștere, purta numele Παντολέον, care înseamnă Atotleu. Întru totul ca un leu de puternic și de curajos…

Dar când Sfântul Pantoleon, înainte de tăierea capului său, s-a rugat îndelung pentru cei care îl vor martiriza, Domnul i-a vorbit lui din cer și i-a schimbat numele din Παντολέον în Παντελεήμων[5]. Pentru ca toți să ne apropiem de el cu încredere, știindu-l preamilostiv. Știindu-l foarte bun față de noi, cei care suntem bolnavi și suferinzi.

Însă Sfânta Cuvioasă Paraschevi, din data de 13 iunie 1641, își are Sfintele sale Moaște la Iași[6]. Și ea ne-a binecuvântat de-a lungul vremii cu multe minuni. Pentru că a vindecat boli grele, ca leucemia, a vindecat boli de plămâni, a ferit orașul Iași de bombardamente, a izbăvit pe oameni de la sinucidere, a adus ploaia în vreme de secetă[7]. Adică a făcut și face minuni multe, ca și Sfântul Panteleimon. Pentru că Sfinții lui Dumnezeu se bucură să ne asculte rugăciunile noastre, atunci când noi ne rugăm lor cu pocăință și cu smerenie. Fiindcă Dumnezeu iubește pocăința și smerenia, iubește întoarcerea noastră spre El, și, pentru rugăciunile Sfinților Lui, ne miluiește pe noi.

– Însă ce înseamnă miluirea noastră de către Dumnezeu?

– Înseamnă iertarea noastră de păcate și, totodată, umplerea noastră de slava Lui. Pentru că această fărâmă din trupul Sfântului Panteleimon, la care noi ne-am închinat în această seară, e o fărâmă din trupul lui îndumnezeit. E o părticică din trupul lui umplut de slava lui Dumnezeu. Și toți ne putem împărtăși de slava lui Dumnezeu, aici, în Biserica Sa, dacă ne pocăim de păcatele noastre și primim iertarea lui Dumnezeu prin Duhovnicul nostru. Căci iertarea Lui înseamnă umplere de slava Lui. Suntem iertați de păcate și umpluți de slava Lui, pentru ca să trăim o viață de sfințenie.

Iar Sfinții, prin exemplul și prin rugăciunea lor pentru noi, sunt cei care ne ajută să ne mântuim. Pentru că rugăciunea lor ne umple de har, după cum ne umplu de har viața și cuvintele și Sfintele lor Moaște și lucrurile rămase de la ei. Fiindcă Sfinții sunt purtători de har și amprenta duhovnicească a persoanei lor se imprimă în tot ceea ce ei ating.

De aceea, astă seară ne bucurăm alături de doi mari Sfinți ai lui Dumnezeu și cerem sfintele lor rugăciuni. Cerem ajutorul lor, luminarea lor, povățuirea lor. Pentru că noi știm că ei sunt la Dumnezeu și ei ne pot ajuta în viața noastră.

Căci dacă Sfântul Panteleimon a vindecat orbi, paralitici, diverse boli grele, fără să primească vreun ban de la cineva, după care a suferit chinuri grele pentru că era creștin, cum nu ne va ajuta pe noi să ne pocăim și să facem voia lui Dumnezeu?

Iar Sfânta Paraschevi, care a lăsat toate pentru Domnul și a făcut minuni mari în viața multor oameni, cum nu ne va ajuta și pe noi, dacă vrem să începem o viață cu adevărat creștină?

De aceea, eu cred că trebuie să ne rugăm lor cu toată credința, pentru că Sfinții sunt bisericile cele vii ale lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în Sfinții Lui și știe toată mila și rugăciunea lor față de noi. Și, din iubire pentru ei, ne miluiește și pe noi.

Vă doresc un praznic frumos, plin de bucurie și vă mulțumesc că ne-am rugat împreună în această seară! La mulți ani și numai bine! Amin!


[1] Începută la ora 15.00, în ziua de 12 octombrie 2018, zi de vineri. Soare, 22 de grade.

[2] A se vedea: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/889/sxsaintinfo.aspx.

[3] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/889/sxsaintinfo.aspx și http://paginiortodoxe.tripod.com/vsoct/10-14-cv_parascheva.html.

[4] A se vedea: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/229/sxsaintinfo.aspx.

[5] A se vedea: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiul/07-27-sf_pantelimon.html.

[6] Cf. http://paginiortodoxe.tripod.com/vsoct/10-14-cv_parascheva.html.

[7] Ibidem.