Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

Zi: 14 octombrie 2018

Harfă sau a cânta pe licuri de apă

Harfa de apa si lumina

Picaturi de raza

Lucas 19, 1-10, cf. BYZ

1. Și [Iisus], intrând, trecea prin Ieriho [Ἰεριχώ].

2. Și iată, [era acolo] un bărbat numindu-se [cu] numele Zacheos [Ζακχαῖος]! Și acesta era cel dintâi vameș [ἀρχιτελώνης] [întâiul între vameși] și el era bogat.

3. Și căuta să vadă cine este Iisus, și nu putea de mulțime, că[ci] era mic [cu] statura [ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν] [de statură].

4. Și, alergând [mai] înainte, s-a urcat în[tr-un] sicomorea [συκομωραία][1], ca să-L vadă pe El. Că[ci] pe acolo avea să treacă.

5. Și cum a ajuns în loc[ul acela], căutând[2] Iisus, l-a văzut pe el și a zis către el: „Zachee [Ζακχαῖε], grăbind[u-te] coboară [σπεύσας κατάβηθι]! Căci astăzi în casa ta Mi se cuvine să rămân [σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ Με μεῖναι]”.

6. Și grăbind[u-se] a coborât și L-a primit pe El bucurându-se.

7. Și, văzându-i, toți cârteau [πάντες διεγόγγυζον], zicând că „Lângă omul cel păcătos a intrat[3] să poposească [Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι]”.

8. Dar Zacheos, stând, a zis către Domnul: „Iată [Ἰδού], cele jumătate ale averilor mele [τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου], Doamne [Κύριε], le dau săracilor [δίδωμι τοῖς πτωχοῖς]! Și dacă pe al cuiva [de la] cineva l-am smuls [καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα], îl dau înapoi împătrit [ἀποδίδωμι τετραπλοῦ]”.

9. Iar Iisus a zis către el, că „Astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia [Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο], pentru că și el este fiul lui Avraam [καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν].

10. Căci Fiul omului a venit să caute [Ἦλθεν γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι] și să mântuie pe cel care a fost pierdut [καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός]”.


[1] Forma de nominativ a cuvântului. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Ficus_sycomorus.

[2] Privind în sus.

[3] Cu referire la Domnul.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

ücretsiz porno

antalya escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy

antalya escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy