Lucas 19, 1-10, cf. BYZ

1. Și [Iisus], intrând, trecea prin Ieriho [Ἰεριχώ].

2. Și iată, [era acolo] un bărbat numindu-se [cu] numele Zacheos [Ζακχαῖος]! Și acesta era cel dintâi vameș [ἀρχιτελώνης] [întâiul între vameși] și el era bogat.

3. Și căuta să vadă cine este Iisus, și nu putea de mulțime, că[ci] era mic [cu] statura [ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν] [de statură].

4. Și, alergând [mai] înainte, s-a urcat în[tr-un] sicomorea [συκομωραία][1], ca să-L vadă pe El. Că[ci] pe acolo avea să treacă.

5. Și cum a ajuns în loc[ul acela], căutând[2] Iisus, l-a văzut pe el și a zis către el: „Zachee [Ζακχαῖε], grăbind[u-te] coboară [σπεύσας κατάβηθι]! Căci astăzi în casa ta Mi se cuvine să rămân [σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ Με μεῖναι]”.

6. Și grăbind[u-se] a coborât și L-a primit pe El bucurându-se.

7. Și, văzându-i, toți cârteau [πάντες διεγόγγυζον], zicând că „Lângă omul cel păcătos a intrat[3] să poposească [Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι]”.

8. Dar Zacheos, stând, a zis către Domnul: „Iată [Ἰδού], cele jumătate ale averilor mele [τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου], Doamne [Κύριε], le dau săracilor [δίδωμι τοῖς πτωχοῖς]! Și dacă pe al cuiva [de la] cineva l-am smuls [καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα], îl dau înapoi împătrit [ἀποδίδωμι τετραπλοῦ]”.

9. Iar Iisus a zis către el, că „Astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia [Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο], pentru că și el este fiul lui Avraam [καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν].

10. Căci Fiul omului a venit să caute [Ἦλθεν γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι] și să mântuie pe cel care a fost pierdut [καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός]”.


[1] Forma de nominativ a cuvântului. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Ficus_sycomorus.

[2] Privind în sus.

[3] Cu referire la Domnul.