Psalmii lui Salomon. Psalmul 3, cf. LXX

1. [Psalmul lui Salomon despre cei Drepți]. Pentru ce dormi[,] suflet[e,] și nu Îl binecuvintezi pe Domnul? Cântați-I imnul cel nou lui Dumnezeu, Celui vrednic de laudă [τῷ αἰνετῷ]!

2. Cântă și priveghează la privegherea Sa [τὴν γρηγόρησιν Αὐτοῦ], că psalmul cel bun lui Dumnezeu [este] din inima cea bună [ὅτι ἀγαθὸς ψαλμὸς τῷ Θεῷ ἐξ ἀγαθῆς καρδίας]!

3. Cei Drepți pomenesc pururea pe Domnul [Δίκαιοι μνημονεύουσιν διὰ παντὸς τοῦ Κυρίου], în[tru] mărturisire și [întru] dreptatea judecăților Domnului [ἐν ἐξομολογήσει καὶ δικαιώσει τὰ κρίματα Κυρίου].

4. Cel Drept nu va defăima învățând de la Domnul, [căci] bunăvoirea sa [va fi] pururea înaintea Domnului.

5. S-a poticnit cel Drept și a fost îndreptat de Domnul [προσέκοψεν ὁ Δίκαιος καὶ ἐδικαίωσεν τὸν Κύριον]. A căzut și privește ce îi va face lui Dumnezeu [ἔπεσεν καὶ ἀποβλέπει τί ποιήσει αὐτῷ ὁ Θεός]. Supraveghează de unde va veni mântuirea sa [ἀποσκοπεύει ὅθεν ἥξει σωτηρία αὐτοῦ].

6. Adevărul celor Drepți [este] de la Dumnezeu, Mântuitorul lor, [și] nu poposește în casa celui Drept păcat peste păcat.

7. Cel Drept își cercetează pururea casa sa, [ca] să șteargă nedreptatea [făcută] în[tru] fărădelegea sa [τοῦ ἐξᾶραι ἀδικίαν ἐν παραπτώματι αὐτοῦ].

8. Și-a ușurat sufletul său [ἐξιλάσατο ψυχῆς αὐτοῦ], pentru neștiință [περὶ ἀγνοίας], în[tru] post ἐν νηστείᾳ] și [întru] smerenie [καὶ ταπεινώσει][1], iar Domnul îl curățește pe tot bărbatul cel Cuvios și casa sa.

9. S-a poticnit cel păcătos și își blestemă viața sa, ziua nașterii sale și chinurile nașterii maicii [sale].

10. A adăugat păcate peste păcate vieții sale [προσέθηκεν ἁμαρτίας ἐφ᾽ ἁμαρτίας τῇ ζωῇ αὐτοῦ] [și] a căzut, că rea [este] căderea lui și nu se va [mai] ridica[2].

11. Pieirea celui păcătos [este] întru veac [ἡ ἀπώλεια τοῦ ἁμαρτωλοῦ εἰς τὸν αἰῶνα] și nu va fi pomenit, când [Dumnezeu] are să-i cerceteze pe cei Drepți [καὶ οὐ μνησθήσεται ὅταν ἐπισκέπτηται Δικαίους].

12. Aceasta [este] partea celor păcătoși întru veac. Dar cei care se tem de Domnul se vor ridica întru viața cea veșnică [οἱ δὲ φοβούμενοι τὸν Κύριον ἀναστήσονται εἰς ζωὴν αἰώνιον] și viața lor [este] în[tru] lumina Domnului [καὶ ἡ ζωὴ αὐτῶν ἐν φωτὶ Κυρίου] și nu se va sfârși încă [καὶ οὐκ ἐκλείψει ἔτι].


[1] Și-a ușurat sufletul, prin post și prin smerenie, pentru păcatele făcute din neștiință.

[2] Din ea, din cădere.