Cântări duhovnicești la 5 noiembrie

Sfintii Mucenici Galaction si Epistimi

Sfinte Cuvioase Mucenice Galaction [Γαλακτίων][1], bucuria Siriei ortodoxe, te-ai născut în Emesa [Έμεσα], în timpul împăratului roman păgân Decius[2] și a ighemonului păgân Secundus, care stăpânea în Emesa. Dar te-ai născut din familie creștină, din părinții tăi Clitofon [Κλειτοφών] și Levchippi [Λευκίππη], care s-au convertit la dreapta credință prin sfaturile Părintelui Onufrios [Ονούφριος]. Roagă-te, Sfinte Cuvioase Mucenice al lui Hristos și pentru noi, cei care cinstim sfântă pomenirea ta, ca să învingem în noi toată patima păgânătății și să ne mântuim prin rugăciunea ta cea milostivă față de neputințele noastre!

Logodit ai fost de către tatăl tău[3], Sfinte Cuvioase Mucenice Galaction, cu o tânără idolatră, numită Epistimi [Επιστήμη], pe când aveai 20 de ani. Dar ți-ai păzit fecioria ta și pe Epistimi, logodnica ta, tu însuți ai botezat-o și cu ea ai trăit feciorește, întăriți fiind de vedenia pe care a avut-o în vis logodnica ta, Sfânta Cuvioasă Mucenică Epistimi. După care, lepădându-vă de lume, ați trăit monahal în pustia Sina, unde v-ați umplut de slava lui Dumnezeu. Rugați-vă și pentru noi, Sfinților Cuvioși Mucenici, ca să ne umplem de fecioria cea duhovnicească, și sufletul și trupul să ni le dăruim lui Hristos Dumnezeu, Mântuitorul nostru!

Când Domnul v-a chemat la El prin moartea cea mucenicească, tot împreună ați fost Sfinților Cuvioși Mucenici Galaction și Epistimi. Căci suferind toate pentru Domnul mântuirii noastre, mâinile și picioarele voastre v-au fost tăiate ca niște flori, apoi capetele voastre cele preafrumoase, rușinând păgânătatea cea fără de minte. Rugați-vă pentru noi, Părinții noștri cei duhovnicești, ca să învățăm să ne curățim de patimi în toate zilele vieții noastre și să ne umplem de bucuria cea veșnică, de care v-ați umplut voi, preabinecuvântaților Mucenici ai Domnului!

Treizeci de ani [τριάντα ετών] aveai, Sfinte Cuvioase Mucenice Galaction, când capul tău a fost tăiat pentru Domnul slavei, iar Sfânta ta logodnică, Sfânta Cuvioasă Mucenică Epistimi, avea 16 [δεκαέξι] ani. Dar tinerețea voastră a fost bineplăcută Domnului și El v-a dăruit Împărăția Sa cea veșnică, pe care o moștenesc cei care trăiesc în sfințenie până la sfârșit. Așadar, Sfinților Cuvioși Mucenici, dați-ne și nouă tăria și răbdarea voastră întru ispite, ca nevoindu-ne întru dreapta credință, bine să plăcem Domnului, slăvindu-L dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt!


[1] A se vedea: http://www.pemptousia.gr/2014/11/agii-martires-galaktion-ke-epistimi/. Sfânta Icoană am preluat-o de aici: http://www.saint.gr/2888/saint.aspx.

[2] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Decius.

[3] Idem: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsnov/11-05-sf_galaction_si_epistimia.html.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *