Cântări duhovnicești la 11 noiembrie

Sfinte Mare Mucenice Minas [Μηνᾶς][1], lauda Egiptului celui ortodox, te-ai născut din părinți închinători la idoli, dar ai biruit în mod desăvârșit păgânătatea în ființa ta. Căci, adolescent fiind, ai devenit creștin [χριστιανός], și ca soldat roman ai fost detașat în Asia Mică, în secolul al 3-lea al Bisericii. Și când a început prigoana împotriva dreptei credințe, tu ai ales pustia, trăind în post, în priveghere și în rugăciune. Căci viața ascetică [ἀσκητικὴ ζωὴ] și isihia [ἡ ἡσυχία] te-au pregătit să mori pentru Domnul și să te aduci Lui jertfă fără de prihană. Așa învață-ne și pe noi, Sfinte Minas, Părintele nostru, să ne trăim viața până la sfârșit, ca să ne bucurăm împreună cu tine întru toți vecii, lăudând Treimea cea deoființă și nedespărțită!

Pe când aveai 50 de ani, din descoperire dumnezeiască, L-ai mărturisit pe Dumnezeul cel adevărat în cetate, Sfinte Minas, bucuria noastră, și ai fost dus la judecata lui Pirros [Πύρρος], conducătorul cetății aceleia. Și pentru că nu te-ai închinat idolilor celor drăcești, multe chinuri ai răbdat pentru slava dreptei credințe, făcându-l pe ighemon să se minuneze de priceperea și de înțelepciunea răspunsurilor tale. Și primind moartea pentru Domnul ca intrare în Împărăția cea veșnică, te bucuri în toți vecii, preamărite Mucenice al Domnului.

Și pe mine, nevrednicul, m-ai învrednicit, Sfinte Mare Mucenice Minas, de vindecarea ta cea dumnezeiască și cu povățuirea ta m-ai scos din rătăcirile tinereții. Căci m-ai învățat că viața în curăție și în sfințenie e viața cea adevărată și că cei ce Îi slujesc lui Dumnezeu trebuie să Îi slujească cu toată ființa lor până la sfârșit. De aceea, Sfinte Părinte al inimii mele, întotdeauna fă să mă ating de Sfintele tale Moaște[2] cu inimă bună, ca să mă curățesc de patimile mele cele rele și să primesc îndreptările tale, prin sfintele tale rugăciuni, întru mântuirea cea veșnică!


[1] A se vedea: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1149/sxsaintinfo.aspx. Sfânta Icoană am preluat-o de aici: https://str.crestin-ortodox.ro/foto/672/67125_sfantul-mina.jpeg.

[2] Idem: http://ziarullumina.ro/pelerinaj-la-racla-cu-moastele-sfantului-mare-mucenic-mina-86409.html.