Lucas 19, 29-44, cf. BYZ

29. Și a fost când S-a apropiat [să intre] întru Bitsfaghi [Βηθσφαγὴ] și [întru] Bitania [Βηθανία], către muntele care se cheamă Eleon [Ἐλαιῶν], [că] a trimis doi [dintre] Ucenicii Săi,

30. zicând: „Mergeți întru satul de dinainte! Întru care, intrând, veți afla un mânz legat [πῶλον δεδεμένον], pe care nimeni vreodată [dintre] oameni [nu] a stat [ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν]. Dezlegându-l pe el, aduceți-l!

31. Și dacă cineva are să vă întrebe pe voi: «Pentru ce îl dezlegați?», așa îi veți zice lui, că «Domnul are nevoie de el»”.

32. Și mergând cei care au fost trimiși, au aflat precum le-a zis lor.

33. Și dezlegând ei mânzul, au zis stăpânii[1] lui către ei: „De ce dezlegați mânzul?”.

34. Iar ei au zis: „Domnul are nevoie de el”.

35. Și l-au dus pe el către Iisus. Și aruncând veșmintele lor pe mânz, L-au urcat pe[ste el] pe Iisus.

36. Și mergând El, așterneau veșmintele lor în[tru] cale[a Sa].

37. Și apropiindu-Se El deja către coborâșul muntelui Eleonului, au [a] început toată mulțimea Ucenicilor, bucurându-se, a lăuda pe Dumnezeu [cu] glas mare [αἰνεῖν τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ] pentru toate puterile[2] pe care le-au văzut [περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων],

38. zicând: „Binecuvântat [este] Cel care vine [Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος], Împăratul în[tru] numele Domnului [Βασιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου]! Pacea [este] în cer [εἰρήνη ἐν οὐρανῷ] și slava [Domnului este] în[tru] cei preaînalți[3] [καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις]”.

39. Și unii [dintre] fariseii din mulțime au zis către El: „Învățătorule [Διδάσκαλε], ceartă Ucenicilor [pe Ucenicii] Tăi [ἐπιτίμησον τοῖς Μαθηταῖς Σου]!”.

40. Și, răspunzând, le-a zis lor: „Vă zic vouă că [Λέγω ὑμῖν ὅτι], dacă aceștia au să tacă [ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν], pietrele vor striga [οἱ λίθοι κεκράξονται]”.

41. Și când S-a apropiat, văzând cetatea[4], a plâns-o pe ea [ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτῇ],

42. zicând că: „Dacă ai [fi] cunoscut și tu [Εἰ ἔγνως καὶ σύ], măcar în ziua ta aceasta [καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ], cele către pacea ta [τὰ πρὸς εἰρήνην σου]! Dar acum s-a ascuns de la ochii tăi [νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου][5].

43. Că[ci] vor veni zilele peste tine [Ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ] și vor împrejmui cei vrăjmași ai tăi gard ție [καὶ περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι] și te vor înconjura pe tine [καὶ περικυκλώσουσίν σε] și te vor asupri pe tine din toate părțile [καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν]

44. și te vor arunca la pământ pe tine și pe copiii tăi [care sunt] în tine [καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοι] și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră [καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ]! Pentru care [că] nu ai cunoscut vremea cercetării tale [ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου]”.


[1] Stăpânii mânzului.

[2] Pentru toate minunile pe care Domnul le-a făcut în văzul lor.

[3] Întru Puterile cele cerești.

[4] Cetatea Ierusalimului.

[5] S-a ascuns cunoașterea Mea de la ochii tăi.