Lucas 19, 45-20, 8, cf. BYZ

45. Și, intrând întru templu, [Iisus] a început a-i izgoni pe cei care vând în el și cumpără [vindeau în el și cumpărau],

46. zicându-le lor: „S-a scris: «Casa Mea este casa rugăciunii [Ὁ οἶκός Μου οἶκος προσευχῆς ἐστίν]»! Dar voi ați făcut [din] el[1] [ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε] peșteră de tâlhari [σπήλαιον λῃστῶν]”.

47. Și era învățând [în] fiecare zi în templu. Dar arhiereii și cărturarii și cei dintâi ai poporului căutau să-L piardă pe El.

48. Și nu aflau ce să-I facă, căci tot poporul se atârna [ἐξεκρέματο] de El ascultând. 

1. Și a fost în[tr-]una [din] zilele acelea, învățând El poporul în templu și binevestind [εὐαγγελιζομένου], [că] au stat asupra [Lui] preoții și cărturarii, dimpreună cu cei bătrâni,

2. și au zis către El, zicând: „Zi-ne nouă, cu ce putere faci acestea? Sau cine este cel care Ți-a dat Ție puterea aceasta?”.

3. Iar [Iisus], răspunzând, a zis către ei: „Vă voi întreba și Eu pe voi un cuvânt și ziceți-Mi Mie:

4. Botezul lui Ioannis era din cer sau de la oameni?!”.

5. Iar ei cugetând întru ei înșiși, zicând [ziceau] că: „Dacă avem să zicem: «Din cer», va zice: «Pentru ce nu ați crezut lui?».

6. Iar dacă avem să zicem: «De la oameni», tot poporul ne va omorî pe noi cu pietre [πᾶς ὁ λαὸς καταλιθάσει ἡμᾶς], căci a crezut [că] Ioannis este Profet”.

7. Și au răspuns[2]: „Nu știm de unde [este]”.

8. Și Iisus le-a zis lor: „Nici Eu [nu] vă zic vouă cu ce putere fac acestea”.


[1] Din templul de la Ierusalim.

[2] În mod mincinos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *