Psalmii lui Salomon. Psalmul 5, cf. LXX

1. [Psalmul lui Salomon]. Doamne, Dumnezeu[le], lăuda-voi numele Tău în[tru] bucurie, în mijlocul știind [celor care știu] judecățile Tale cele drepte!

2. Că Tu [ești] Cel bun și Cel milostiv, scăparea celui sărac. Când am să strig către Tine, să nu treci în tăcere de mine.

3. Căci nu va lua cineva prăzi de la omul cel puternic. Și cine va lua din toate pe care le-ai făcut, dacă Tu nu ai să-i dai [lui]?

4. Că omul și partea lui de la Tine [sunt puse] în[tru] cumpănă [și] nu va adăuga [ca] să prisosească peste judecata Ta [οὐ προσθήσει τοῦ πλεονάσαι παρὰ τὸ κρίμα Σου], Dumnezeu[le].

5. În[tru] necazul nostru Te vom chema pe Tine întru ajutor și Tu nu vei întoarce rugăciunea noastră, că Tu ești Dumnezeul nostru.

6. Să nu îngreui mâna Ta asupra noastră, ca să nu păcătuim pentru întristare[a noastră] [δι᾽ ἀνάγκην][1].

7. Și [chiar] dacă nu ai să Te întorci [către] noi [καὶ ἐὰν μὴ ἐπιστρέψῃς ἡμᾶς], nu ne vom îndepărta [οὐκ ἀφεξόμεθα] [de Tine], ci la Tine vom veni [ἀλλ᾽ ἐπὶ Σὲ ἥξομεν].

8. Chiar dacă am să flămânzesc [ἐὰν γὰρ πεινάσω], către Tine voi striga [πρὸς Σὲ κεκράξομαι], Dumnezeu[le] [ὁ Θεός], și Tu îmi vei da mie [καὶ Σὺ δώσεις μοι].

9. Păsările și peștii Tu îi hrănești [τὰ πετεινὰ καὶ τοὺς ἰχθύας Σὺ τρέφεις], când dai Tu ploaie pustiurilor întru răsăritul ierbii [ἐν τῷ διδόναι Σε ὑετὸν ἐρήμοις εἰς ἀνατολὴν χλόης].

10. Ai pregătit pășuni în pustie [pentru] cel tot viețuind [cele toate care viețuiesc] [ἡτοίμασας χορτάσματα ἐν ἐρήμῳ παντὶ ζῶντι] și [καὶ], dacă au să flămânzească [ἐὰν πεινάσωσιν], către Tine vor ridica fața lor [πρὸς Σὲ ἀροῦσιν πρόσωπον αὐτῶν].

11. Împărații și stăpânitorii și popoarele Tu le hrănești [τοὺς βασιλεῖς καὶ ἄρχοντας καὶ λαοὺς Σὺ τρέφεις], Dumnezeu[le] [ὁ Θεός]. Și nădejdea celui sărac și a lipsitului cine este [καὶ πτωχοῦ καὶ πένητος ἡ ἐλπὶς τίς ἐστιν], dacă nu Tu [εἰ μὴ Σύ], Doamne [Κύριε]?

12. Și Tu vei auzi [καὶ Σὺ ἐπακούσῃ] [rugăciunea lor]. Că cine [este] Cel bun și Cel blând? Ci [ἀλλ᾽], mai degrabă [ἢ], Tu [vii] să bucuri sufletul celui smerit [Σὺ εὐφρᾶναι ψυχὴν ταπεινοῦ], când deschizi mâna Ta în[tru] milă [ἐν τῷ ἀνοῖξαι χεῖρά Σου ἐν ἐλέει].

13. Bunătatea omului [este] în[tru] zgârcenie și [lăsată pe ziua] de mâine. Și dacă are să o facă a doua oară fără cârtire și aceea are să te minuneze.

14. Însă darul Tău [este] cel mare cu bunătatea și cel bogat [τὸ δὲ δόμα Σου πολὺ μετὰ χρηστότητος καὶ πλούσιον] și nădejdea care este în[tru] Tine nu va precupeți în[tru] dar [καὶ οὗ ἐστιν ἡ ἐλπὶς ἐπὶ Σέ οὐ φείσεται ἐν δόματι].

15. Pe tot pământul [este] mila Ta, Doamne, întru bunătate.

16. Fericit [este cel] care își amintește de Dumnezeu în[tru] măsura mulțumirii [ἐν συμμετρίᾳ αὐταρκείας][sale]. [Iar] dacă are să aibă de prisos, omul păcătuiește.

17. [Este] de ajuns măsura în[tru] dreptate [ἱκανὸν τὸ μέτριον ἐν δικαιοσύνῃ]. Și în[tru] aceasta [va fi] binecuvântarea Domnului [καὶ ἐν τούτῳ ἡ εὐλογία Κυρίου]: întru mulțumirea în[tru] dreptate [εἰς πλησμονὴν ἐν δικαιοσύνῃ].

18. Să se bucure cei care se tem de Domnul în[tru] cele bune și bunătatea Ta [să fie] pe[este] Israil, în[tru] Împărăția Ta.

19. Binecuvântată [este] slava Domnului, că El [este] Împăratul nostru!


[1] Să nu păcătuim din cauza tristeții noastre.

2 comentarii la „Psalmii lui Salomon. Psalmul 5, cf. LXX”

    1. Dumnezeu a pregătit și pregătește Biserici și Mănăstiri și oameni duhovnicești în pustie, adică acolo unde nu a existat niciodată viață creștină. Căci El ne pregătește oriunde pășune teologică în pustia acestei lumi. Numai bine, Domnule Luca!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *