Psalmii lui Salomon. Psalmul 6, cf. LXX

1. [În(tru) nădejde, [psalmul] lui Salomon]. Fericit [este] omul a cărui inimă a sa [este] pregătită să cheme numele Domnului. Când își amintește [își va aminti] el numele Domnului, [atunci] va fi mântuit.

2. Căile sale sunt îndreptate de către Domnul și străjuite [sunt] faptele mâinilor sale de către Domnul Dumnezeul său.

3. De vederea visurilor sale celor rele nu se va tulbura sufletul său și în[tru] trecerea râurilor și [în] valul mărilor nu se va înfricoșa.

4. S-a ridicat din somnul său și a binecuvântat numelui [numele] Domnului [ἐξανέστη ἐξ ὕπνου αὐτοῦ καὶ ηὐλόγησεν τῷ ὀνόματι Κυρίου], în[tru] buna așezare a inimii sale a lăudat numelui [numele] Dumnezeului său [ἐπ᾽ εὐσταθείᾳ καρδίας αὐτοῦ ἐξύμνησεν τῷ ὀνόματι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ].

5. Și s-a rugat feței Domnului pentru toată casa sa și Domnul a auzit rugăciunea a tot celui [care este] în[tru] frica lui Dumnezeu.

6. Și toată cererea sufletului nădăjduind [care nădăjduiește] către El o împlinește Domnul. Binecuvântat [este] Domnul [εὐλογητὸς Κύριος], Cel care face milă [cu] cei care Îl iubesc pe El în[tru] adevăr [ὁ ποιῶν ἔλεος τοῖς ἀγαπῶσίν Αὐτὸν ἐν ἀληθεία].

2 comentarii la „Psalmii lui Salomon. Psalmul 6, cf. LXX”

  1. Domnul să ne dea și nouă frică mântuitoare, nădejde spre El și iubire pentru El în toate câte facem, ca să ne asculte și pe noi și să ne dăruiască mila Sa întotdeauna! Părinte, binecuvântați!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *