Lucas 20, 9-20, cf. BYZ

9. Și a început a zice către popor parabola aceasta: „Un om a sădit o vie [Ἄνθρωπος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα] și a arendat-o pe ea vierilor [καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς] și a plecat într-o călătorie [pentru] multe vremuri [καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς].

10. Și, la vreme [ἐν καιρῷ], a trimis către vieri pe rob[ul său], ca din rodul viei să-i dea lui. Dar vierii, bătându-l pe el, l-au trimis deșert[1].

11. Și a adăugat să trimită alt rob [Καὶ προσέθετο πέμψαι ἕτερον δοῦλον]. Dar aceștia, bătându-l și batjocorindu-l, l-au trimis deșert.

12. Și a adăugat să-l trimită pe al treilea. Iar ei și pe acela, rănindu-l, l-au izgonit.

13. Și a zis domnul viei: «Ce am să fac? Voi trimite pe fiul meu cel iubit [Πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν]! Poate [ἴσως], văzându-l pe acesta [τοῦτον ἰδόντες], se vor rușina [ἐντραπήσονται]».

14. Dar vierii, văzându-l pe el[2], cugetau în[tru] ei înșiși, zicând: «Acesta este moștenitorul [Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος]! Veniți [δεῦτε], să-l omorâm pe el [ἀποκτείνωμεν αὐτόν], ca a noastră să fie moștenirea [ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία]!».

15. Și, scoțându-l pe el afară [din] vie, l-au omorât. Așadar, ce va face lor domnul viei [ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος]?

16. Va veni și îi va pierde pe vierii aceștia și va da via altora”. Și, auzind, au zis: „Să nu fie[!]”.

17. Dar El, privindu-i lor [pe ei], a zis: „Așadar, de ce este scris [s-a scris] aceasta: «Piatra pe care au lepădat-o cei care zidesc [Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες], aceea s-a făcut întru capul unghiului [οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας]»?

18. Tot cel care a căzut pe acea piatră [Πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον], va fi zdrobit [συνθλασθήσεται], iar peste care are să cadă [ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ], îl va vântura pe el [λικμήσει αὐτόν]”.

19. Și arhiereii și cărturarii căutau să-și pună mâinile peste El în acel ceas [ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ Αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ], dar s-au temut [καὶ ἐφοβήθησαν]. Căci au cunoscut că despre ei a zis parabola aceasta [ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην εἶπεν].

20. Și, urmărind îndeaproape [παρατηρήσαντες], au trimis pe cei iscoditori [ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους], fățărnicindu-se pe ei înșiși a fi „cei Drepți” [ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς „Δικαίους” εἶναι], ca să-L prindă pe El [întru] cuvânt [ἵνα ἐπιλάβωνται Αὐτοῦ λόγου], întru [ca] să-L dea pe El începătoriei și puterii ighemonului [εἰς τὸ παραδοῦναι Αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος][3].


[1] Fără nimic.

[2] Pe Fiul Tatălui.

[3] Guvernatorului roman. Lui Pilatos.